Nyheter

SAMARBEID: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen og svensk forsvarsminister Pål Jonson signerer avtalen tirsdag.

Signerte ny forsvarsavtale med Sverige og Finland

Gram har nå en ny forsvarsavtale på plass med de svenske og finske forsvarsministrene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Innerst på Grand hotell svermer det av mennesker i enten dress eller uniform. På et bord midt i et av rommene står det tre flagg på rekke.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det norske, det finske og det svenske.

Sammen signerer landenes tre forsvarsministre et nytt avtaleverk for forsvars- og beredskapssamarbeid, som legger til grunn at alle, for første gang, er medlemmer av Nato.

– Hva vil dette si for den norske beredskapen?

– Totalforsvar og sivilmilitært samarbeid er en del av det vi diskuterer. For Norge har det vært viktig med alliert forsterkning og alliert mottak. Det er ikke bare Norge som skal forsterkes, nå er det også Sverige og Finland. Disse aksene øst-vest, eller vest-øst, sentralt inn mot Oslofjorden, Trondheimsfjorden, Ofoten, men over mot Gøteborg havn.

– Det vil være viktige prosesser hvor Norge skal fylle en rolle, ikke bare for oss selv, men òg for alliert forsterkning mot Sverige og Finland. Det åpner nye muligheter for oss, sier Gram til Forsvarets forum.

Forsterket operativt samarbeid

I avtalen står det at samarbeid og samhold mellom likesinnede nasjoner er viktig i lys av dagens sikkerhetssituasjon. Derfor er Norge, Sverige og Finland innstilt på å ta felles grep for å styrke og forbedre egen evne til å gjennomføre militære operasjoner.

De tre landene undertegner på at de er innstilt på å gjøre de nødvendige forberedelsene for å styrke forsvarsevnen, interoperabilitet, beredskap og evne til å støtte de andre landene militært. Hensikten er å avskrekke.

Avtalen stadfester at Finland og Sverige søker å bli Nato-medlemmer og at dette samarbeidet etter at de blir medlemmer, glir over i en forståelse mellom Nato-allierte.

Det står at et sentralt mål er at evnen til å planlegge operasjoner mellom partene i omrpder som er spesielt utsatt. Det nevnes nordre deler av Finland, Norge og Sverige, altså Nordkalotten. Dette kan også utvides til andre områder ved behov.

Militære aktiviteter er fortsatt bestemt av det enkelte land. Danmark og Island skal jevnlig informeres om samarbeidet.

Noen punkter i avtalen

Aktiviteter den tilrettelegger for.

  1. Gjennomføre scenariobaserte diskusjoner og øvelser ut fra nasjonal operasjonsplanlegging og felles sikkerhetsutfordringer i regionen.
  2. Diskutere relevante nasjonale operasjonsplaner mellom landene på felter med felles utfordringer.
  3. Gjennomføre felles operasjonsplanlegging i områder av felles interesse, spesielt nordre deler av Finland, Norge og Sverige.
  4. Forberedelser slik at landene er i stand til å gjennomføre felles eller koordinerte militære operasjoner.

Luftvern og ammunisjon

Gram sier at prosessen med Sverige og Finland i Nato har gått veldig fort, så det er fortsatt en fase der mulighetene analyserer og utredes. Han er glad for at de nordiske forsvarssjefene har kommet med sine råd.

– Det er et viktig grunnlag for dette, hvor man nettopp peker på mulighetene med forsvarsplanlegging. Det med å tenke alliert forsterkning i en nordisk ramme.

Om det er noen konkrete ting som er planlagt, sier Gram at det er varierende grad av utvikling rundt forskjellige forsvarsenheter.

– Vi har løftet fram flere tema i formannskapsperioden vår i år. Særlig knyttet til luftoperasjonssenter er det mulighet for å utrede dette videre. Vi må se på logistikken og tilførslene til å skrive avtaler knyttet med de fire landene (Norge, Sverige, Danmark og Finland journ.anm.) på samarbeid om hvordan vi kan samarbeide videre om ammunisjonsberedskapen, sier Gram.

– En eksepsjonell tid

Den finske forsvarsministeren takket Gram under pressekonferansen, og skrøt av det nordiske samarbeidet i prosessen med å få Finland og Sverige inn i Nato:

– Vi går gjennom en eksepsjonell tid. Vi har vært i stand til raskt å tilpasse oss endringene i sikkerhetssituasjonen vår, både nasjonalt og som gruppe. Det finske forsvaret gjennomgår sine viktigste endringer siden andre verdenskrig, mens vi nå forbereder vårt Nato-medlemskap.

– Dette har vi gjort hånd i hånd med Sverige. Norge, Danmark og Island har støttet oss i løpet av dette året på mange måter, og var landene som ratifiserte vårt medlemskap først. Dette er vi veldig takknemlige for, sa Antti Kaikkonen tirsdag.

TAKK: Både den finske og svenske forsvarsministeren takket for samarbeidet, og at Norge har hatt formannskapet i Nordefco i 2022, og nå overlater ledelsen til Sverige.

Nordefco er et nordisk forsvarssamarbeid som inkluderer Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark, og ble stadfestet i 2009.

Norge har hatt formannskapet i Nordefco i år. Neste år er det Sverige som tar over som formannskapsland, fra 1. januar. Sveriges forsvarsminister Pål Jonson sa følgende på pressekonferansen:

– En av de store oppgavene for Sverige kommer til å ta frem en ny visjon for det nordiske samarbeidet fram til Nordefco 2030. Vi har fått et godt underlag fra våre forsvarssjefer som har lagt grunnlag for det videre arbeidet.

Han sa videre at svensk og finsk Nato-medlemskap kommer til å styrke forutsetningene for det nordiske samarbeidet og at landene kommer til å få samme sikkerhetsarkitektur i både fred, krise og krig.

– Det skaper helt nye muligheter for oss til å samarbeide. Mange takk til Norge for formannskapet og å ha vært vertskap i dag, sa Jonson.


Powered by Labrador CMS