Forbundslederen i NOF:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en CV90 på Rena i 2018. Nå skal en ny bataljon mekaniseres i Nord-Norge.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en CV90 på Rena i 2018. Nå skal en ny bataljon mekaniseres i Nord-Norge.

– Ikke god nok satsing

NOF-leder Torbjørn Bongo sier Langtidsplanen er et skritt i riktig retning - men ikke et langt nok skritt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er gode intensjoner i planen, men det vil bli en dårlig gjennomføringsevne. Vi har fått en del telefoner der folk uttrykker skuffelse over hva som er lagt frem av regjeringen. Det er for lite satsing - selv om det er satsing, sier Bongo. Han er forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Regjeringen la frem sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret sist fredag. Foruten en opptrapping av pengebruken som gir et forsvarsbudsjett på 16,5 milliarder kroner mer i 2028 sammenlignet med inneværende år, legges det også opp til at en effektivisering i planperioden. Innen 2024 skal Forsvaret spare nærmere to milliarder kroner.

Leder i NOF Torbjørn Bongo.
Leder i NOF Torbjørn Bongo.

Har du tips eller innspill til denne saken, send oss en e-post på tips@fofo.no.

– For lite folk

Bongo mener Langtidsplanen plasserer seg under laveste alternativ sett i forhold til forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) , både med hensyn til antall personell og materiell.

– Det laveste alternativet til forsvarssjefen var 4000 ansatte og 3500 flere vernepliktige. Når tallene er 2500 ansatte og 3700 vernepliktige er det for lavt. Det er heller ikke funnet penger til helikopter til Hæren, påpeker Bongo.

– Dette er med andre ord ikke så flott som det blir fremstilt.

– Vil svekke evnen

Det har også Jens Jahren, leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO), merket seg.

– Personelldelen styrkes mindre enn behovet og mye skyves langt ut i tid, utover 2024. Langtidsplanen løser ikke bemanningssituasjonen ute i avdelinger og gir ikke rom for økte utdanningsvolum på skolene. Det bekymrer, sier han.

BFO-leder Jens Jahren
BFO-leder Jens Jahren

Han utdyper at personellutfordringene beskrives grundig i dokumentet, men at det ikke legges fram noen måter å løse dem på.

– Vi mener det vil svekke den operative evnen.

BFO er også opptatt av materiell, som de savner i planen som ble lagt frem fredag:

– Vi er vant med å lese langtidsplaner for forsvaret som er ganske vage. Nå tar de dette til et nytt nivå. Jeg vil gå så langt som å si at Forsvarsdepartementet setter ny rekord i vaghet med denne langtidsplanen, sier Jahren.

Effektivisering

NOF-leder Bongo minner om at det ligger tøffe krav til effektivisering, krav som treffer Forsvaret dobbelt.

– I første omgang er det et mål om at alle statlige virksomheter skal effektivisere en halv prosent. I tillegg skal Forsvaret effektivisere to milliarder på fire år. Jeg tror ikke det er realistisk eller gjennomførbart, sier Bongo.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i en kronikk om planen at regjeringen velger en kraftig økning av forsvarsbudsjettet selv i en vanskelig tid.

– Det er nødvendig og viser at regjeringen prioriterer Forsvaret, skriver forsvarsministeren.

Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening (KOL) mener at volum og tidsperspektivet i det som foreslås i LTP er tildels for lite, for sent, og at det fagmilitære rådet burde ha vært imøtekommet i større grad enn det vi nå ser for kommende periode, skriver leder Kim Sabel i en e-post til Forsvarets forum.

Gir honnør for viljen

Bongo er likevel villig til å gi Regjeringen noe honnør for retningen i den nye langtidsplanen.

– Det blir flere soldater og vi bruker mer penger på forsvar. Argumentasjonen som brukes er det lett å være enig i: Det er gode intensjoner.

– Ja, men det vil være en liten styrking.

– Vil det være nok?

– Jeg tror ikke det. Jeg vil minne om at forsvarssjefens anbefaling var alternativ A i Forsvarssjefens fagmilitære råd. Det var det alternative som ville kunne løse oppdraget og de nye utfordringene. Nå får vi en styrkning som er under det laveste alternativet, sier Bongo.

For å trekke fram noe positivt, nevner Jahren i BFO nye helikoptre til spesialstyrkene og at 2. bataljon forblir en stående avdeling. Han mener også det er et godt signal at regjeringen legger opp til en årlig økning av forsvarsbudsjettene.

– Samtidig er det en klar beskrivelse av en situasjon i Forsvaret hvor man er underbemannet og sliter på personellressursene hver eneste dag allerede. Det blir ikke bedre med det som ligger i langtidsplanen.

Utfordring i Indre Troms

Bongo sier det vil ta tid å få både personell og materiell på plass, og at det i Indre Troms vil være utfordringer knyttet til plassmangel og skytefelt.

– Den 4. bataljonen i Hæren blir utfordrende. Vi må skaffe personell og materiell, og finne plass til den ekstra bataljonen. Bare det er en utfordring, det er trangt fra før, vi har allierte på plass nesten årlig og skytefeltene er fulle fra før. Skal han klare å få innført en 4. bataljon må arbeidet starte i år. Det kan ikke vente.

– Hærsjef Kristoffersen har sagt han er klar. Tror du ikke han vil klare det?

– Jeg håper han får oppdraget - fort.

NTL Forsvaret ikke imponert

Stina Hassel i NTL Forsvaret er ikke imponert over en økning i antall ansatte på 550 i den første delen av langtidsplan-perioden.

– Vi har tidligere bemerket at antallet ansatte i forsvarssektoren ikke matcher mengden arbeidsoppgaver. Dette løses ikke med 550 flere årsverk de første fire årene slik vi er blitt forklart. Det er for tidlig å si hva som ligger i det så kalte «fleksible bemanningskonseptet» som LTP-en lanserer, men forsvarspersonell utfører ofte kompliserte oppgaver som krever høy kompetanse i tillegg til opplæring på arbeidsstedet.

Stina Hassel er leder for NTL Forsvaret
Stina Hassel er leder for NTL Forsvaret

Hassel er i likhet med Bongo opptatt av at det også skal spares penger og effektiviserres.

– Det stilles krav til at Forsvaret skal spare 1,9 milliarder kroner ved å effektivisere i perioden. Planen er lite konkret på hvor og hvordan disse innsparingene skal skje, men nevner blant annet anskaffelser. Jeg vil her minne om at Forsvaret har hatt store problemer med å oppnå innsparingskravene innenfor innkjøpsordningen i inneværende periode. Det nye innsparingskravet framstår derfor som urealistisk. Vi i NTL Forsvaret er redde for at det vil føre til økt omstillingstakt og økt press mot forsvarets ansatte.

Powered by Labrador CMS