Nyheter

LUNSJKAKER: Varme lunsjkaker med salat stod på menyen da soldater fra Heimevernet stod vakt for det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford.

Feltkjøkken «er velferd i felt», men avvikles i slutten av året

Forsvarsgrenene er positive til løsningen, som kan spare penger og gi soldater et bedre mattilbud, men ifølge FLO er ikke behovet stort nok til å fortsette videre drift.

I solen på Festningsplassen på Akershus festning lukter det mat. Vaktsoldatene fra Heimevernet (HV) som venter på en matbit, ble kalt inn for å bidra til styrkebeskyttelsen rundt det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford under skipets havnebesøk i Oslo i mai.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Åh, er det lunsjkaker? Digg!

En soldat som for øyeblikket ikke er på post, er åpenlyst fornøyd når han ser hvilken lunsj som venter ham i teltet som er satt opp på Festningsplassen.

Men dersom hangarskipet hadde valgt å utsette besøket sitt til neste år, kan det hende at soldatene ville ha sittet med hver sin pose feltrasjon, type lapskaus eller torsk i kremet karrisaus.

For feltkjøkkenet som forpleier soldatene er et midlertidig prøveprosjekt. Prosjektet har pågått siden 2013 og skal etter planen avvikles ved utgangen av 2023.

– Feltkjøkkenet har vært ute over 150 ganger de siste 13 årene og støttet flere av Forsvarets avdelinger, forteller Øystein Stenseth Ørslien.

Ørslien er gruppesjef for forpleining ved Forsvarets logistikkskole, som står for prosjektet. Han forklarer at ett enkelt feltkjøkkensett kan sørge for at opp til 250 personer får mat, og kan utvides til økt antall ved utvidelse av spisetider. Dette kan skje hvor som helst, når som helst, avhengig av øvelsen eller operasjonen som pågår.

Selvforsynt

Feltkjøkkenets råvarer kjøpes inn via Forsvarets egne rammeavtaler, maten tas ut i nærmeste garnison og Logistikkskolen frakter, forbereder og serverer maten der soldatene er.

– Vi er helt selvforsynte her. Kjøkkenet går på fuel av typen F34 og vi har med aggregat, forklarer Christian Skaug.

Han har selv fagbrev som kokk, og når Forsvaret forum møter ham på Festningsplassen, står han og flipper lunsjkaker. Han er også ansvarlig for feltkjøkkenet.

– Det er jævlig synd hvis dette ikke videreføres, for ellers går det kun i feltrasjoner for folk på øvelse og oppdrag. Det blir kjedelig i lengden, når det er alt man får spise over lengre tid, sier Skaug.

Et av Logistikkskolens argumenter for å beholde feltkjøkken som en permanent løsning for forpleining i felt, er kostnadene. Mat fra feltkjøkkenet mellom 170 og 190 kroner per person per dag, inkludert råvarer og kostnader tilknyttet personell. Dette er ifølge Ørslien langt mindre enn det koster å holde soldatene mette med feltrasjoner.

MOBILT KJØKKEN: Ved å bruke containere og telt kan feltkjøkkenet settes opp nesten hvor som helst, når som helst.

– Velferd i felt

Eirik Linde, også ansatt ved Logistikkskolen, trekker frem betydningen av et godt måltid for soldatene.

– Ta for eksempel en feltrasjon med pasta bolognese. Det er ikke det at den er dårlig, men vi kan lage samme matrett med samme råvarer, og så slenger vi på en liten salat.

I tillegg spiser soldatene sammen, inne i et varmt telt.

– Det blir en helt annen opplevelse. Det er velferd i felt, sier Linde.

VELFERD: Eirik Linde jobber ved Logistikkskolen.

Og soldatene på Akershus festning ser ut til å være enige. Det er ikke bare den forbipasserende soldaten med lunsjkake-utropet som er fornøyd.

– Maten her er en «høydare», sier heimevernssoldat Anders.

Han jobber til daglig som lærer, men er kalt inn for å bistå med vakthold.

– Det er generelt høy kvalitet på maten, og det er veldig tilgjengelig for oss.

Ifølge Linde er tilbakemeldinger som dette kjærkomment, men ikke overraskende.

