Nyheter:

NY BOK: En ny bok om Vassdalen-ulykken tar blant annet for seg de mange avhørene som er gjort. FOTO: FORSVARET

Forfatter: – Vassdalen-ulykken er fremdeles ubegripelig

Espen Eidum frykter ikke reaksjonene når han snart slipper bok om skredulykken i Vassdalen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

16 unge soldater fra tropp 2 i ingeniørkompaniet i Brigade Nord mistet livet i snøskredet i Vassdalen 5. mars 1986. Katastrofen er en av de verste som har rammet Forsvaret i fredstid.

– I avhør etter Vassdalen-katastrofen innrømmer sentrale offiserer i Brigade Nord rett over bordet at de aldri ga sine soldater den pålagte opplæringen i hvordan de skulle håndtere skredfare eller ferdsel i skredfarlig terreng. Deretter ble de samme soldatene sendt ut på oppdrag i det verste uværet som hadde rammet Ofoten-området på flere ti-år vinterstid. Vassdalen-ulykken er fortsatt ubegripelig, sier forfatter Espen Eidum.

Gjennomgått mye

Boken «Vassdalen 1986: Avhørene – offiserene – den hemmelige granskningen», som utgis i oktober, baserer seg i første rekke på en gjennomgang av 106 politi- og kommisjonsavhør av i alt 88 personer involvert på alle nivå i Nato-øvelsen Anchor Express.

– En lang rekke personlige egenrapporter er gjennomgått. Det samme er interne rapporter fra forskjellige nivå både i Forsvaret og politiet, store mengder øvingsmeldinger samt korrespondanse mellom påtalemyndighet, generaladvokat og forsvarssjefen rundt lovbrudd og skyldspørsmål.

Ubehagelig for mange

Mye av det Eidum skriver i boken er ikke offentlig kjent fra før og vil nok være ubehagelig lesing for mange. Det finnes også de som har reagert negativt på arbeidet som er gjort i forbindelse med innsamling av stoff til boken. Eller som det heter på bokens Facebook-side:

«Vil gjerne takke alle de som har bidratt med materiale til boka - skriftlig eller muntlig. Takk også til de som ikke har ønsket å se denne boka fullført. Motviljen deres har gjort arbeidet med manus ekstra inspirerende.»

Det er åpenbart ikke alle som synes det er greit å få belyst det som skjedde i Vassdalen på nytt

Eidum utdyper:

FORFATTER: Espen Eidum har skrevet boken «Vassdalen 1986: Avhørene – offiserene – den hemmelige granskningen», som utgis i oktober. Foto: Jonny Karlsen

– Det er åpenbart ikke alle som synes det er greit å få belyst det som skjedde i Vassdalen på nytt. Det har jeg fått relativt klare meldinger om underveis i arbeidet mitt. Og jeg respekterer fullt ut at noen fortsatt synes dette er ubehagelig.

Vil belyse mer

Eidum er til daglig kommunikasjonsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, men det var som journalist i Narvik-avisen Fremover at interessen hans oppsto for det som skjedde i Vassdalen.

I 2006 skrev han en artikkelserie om Vassdalen- ulykken. Den fikk et SKUP-diplom.

– Til den artikkelserien samlet jeg inn en god del materiale og det har jeg fortsatt med i årene etterpå. En artikkelserie var én ting, men jeg har hele tiden følt at saken fortjener mer plass blant annet fordi det er god del ting som må belyses mer grundig. Også derfor har jeg valgt å skrive bok.

– Tamt

Eidum sier at han ikke ønsker å stille enkeltmennesker til doms i boken. Men han har gjennomgått over 100 avhør og sett på hvordan de samsvarer med konklusjonene granskningskommisjonen kom med etter ulykken.

For meg fremstår det som om granskningskommisjonen har gått over katastrofen med harelabb på vesentlige momenter

– For meg fremstår det som om granskningskommisjonen har gått over katastrofen med harelabb på vesentlige momenter. Blant annet har offiserer i Brigade Nord medgitt at de aldri ga opplæring om snøskred til soldatene – som de var pliktig til. Det kaller kommisjonen uheldig. Tamt, spør du meg, sier Eidum.

– Samtidig som man snakker om at Brigade Nord er Hærens spydspiss i arktiske strøk, stiller man til øvelse uten skredkompetanse blant offiserene uten oppdaterte skredkart og uten å tegne inn traseen soldatene skulle gå på kartene. Det til samme tid som man hadde et forferdelig uvær i landsdelen, et av de verste på flere tiår.

Reagerte kraftig

Fire dager etter katastrofen sto daværende forsvarsminister Anders C. Sjaastad fram i Dagsrevyen og slo fast at ingen personer i Forsvaret kunne holdes ansvarlig for det som hadde skjedd i Vassdalen.

– Granskningskommisjonens interne logg forteller at daværende politimester i Narvik og medlem av kommisjonen, Ivar Schrøen, reagerte kraftig på uttalelsen og ba om at den ble protokollført. Han opplevde det nok som en kraftig obstruksjon av det granskningsarbeidet kommisjonen var satt til å gjøre, sier Eidum.

Brigadesjef Arne Pran er kjent for at han tok det formelle ansvaret for ulykken. Han sluttet senere i Forsvaret.

– Det er ikke annet enn forventet at Pran, som sjef for brigaden, skulle ta ansvaret. Det fantes andre offiserer som aldri tok det ansvaret de burde tatt i forbindelse med katastrofen, fastslår Eidum.

Bør beklage

Det har vært flere krav i ettertid om at Vassdalen-ulykken burde vært gransket på nytt. Eidum støtter dette og mener samtidig at det er på sin plass med en offentlig beklagelse til både de som omkom, men også til dem som overlevde katastrofen i Vassdalen 5. mars 1986.

En offentlig beklagelse ville ikke minst vært et raust håndslag til dem som lojalt fulgte ordrene som ble gitt om oppdraget i Vassdalen

– Personlig mener jeg den offentlige granskningskommisjonen tok for lett på flere vesentlige momenter i saken. Det igjen ga særdeles «tamme» konklusjoner i granskningskommisjonens rapport. Det er også påpekt fra Forsvarets side i interne dokumenter. Uansett, en offentlig beklagelse ville ikke minst vært et raust håndslag til dem som lojalt fulgte ordrene som ble gitt om oppdraget i Vassdalen, og som få timer senere – uten tanke på egen sikkerhet – gravde fram sine soldatkamerater fra skredmassene i dalen.

Eidum er ikke redd for å rippe opp i gamle sår og tror han vil få flere reaksjoner på boken.

– Reaksjonene vil nok være over hele spekteret. Fra dem som er glad for at flere sider av katastrofen belyses, til dem som mener at vi bør avslutte Vassdalen-saken en gang for alle. Nasjonen Norge mistet 16 unge menn den marsdagen. Jeg føler ikke at vi på noen måte kan sette to streker under svaret på hvorfor det måtte skje. Det er også en av årsakene til at jeg skrev denne boken.

Powered by Labrador CMS