Meninger

GASSANGREP: Et barn får oksygen etter et giftgassangrep i den da opprørskontrollerte byen Douma, nær hovedstaden Damaskus, 8. april 2018.

De som har begått krigsforbrytelser i Syria må ikke gå ustraffet

Å kjempe for at de skyldige ikke skal gå ustraffet er ikke bare et prinsippspørsmål, det er også en absolutt moralsk plikt og nødvendighet, og et spørsmål om internasjonal sikkerhet, skriver 18 europeiske utenriksministre.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er nå ti år siden millioner av syrere gikk ut på gatene i Dara, Aleppo og Damaskus og krevde demokrati og respekt for sine grunnleggende friheter og rettigheter. Regimets brutale svar ble startskuddet på en rent kriminelt reaksjon og en av de verste humanitære krisene siden andre verdenskrig, som etter et tiår har resultert i at flere enn 400.000 mennesker har dødd og utallige krenkelser av menneskerettighetene er begått.

Delta i debatten?

Har du noe på hjertet og ønsker å delta i debatten?

Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Mer enn halve den syriske befolkningen er blitt tvunget til å forlate sine hjem, og flere enn seks millioner mennesker er blitt tvunget til å flykte fra sitt hjemland for å unnslippe regimets grusomheter. Titusentalls har blitt bortført med tvang og deres familier vet ingen ting om hva som har skjedd med dem eller hvor de er.

Kjemiske våpen

Det syriske regimet har gjentatte ganger anvendt kjemiske våpen mot sin egen befolkning, noe som FN og OPCW (Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen) har konstatert og som står utenfor en hver tvil. Regimet har konsekvent nektet å avlevere redegjørelser til internasjonale granskere, men de som har overlevd regimets angrep, vitner om hva de har sett og hva de er blitt utsatt for.

Vi kommer ikke til å stå i taushet overfor de grusomhetene som har funnet sted i Syria

Vi kommer ikke til å stå i taushet overfor de grusomhetene som har funnet sted i Syria, som regimet og deres utenlandske støttespillere bærer hovedansvaret for. Flere av disse forbrytelsene, inkludert de som har blitt begått av IS og andre væpnede grupper, kan utgjøre krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det er alles ansvar å bekjempe straffefrihet, kreve at ansvar avkreves for de forbrytelser som er blitt begått i Syria, uansett av hvem, og å kjempe for at de skyldige ikke skal gå ustraffet.

SVENSK EKSPERT: FNs etterforskningsteam fikk komme inn og ta prøver på åstedet for et giftgassangrep utenfor Damaskus i august 2013. Blant dem var den svenske eksperten Åke Sellström.

Samler beviser

Dette handler om rettferdighet for ofrene. Med tanke på forbrytelsenes alvor, fortsetter vi å kreve at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) skal gis tillatelse til å etterforske forbrytelser som er begått i Syria og tiltale forbryterne. For å motarbeide planene til de som blokkerer at Sikkerhetsrådet henviser saken til ICC, arbeider vi for å sørge for at fakta dokumenteres til en behørig domstol kan prøve sakene. Derfor støtter vi opprettelsen av den internasjonale, upartiske og uavhengige mekanismen (IIIM) som samler inn og bevarer bevis i Syria for fremtidige etterforskninger. Disse innsatsene er grunnleggende for hva vi ønsker. Vi støtter også det arbeidet som utføres av FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon som dokumenterer krenkelser av menneskerettighetene under Syria-konflikten.

Det er helt avgjørende at disse krenkelsene, som er så grundig dokumenterte, umiddelbart opphører. Vi er også fast bestemt på å sørge for at alle internasjonale normer etterleves til beskyttelse for alle syreres rettigheter, hvilket det nederlandske initiativet om å stille Syria til ansvar for brudd mot FNs konvensjon mot tortur er et tydelig eksempel på. Nasjonale rettslige myndigheter spiller en viktig rolle i denne sammenheng, og i flere land har rettslige skritt allerede blitt innledet. Tiltale er tatt ut og dommer har allerede blitt avsagt i flere av våre land. Allerede i 2016 ble det tatt ut tiltale i Sverige for grove forbrytelser som ble begått i Syria. Forrige måned avsa en domstol i Koblenz i Tyskland en historisk første dom mot en tidligere ansatt ved den syriske etterretningstjenesten for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Rettslige skritt er også tatt i Frankrike og nylig ble det levert inn en anmeldelse i Paris vedrørende de angrep med kjemiske våpen som det syriske regimet har gjort seg skyldig i mot sin egen befolkning.

