Nyheter

ØKNING: Vernepliktige kommer til å få utbetalt 6,6 prosent mer i 2022 enn vernepliktige får i dag.

Fra 2022 får «16 måneder»-soldatene mer penger

Fra neste år skal soldatene få tillegg for å avtjene 16 måneders tjeneste. Soldater med vanlig 12 måneders tjeneste vil få utbetalt rundt 5000 kroner mer i løpet av året enn de får i dag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra 2022 er vil soldater i førstegangstjeneste få mer penger utbetalt. Det kommer gjennom en revisjon av Fredsregulativet del I. Endringen trer i kraft fra starten av 2022.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Soldatnytt har fått satsene av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).

Pengene man får for normal 12 måneders tjeneste øker fra 188,5 til 198 kroner dagen. Soldaten vil da få utbetalt rundt 5950 kroner hver måned. I dag får de vernepliktige omtrent 5650 kroner.

Dimmisjonsgodtgjørelsen – eller «dimmepenger» som det ofte kalles – øker fra rundt 36.300 kroner til rundt 38.000 kroner. Det er penger som blir utbetalt ved tjenestens slutt.

Soldaten i 2022 vil dermed få utbetalt rundt 110.000 kroner i løpet av 12 måneders førstegangstjeneste, dimmisjonspenger inkludert.

Det er i overkant av 5000 kroner mer enn i dag. Økningen blir dermed på 4,8 prosent.

Satsene justeres 1. januar basert på endringer av grunnbeløpet i folketrygden, ifølge FPVS.

Kompenserer for 16 måneders tjeneste

Forsvaret ble bedt om å lage en løsning for hvordan vernepliktige som kalles inn til pliktig 16 måneders tjeneste kan få godtgjøring på lik linje med dem som frivillig utvider tjenesten.

Oppgaven ble tildelt av Forsvarsdepartementet 18. desember 2020.

Les mer: Splitter ny kaserne står klar - naboklage har satt stopper for innflytting

Fra 2022 vil de som kalles inn til 16 måneders førstegangstjeneste få et tillegg på 25 prosent de siste fire månedene av tjenesten. Det gjelder både på vanlige månedlige utbetalinger – tjenestetillegget – og «dimmepengene».

De siste fire månedene av tjenesten vil de da få utbetalt 45.300 kroner, dimmepenger inkludert.

Per dags dato får man ikke tillegg for 16 måneders førstegangstjeneste og ville fått utbetalt 34.700 kroner. Økningen blir da på 10.600 kr for de ekstra fire månedene man avtjener.

For de som avtjener 18 måneders tjeneste vil de få en 50 prosent økning av normalt tjenestetillegg siste to måneder av tjenesten. I sum får en soldat da omtrent like mye utbetalt for å gjennomføre 18 måneders tjeneste i dag, som etter revideringen.

Ny struktur

Arbeidet med å utarbeide kompensasjonsordningen startet 18 dager etter langtidsplanen for Forsvarssektoren ble vedtatt 1. desember 2020. I planen ble det fastsatt at flere soldater skal ha 16 måneders førstegangstjeneste.

«Lengden på førstegangstjenesten skal som hovedregel være 12 og 16 måneder. 16 måneders førstegangstjeneste vil være mest aktuelt i avdelinger med høye krav til kompetanse og samtrening», står det i langtidsplanen.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) beskyldte Forsvaret i 2020 for å forsøke å snikinnføre 16-månederstjeneste etter at langtidsplanen ble lagt frem. De har etterspurt ordninger for soldater med tjeneste på 15- og 16 måneder.

TVO har senere krevd at dette skal være frivillig og forlangte at Forsvaret lager gode nok tilbud, slik at behovet dekkes gjennom frivillighet. Mer penger er noe av det de har pekt på.

Les saken: TVO: 16 måneders førstegangstjeneste skal være frivillig

Powered by Labrador CMS