Meninger

KREVENDE: Tiltakene og restriksjonene er helt nødvendig for å begrense smitte, men forårsaker også en mer krevende tid for soldatene. Dette bildet er tatt i forbindelse ved innrykket i 2019 i forbindelse med en reportasje om de yngste lederne.

Soldater i førstegangstjeneste har en større risiko for forverret psykisk helse under pandemien

Tiltakene og restriksjonene er helt nødvendig for å begrense smitte, men forårsaker også en mer krevende tid for soldatene, skriver Sondre Skytteren.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Soldater i førstegangstjeneste har en større risiko for forverret psykisk helse under pandemien.

Forsvaret er en samfunnskritisk funksjon og har under pandemien gjort endringer og tiltak for å opprettholde operativ evne. Tiltakene og restriksjonene er helt nødvendig for å begrense smitte, men forårsaker også en mer krevende tid for soldatene.

Delta i debatten?

Har du noe på hjertet og ønsker å delta i debatten?

Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

En undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet i perioden 18. november til 4. desember viste at den psykiske helsen generelt er dårligere i hele samfunnet. Dette gjelder spesielt de steder som opplever mer omfattende smitteverntiltak enn ellers i landet.

Det betyr at soldater i førstegangstjeneste har større risiko for forverret psykisk helse.

Tillitsvalgte i Luftforsvaret ser en økende trend med antall soldater med psykiske plager. Dermed er det viktigere enn noen gang å prioritere soldatenes psykiske helse gjennom et tilfredsstillende helse-, velferds- og fritidstilbud.

Soldataksjonen er en årlig holdningsskapende aksjon i regi av Tillitsvalgtordningen (TVO) i Forsvaret. Årets aksjonstema er psykisk helse og heter «Vi kjemper våre kamper sammen».

Temaet ble bestemt før pandemien brøt ut, og begrunnelsen var at Forsvaret kan bli enda bedre på å ivareta soldatenes psykiske helse. Da pandemien inntraff, ble temaet enda mer aktuelt.

Det stilles høye krav til psykisk robusthet grunnet operative hensyn, men i kjølvannet av reise- og bevegelsesrestriksjoner, streng kohort-politikk og portforbud har soldatene fått en mer utfordrende tilværelse.

Forsvaret må passe på sine egne, bruke fagkyndige personer og sikre at soldatene får de nødvendige verktøyene til å hjelpe seg selv og andre som sliter. I år er dette særdeles viktig.

Powered by Labrador CMS