Nyheter

TILLITSVALGTE: Tillitsvalgte i Sjøforsvaret forklarer hvilke saker de anser som viktige i forbindelse med årets landskonferanse.

Tillitsvalgt: – Vi ser behov for en kulturendring

Dette er de fem viktigste sakene for tillitsvalgte i Sjøforsvaret

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Etter innføringen av allmenn verneplikt har kvinneandelen og mangfoldet i Forsvaret økt. Tallene for mobbing og seksuell trakassering er høye blant vernepliktige, og vi ser behov for en kulturendring, sier Tyra Friisenfeldt, avdelingstillitsvalgt på KNM Tordenskjold.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Dette er en av problemstillingene som tillitsvalgte i Sjøforsvaret forteller om, og som de skal fremme i forbindelse med årets landskonferanse. Konferansen – som i år gjennomføres digitalt – har som hensikt å vedta hvilke saker TVO skal jobbe for i de neste to årene.

Soldatnytt har utfordret fem tillitsvalgte til å velge hvilken sak de mener vil være viktigst å ta tak i, i neste toårsperiode.

1. Alkoholservering for vernepliktige

– TVO Sjøforsvaret ønsker å fremme saken om alkoholservering på leir. Befal og andre ansatte har muligheten til å nyte alkohol i trygge rammer på leir, men vernepliktige blir ikke gitt den samme muligheten, forklarer avdelingstillitsvalgt i Kystvakten, Vida Somers.

Hun sier at dette viser en tydelig tillitsforskjell mellom vernepliktige og andre ansatte. Vernepliktige som er inne i førstegangstjenesten, er voksne mennesker som bør kunne håndtere dette, mener hun. Et alkoholserveringstilbud vil også bidra med tryggere rammer for de vernepliktige, forklarer hun.

ALKOHOLSERVERING: Vida Somers tror alkoholservering for vernepliktige på leir vil bidra til god velferd i trygge rammer.

– Det er sikrere at alkohol nytes i regi av leir enn at dette skjer utenfor basen. Tilfeller av ulovlig konsumering av alkohol på militært område vil også trolig reduseres, sier Somers.

Hun presiserer at det ikke er en menneskerett å nyte alkohol, men at vernepliktige oppfatter det som et godt velferdstilbud.

– Det vil virke både samlende og motiverende for soldatene som er inne til førstegangstjeneste. Spesielt i pandemien, som har medført store restriksjoner kunne dette vært et attraktivt tilbud. Det vi ønsker er å sette ned et sentralt utvalg som skal jobbe med dette. Et prøveprosjekt vil være en naturlig vei å gå før det eventuelt blir tatt en endelig beslutning.

Les om tidligere forsøk på å innføre alkohol til vernepliktige: Tillitsvalgte har prøvd siden 2004 - legger frem nytt forslag om alkohol til vernepliktige

2. Mer undervisning i MOST

– Etter innføringen av allmenn verneplikt har kvinneandelen og mangfoldet i Forsvaret økt. Tallene i undersøkelsen for mobbing og seksuell trakassering er høye blant vernepliktige, og vi ser behovet for en kulturendring. I dag får man undervisning ved innrykk, men vi opplever at en holdningsendring tar tid og krever kontinuerlig oppfølging. Derfor ønsker vi å innføre kvartalvis undervisning i mobbing og seksuell trakasering (MOST).

UNDERVISNING: Mer undervisning kreves for å skape en kultur- og holdningsendring i Forsvaret, mener Tyra Friisenfeldt.

Det sier avdelingstillitsvalgt Tyra Friisenfeldt på KNM Tordenskjold. Hun mener at undervisning og diskusjon rundt temaet bør gjennomføres i forbindelse med alle innrykk. De håper tiltaket vil føre til at soldater blir bedre kjent med både egnes og andres grenser og at det vil skape tryggere omgivelser for soldater.

– Varslingskulturen i Forsvaret gjør at mange vegrer seg fra å si fra om noe plager dem. Vi tror jevnere oppfølging og mer diskusjon vil senke terskelen for å varsle.

3. Opprette tidskonto for treningstid

Avedlingstillitsvalgt Dabrowka Knach i Marinen forklarer at de ønsker å få på plass en tidskonto for trening.

TRENING: Trening er viktig for operativitet og velferd og bør bli prioritert, mener Dabrowka Knach.

– Vi opplever at flere soldater mister treningen de har krav på, selv i tilfeller hvor de har etterspurt den. Det gjelder spesielt seilende mannskaper og soldater med mye grønn tjeneste og øvelser.

Soldater har ikke bare en rett til å opprettholde en god fysisk form, men også en plikt, forklarer Knach.

– Det er viktig for Forsvarets operative evne, både for utførelsen av den daglige tjenesten, skadeforebygging og utholdenhet i krise og krig. I tillegg er muligheten til trening et godt velferdstilbud for mange og et viktig avbrekk. For soldaters psykiske helse er det vesentlig å få trent, spesielt nå som mange andre velferdstilbud mangler.

4. Mer fokus på psykisk helse

– Forsvaret må fortsette arbeidet med psykisk helse, sier Mone Dahlseng Langeland, tillitsvalgt i Marinens logistikkommando.

Hun vil at Tillitsvalgtordningen skal legge press på Forsvaret slik at soldaters psykiske helse blir ivaretatt på lik linje med soldaters fysisk helse.

Mone Dahlseng Langeland

– Det er lett for andre å se at du er fysisk skadd. Det er ikke like lett for andre å oppdage om du er psykisk syk, sier hun.

Hun viser til årets soldataksjon, som handler om psykisk helse. Den har på mange måter startet arbeidet med psykisk helse i Forsvaret, men det er fortsatt mye som må gjøres for at terskelen for å be om hjelp senkes.

Les intervjuet med Forsvarssjefen om psykisk helse: – Vi sendte folk ut som åpenbart trengte en pause

–Forsvarsministeren sa det fint. Det må bli like lett å si at du trenger hjelp som å si at du har hull i tanna, sier Christiane Tonheim, avdelingstillitsvalgt på Haakonsvern.

5. Ernæringstrøbbel for turnussoldater

Tillitsvalgtordningen gjennomførte i fjor en kartlegging som viste at den maten som turnussoldatene får, er for dårlig med tanke på ernæring. Det vil Christiane Tonheim gjøre noe med.

Christiane Tonheim

– Maten inneholder for mye salt og for lite næring. Og det er ikke bare et problem i Sjøforsvaret. Det gjelder hele Forsvaret, sier hun.

Tonheim vil at Tillitsvalgtordningen skal følge det opp videre.

– Ernæringsrik mat gir operativ evne. Vi ønsker et samarbeid med ledelsen og vil at det settes ned en arbeidsgruppe på Haakonsvern for å gi et bedre tilbud til soldater i turnusordning, sier hun.

Les mer: Kronprins Haakon deltar på årets veterankonferanse

Powered by Labrador CMS