Nyheter:

Tåler mer

Studie viser at kvinner tåler de fysiske påkjenningene ved feltøvelser minst like bra som menn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har undersøkt hvordan menn og kvinner påvirkes av fysiske påkjenninger og lite mat under øvelse. I studien fulgte blant andre forskere fra FFI opptaksuken til Jeger- og Fallskjermjegertroppen ved Forsvarets spesialkommando i 2017 der både menn og kvinner deltok. Under opptaket måtte rekruttene i studien – 23 menn og 12 kvinner – bære sekker på rundt 40 kilo, utføre krevende øvelser, klare seg med lite søvn og mat.

Se innspillene fra blant andre kaptein Thomas Valnes. Han mener forskningen kan ha stor nytteverdi for Hæren.

Seniorforsker Hilde Teien forklarer at de foreløpige funnene blant annet viser at kvinner har et mindre tap av muskelmasse enn menn.

Hilde Teien, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. 

– Våre funn viser at kvinner tåler krevende feltøvelser like bra eller bedre enn menn, sier Teien som forteller at det tok rundt to uker før begge kjønn var tilbake til normal fysisk styrke i overkroppen, mens styrken i beina fremdeles ikke var restituert etter to uker.

Mer fett. Hilde Teien, som har en master i biomedisin, viser til at forskningen kan ha konsekvenser for hvordan Forsvaret bør avholde feltøvelser.

– Hvis hensikten utelukkende er å trene militære ferdigheter kan man øve hyppigere enn hvis målet er å bli fysisk sterkere. Da trenger man lenger restitusjonstid, sier Teien og mener funnene peker mot at soldater trenger høyere fettprosent enn for eksempel idrettsutøvere.

Svarer ikke. Oberstløytnant Harald Høiback ved Forsvarets stabsskole har tidligere uttrykt bekymring for at flere kvinner i operative avdelinger kan svekke stridsevnen. Han mener forskningen fra FFI ikke går til kjernen av utfordringene, blant annet at flere kvinner trolig ikke klarer å utføre noen av de mest fysisk krevende oppgavene i Forsvaret.

–  Hvis man har et ideal om 50 prosent kvinner i Telemark bataljon eller Kystjegerkommandoen vil det få konsekvenser. Min drøm er forskningsprosjekter der konklusjonene er åpne. Ikke prosjekter der man søker etter et bestemt svar og leter etter bevisene som kan understøtte det, sier Høiback.

Strutsepolitikk: Harald Høiback sier at ønsket om en større kvinneandel er et politisk krav og ikke som følge av Forsvarets behov.

– Fortsatt unngår man å snakke om den store elefanten i rommet og i stedet forske på de små forskjellene som ikke svarer på den operative effekten av flere kvinner i Forsvaret, sier Høiback og viser til at kvinner ennå ikke har klart opptakskravene til Fallskjermjegertroppen. 

Ikke styrt. Hilde Teien ved FFI avviser at forskningen er styrt. Hun forteller at forskningen ikke hadde til hensikt å svare på bekymringene til Høiback.

– Dataene vi har kommet fram til, er svært etterspurte. Vi har fått flere svar på hvordan kvinner som utsettes for ekstrembelastninger reagerer, sier Teien som viser til at det er flere forskere ved FFI som ser på andre sider ved en større kvinneandel i Forsvaret.

Hun sier at forskningen ikke har som mål å svare for i hvilke stillinger kvinner og menn bør tjenestegjøre. Likevel er hun tydelig på at det er fysiske forskjeller mellom menn og kvinner.

– Jeg ville ikke anbefalt kvinner å søke seg til en stilling som hovedsakelig innebærer å gå med en 60 kilo tung ryggsekk, sier Teien.

Hun forteller videre at FFI skal gå i gang med flere studier som blant annet skal undersøke hvordan soldaters mentale evner blir påvirket under øvelse.

– Under øvelse «Cyber Endurance» i år skal vi følge ingeniørsoldater og undersøke de fysiologiske mekanismer bak tap av fysisk prestasjonsevne, og i tillegg hvordan fysisk stress og påkjenninger påvirker de kognitive ferdighetene, sier Teien. 

Se klipp fra paneldebatten i Oslo Militære Samfund:


Powered by Labrador CMS