Nyheter:

Ole Vikre er tilkjent kompensasjon som følge av skadene han fikk etter tjenesten i Libanon. Dette bildet er fra da han var på miljøtrening, en type eksponeringsterapi, på Grønland i Oslo.
Ole Vikre er tilkjent kompensasjon som følge av skadene han fikk etter tjenesten i Libanon. Dette bildet er fra da han var på miljøtrening, en type eksponeringsterapi, på Grønland i Oslo.

– Det er godt å bli trodd

Libanon-veteran Ole Vikre er tilkjent kompensasjon som følge av at han ble skadd i tjenesten for Norge og FN.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer fram av et vedtak fra «Klagenemda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner» - også kjent som klagenemda. Av klagenemda blir Vikre tilkjent kompensasjon på 35 G. Det tilsvarer i overkant av 3,5 millioner kroner.

«Det er nemdas vurdering at de opplevelser skadelidte beskriver at han har hatt under tjenesten, er egnet til å gi de psykiske belastningsskader klager er påført.», heter det blant annet i vedtaket der Vikre blir tilkjent kompensasjon.

Vikre får også dekket saksomkostningene, viser vedtaket.

– En delvis seier

– Det letter en bør fra mine skuldre, og det betyr mye at jeg kan kvitte meg med gjeld og økonomiske bekymringer. Det kan jo sies å være en delvis seier da jeg søkte om kompensasjon etter 65 G, sier Ole Vikre (54).

I vedtaket fra klagenemda heter det blant annet at det er strengere dokumentasjonskrav for å bli tilkjent kompensasjon etter 65 G.

Han ble først klar over vedtaket fra klagenemda torsdag 19. november. Han forteller at det har vært en følelsesmessig påkjenning å vente på beslutningen.

– Det burde være en frist på hvor lang tid NAV, Statens pensjonskasse og klagenemda bruker i sånne saker jeg har stått i, sier Vikre som søkte om kompensasjon i 2014.

Etter at Vikre klagde på avslaget til Statens pensjonskasse, har det ligget til behandling i klagenemda siden mars 2020.

– Selv om det har tatt altfor lang tid er det godt å bli trodd og se at jeg endelig vinner fram.

Skadet etter Libanon

Det var Forsvarets forum som fortalte historien til Ole Vikre som var 20 år da han reiste til Libanon i mai 1986 som en del av kontingent 17 i FN-operasjonen.

Han fortalte da blant annet at han ikke var trent eller forberedt på tjenesten som blant annet innebar søk etter miner og eksplosiver.

– Når du var ute på oppdrag var du gira, du var full av adrenalin. Men jeg var jo redd. Du får en mineprodd i hånda som du skal stikke i grusen og kikke etter miner eller andre eksplosiver.

– Jeg visste ikke hva jeg holdt på med – jeg hadde ikke peiling, fortalte Vikre til Forsvarets forum.

Flere politikere reagerte kraftig på at Vikre ikke fikk kompensasjon; det til tross for flere spesialisterklæringer som konkluderte at det var en sammenheng mellom hans FN-tjeneste og psykiske skader.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa følgende:

– Jeg forstår reaksjonene på Vikres historie. Jeg er opptatt av at vi skal få på plass et system for å sikre at spesialisterklæringer ikke tilsidesettes på feilaktig grunnlag.

Powered by Labrador CMS