Nyheter:

Det var et Hercules C-130J som var involvert i nestenulykken under øvelse Cold Response i mars 2020.

Rapport: Presskultur kan ha bidratt til nestenulykken med Hercules-flyet

Hendelsen ved Mosken kunne vært avverget dersom Luftforsvaret i større grad hadde erkjent risikoen ved å være for oppdragsfokusert og løsningsorientert, står det i intern forsvarsrapport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Under øvelse Cold Response 11. mars passerte et Hercules C-130 transportfly bare 44 meter over terrenget på øya Mosken i Nordland. Besetningen gjorde en unnamanøver bare ti sekunder unna øya, skrev Forsvarets forum onsdag.

Blant sikkerhetstilrådningene fra gruppen som har gjennomført en forsvarsintern undersøkelse (UG) av hendelsen, løftes presskultur som et tema.

– Etter UGs vurdering er det sannsynlig at en grad av presskultur bidro til at man gjennomøfrte et kompekst og risikofylt oppdrag 11. mars 2020, til tross for at besetningene hadde lav kontinuitet, begrenset utsjekk og mangelfull kjennskap til regelverket, står det i rapporten.

Tilrådning 5: Presskultur

UG tilråder at 335 skvadron evaluerer og synliggjør i hvilken grad presskulturen påvirker sikkerhetsnivået ved avdelingen, og at det på bakgrunn av evalueringen iverksettes hensiktsmessige tiltak for å ivareta sikkerheten.

Det er gitt til sammen sju tilrådninger. De seks andre kan leses nederst i denne saken.

Risiko ved å «strekke strikken»

Undersøkelsesgruppen mener at det trolig vil bidra til økt sikkerhet dersom både avdelingene og individer blir mer oppmerksomme risiko forbundet med presskultur og faren ved å «strekke strikken for langt».

335 skvadron, som Hercules tilhører, tilbyr en etterspurt kapabilitet og gripbar ressurs. Dette resulterer periodevis i et svært høyt operasjonstempo med en oppdragsportefølje som utfordrer evne til trygg gjennomføring, står det i rapporten. Videre pekes det på at presskulturen er knyttet til drivkraften i å være for oppdragsfokusert og løsningsorientert.

– Denne kraften trenger i dette tilfellet ikke å ytterligere forsterkes gjennom skryt og anerkjennelse, men må snarere reguleres gjennom økt fokus på risikovurdering og risikohåndtering på alle nivåer.

Har du tips eller innspill til denne saken? Ta kontakt med oss på tips@fofo.no eller journalisten kryptert på appen Signal på +4745204315.

Det understrekes at dette ikke bare er avdelingens ansvar, men også lokal ledelse og Luftforsvarets ledelse. Regelverk og kunnskap om disse er også verktøy mot risiko forbundet med presskultur, ifølge rapporten.

– Dersom en slik kultur får utvikle seg ukorrigert over tid vil den kunne påvirke flysikkerheten negativt, står det i tilrådningen.

Sjef i Luftforsvaret Tonje Skinnarland under et besøk på Rygge.

Luftforsvarssjefen satte frist til 1. november

Forsvarets forum har fått innsyn i et dokument med Luftforsvarets sjef, Tonje Skinnarlands merknader og føringer i forbindelse med rapporten etter ulykken. Der skriver hun at hun støtter tilrådningen undersøkelsesgruppen kommer med. Skinnarland har satt frist til 1. november med å evaluere og håndtere risiko knyttet til presskultur og gjøre en intern kompetanseheving.

Ønsker du å være med i debatten på Forsvaretsforum.no? Send oss ditt bidrag på debatt@fofo.no

Hun skriver at presskultur var et av flere temaer som ble tatt opp under et seminar i 335 skvadron etter hendelsen. Seminaret var del av den interne oppfølgingen av hendelsen i avdelingen.

– SJ L (sjef Luftforsvaret, journ. anm.) forutsetter at skvadronen har et forsterket fokus på den interne presskulturen, og at det iverksettes nødvendige tiltak og kontrollmekanismer for å tøyle denne kulturen, står det i dokumentet Forsvarets forum har fått innsyn i.

Powered by Labrador CMS