Nyheter

DIGITALT: Tillitsvalgte fra Hæren samlet seg i Bardufoss i forbindelse med årets Landskonferanse. Stemmingen foregikk digitalt.

TVO: 16 måneders førstegangstjeneste skal være frivillig

Forsvaret vil ha flere stillinger med 16 måneders førstegangstjeneste. Tillitsvalgtordningen mener at dette skal baseres på frivillighet.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag var siste dag av årets Landskonferanse. Nå er tillitsvalgte ferdige med å vedta den politikken de skal jobbe med de to neste årene. Hærens tillitsvalgte samlet seg i Bardufoss for å stemme for sine synspunkter. En viktig sak for mange av Hærens delegater omhandler lengden på førstegangstjenesten.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Normalt er førstegangstjenesten 12 måneder for de fleste stillinger, men noen steder kan den være lengre. I fremtiden kommer trolig forekomsten av 16 måneders tjeneste til å bli vanligere, da Forsvaret ser seg tjent med dette.

– I mange stillinger med lang utdanning opplever vi at soldatene har et kort tidsrom hvor de er operative og det er store kostnader i forbindelse med opplæring. Det er aktuelt å se på muligheten for å innføre flere stillinger med lengre tjenestetid, sa Sjef Sjøforsvaret til de tillitsvalgte torsdag.

Les mer fra Landskonferansen: – Vi ser behov for en kulturendring

En langtidsplan vedtatt av stortinget i 2020 sier at de fleste stillingene skal være enten tolv eller 16 måneder. Frank Bakke-Jensen har tidligere argumentert for at dette vil styrke vernepliktens relevans. De vernepliktiges tillitsvalgte er derimot ikke enig i at Forsvaret skal pålegge 16 måneders tjeneste til soldatene, med mindre de ønsker dette selv. Et vedtak som ble stemt fram sa at:

«Tillitsvalgtordningen mener at førstegangstjenesten skal være 12 måneder, og at alt utenom dette skal være basert på frivillighet.»

Hovedtillitsvalgt Linnea Røbech mener at goder og rettigheter for de med forlenget tjeneste, kan gjøre 15 og 16 måneders tjeneste mer attraktiv.

HOVEDTILLITSVALGT: Linnea Røbech er hovedtillitsvalgt i hæren.

– Å pålegge førstegangstjenestegjørende soldater lengre tjeneste kan ha uheldige konsekvenser. Det betyr i mange tilfeller at man går glipp av studiestart, noe som kan oppleves demotiverende for mange. Om man derimot innfører kompensasjonsordninger for de med forlenget tjeneste vil det trolig resultere i at flere er motiverte for å gjennomføre en slik tjeneste, oppnå kravene som stilles og dekke Forsvarets behov. Det vil igjen være gunstig for Forsvarets operativitet.

Les innlegget fra Forsvarssjefens og Forsvarsministerens: «Pride har blitt et flott uttrykk for verdien av mangfold»

Hun utdyper at slik kompensasjon kan være knyttet til for eksempel ekstra studiepoeng, økt tjenestetillegg eller karriererettede kurs med sivil nytteverdi . Røbech sier at Forsvaret i samarbeid med TVO bør utarbeide løsninger for dette.

16 måneder på grensen

Skuffelsen av å bli pålagt en forlenget tjeneste er noe som har blitt kjent på av mange vernepliktige. Tillitsvalgte fra Grensevakten (GSV) har tidligere fortalt om tilfeller hvor soldater har trodd de skulle inn til 12 måneders tjeneste, men måtte tjenestegjøre 16 måneder.

FORLENGET TJENESTE: På Grensevakten er det flere som har 16 måneders tjeneste, forteller tillitsvalgt Einar Løkling.

– Det er viktig at alle soldater får god informasjon om Forsvaret tidlig, slik at de har realistisk kjennskap til hva de skal bruke et til to år av livet på. Det påvirker førsteinntrykket deres av Forsvaret, sier avdelingstillitsvalgt Einar Løkling på GSV.

Flere har uttrykt misnøye med denne informasjonssvikten, forteller Løkling. På en annen side har de fleste soldater med 16 måneders førstegangstjeneste trivdes i stillingen sin.

– For å motivere til forlenget tjeneste tror jeg man først og fremst må ha en stilling der det er utviklingsmuligheter, hvor man ikke stagnerer etter noen måneder. Dersom man føler at man mestrer stillingen sin og at man kan bidra med noe i det store bildet, oppleves ofte tjenesten som mer givende, sier Løkling.

– Dersom vi klarer å kompensere soldatene for å gå glipp av eventuelle studieår, hadde dette hadde vært et godt tiltak for å gjøre forlenget tjeneste mer attraktivt. For eksempel kan man kompensere gjennom økt tjenestetillegg eller flere studiepoeng. Slik kan man redusere antall vernepliktige som må gjennomføre en forlenget førstegangstjeneste uten å ønske dette.

Les mer: Tillitsvalgte har prøvd siden 2004 - legger frem nytt forslag om alkohol til vernepliktige

Powered by Labrador CMS