100.000 forsvunnet

EU har satt i verk målrettede sanksjoner mot personer og enheter som har nære bånd til regimet som står bak undertrykkelsen av den syriske befolkningen. Vi avviser regimets påstand om at disse sanksjonene er årsaken til den syriske befolkningens lidelser. Det er regimets flagrante misskjøtsel og vanstyre av økonomien som har skapt den økonomiske krisen som syrerne nå står oppe i.

I dagens situasjon behøver vi også å få på plass løsninger på den tragiske situasjonen for alle de som er frihetsberøvet og de flere enn 100.000 personer som har forsvunnet. FN må samle all den kraft som kreves for å oppnå konkrete resultater, først og fremst fra det syriske regimets side.

Absolutt moralsk plikt

Å kjempe for at de skyldige ikke skal gå ustraffet er ikke bare et prinsippspørsmål, det er også en absolutt moralsk plikt og nødvendighet, og et spørsmål om internasjonal sikkerhet. Bruken av kjemiske våpen utgjør under alle omstendigheter en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Ved kjemiske angrep har vi mobilisert alle de ekspertinstitusjoner som slår ring rundt forbudet mot kjemiske våpen.

Kampen mot straffrihet er en forutsetning for å gjenoppbygge en varig fred i Syria

Ekspertgrupper fra OPCW har gjennomført fullstendig uavhengige granskninger. For å fullbyrde dette omfattende arbeidet, lanserte vi det internasjonale partnerskapet mot straffrihet for anvendelse av kjemiske våpen som nå samler 40 stater og EU. Initiativet har gjort det mulig å fordømme de som er innblandet i utviklingen eller bruken av kjemiske våpen. Vi kommer til å fortsette til disse er blitt straffet for sine forbrytelser.

Til slutt: Kampen mot straffrihet er en forutsetning for å gjenoppbygge en varig fred i Syria. Uten en fullstendig og verifiserbar slutt på forbrytelsene mot og krenkelsene av menneskerettighetene, finnes det ikke noe håp for fremtiden for Syrias befolkning. Uten å kreve ansvar for de forbrytelsene som er blitt begått, kommer Syria ikke til å kunne forsones med sin fortid.

Rettferdighet er nødvendig for fred

Vi lovpriser den heroiske innsatsen fra menneskerettighetsforsvarere, personell fra ikke-statlige organisasjoner og sivilsamfunnet som risikerer sine liv for å løfte frem sannheten om de forbrytelsene som er begått i Syria. Der det er mulig, tilbyr vi dem beskyttelse, og våre kriminalitetsbekjempende og rettslige myndigheter arbeider aktivt for å rettsforfølge dem som er ansvarlige for alvorlige forbrytelser.

De grusomhetene som har preget dette tiåret må føres frem i lyset. Rettferdighet for ofrene er nødvendig for å gjenoppbygge et stabilt og fredelig Syria, med en troverdighet og holdbar politisk løsning som grunn, i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2254.

Våre land er fast bestemt på å sørge for at de som har gjort seg skyldige i krigsforbrytelser og tortur ikke skal gå ustraffet.

Våre land er fast bestemt på å sørge for at de som har gjort seg skyldige i krigsforbrytelser og tortur ikke skal gå ustraffet. Deres forbrytelser kommer ikke til å seire over den syriske befolkningens kamp for verdighet og rettferdighet.

Artikkelen er undertegnet av utenriksministrene i Sverige, Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia og Østerrike.

Oversatt fra svensk av Stian Eisenträger.

Powered by Labrador CMS