– Vi får udelt positive tilbakemeldinger. Det er sjelden vi får noe annet enn skryt. Det eneste folk kan bli sure for, er om de roter seg bort og går glipp av spisetiden.

HØYDARE: Anders er fornøyd med maten han får via feltkjøkkenet. Han er vaktsoldat fra HV, som var med på styrkebeskyttelsen rundt besøket til USS Gerald R. Ford.

Ikke «stort nok» behov

Blant de ansatte ved Logistikkskolen er ønsket om å beholde feltkjøkkenet stort. Forespørselen har også vært høy, og etterspørselen har vært større enn det de har kapasitet til.

Høsten 2022 gjennomførte Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) en høringsrunde med hensikt å vurdere om det var behov for å anskaffe et modulært feltkjøkken. For å få det til, må FLO anmode Forsvarsstaben om å godkjenne et investeringsprosjekt.

Tilbakemeldingene var ifølge Eivind Sørdal, assisterende stabssjef i FLO stab, positive.

– Imidlertid var det høsten 2022 ikke beskrevet et stort nok behov til at det ble fremmet et slikt forslag. Dette er ikke det samme som at det ikke er et behov for feltkjøkken i Forsvaret, understreker Sørdal.

Sjøforsvaret og Luftforsvaret positive til ordningen

Ifølge dokumenter Forsvarets forum har fått innsyn i vurderer både Luftforsvaret og Sjøforsvaret å etablere feltkjøkken i sin egen struktur i fremtiden.

I høringssvaret skriver Jo Inge Aambakk, sjef for støttedivisjonen i Luftforsvarsstaben, at Luftforsvaret i stor grad operer ut fra veletablerte baser med egne kjøkken. Han skriver at det likevel kan være behov for forsterking av forpleiningskapasitet, for eksempel ved deployeringen i inn- og utland.

– Ansvaret knyttet til rolle som vertsbase ved alliert mottak og øvingsaktivitet vil også generere et behov for å øke kjøkkenkapasitet. Flere av Luftforsvarets flystasjoner har marginal forpleiningskapasitet i daglig drift, og er ikke dimensjonert for dette, skriver Aambakk.

Videre beskrives modulært feltkjøkken som en fleksibel løsning og at Luftforsvaret har intensjon om å «eventuelt etablere denne ressursen» i Luftforsvaret.

Trond Ottar Kristiansen i logistikkavdelingen til Sjøforsvarsstaben skriver i sitt høringssvar at Marinens logistikkommando har gode erfaringer med dagens løsning, men at det kun unntaksvis vil være behov for deler av utstyret.

– Sjøforsvaret vil også fremme tanken om å bygge kjøkkenet opp som en ferdig utstyrt kontainer («food truck») for å gi høyere mobilitet og redusere behov for opp- og nedrigging.

I tillegg vil en slik løsning kanskje gjøre det mulig å sette opp feltkjøkkenet på et fartøy, skriver Kristiansen.

LUNSJ: Camilla Fagersand gjør klar lunsjen til HV-soldatene.

– En del forhold som må vurderes

For at dagens feltkjøkken skal kunne brukes også til neste år, må Forsvarsmateriell godkjenne bruk utover den midlertidige godkjenningen.

– I tillegg må det etableres et godkjent konsept i Forsvaret for bruk av feltkjøkken, forklarer Sørdal.

Ifølge Sørdal er FLO er i en prosess for å vurdere videre drift av feltkjøkken.

– I praksis betyr det at vi har en del forhold som må vurderes.

Det ene er hvorvidt styrkingen av Forsvaret, inkludert forhold knyttet til alliert mottak, vil øke behovet utover det som allerede er innmeldt fra forsvarsgrenene.

– Vi ser også på muligheten for å etablere et konsept for feltkjøkken slik at FMA kan anmodes om å godkjenne eksisterende materiell utover 2023, sier Sørdal.

Ørslien ved Logistikkskolen håper at løsningen etter hvert kan bli permanent.

– Forhåpentligvis blir det fattet en beslutning som gjør at vi kan nyte mange gode måltider på feltkjøkkenet i tiden som kommer, samt at dette innføres som en permanent feltforpleiningsløsning i Forsvaret, sier Ørslien.

Powered by Labrador CMS