Nyheter

UNDERSØKELSE: Medarbeidere i Forsvarsdepartementet, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg har svart på en undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

Ny undersøkelse: Militære kvinner opplever mest seksuell trakassering

Det kommer frem i en fersk MOST-undersøkelse blant ansatte i FD, FFI, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell. – En vekker for oss alle, sier departementsråd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

21 prosent av kvinnene svarer at de har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering, mens 5 prosent av mennene svarer det samme. Blant kvinnene under 40 år, svarer 30 prosent at de har opplevd seksuell trakassering.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Onsdag publiserte Forsvarets forskningsinstitutt resultatet av sin ferskeste undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST) blant de ansatte i Forsvarsbygg (FB), Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsmateriell (FMA). 55 prosent av mottakerne svarte på undersøkelsen.

Kvinner med militær utdanning mest utsatt

Ifølge rapporten har 33 prosent av kvinner med befals- eller offisersutdanning opplevd seksuell trakassering det siste året. Det gjør dem til den gruppen som er mest utsatt for seksuell trakassering.

Den vanligste formen for seksuell trakassering, er «kjønnstrakassering», fulgt av «uønsket seksuell oppmerksomhet». Det er også funnet «et begrenset antall» av seksuelle overgrep.

Kjønnstrakassering dreier seg om handlinger eller oppfatninger knyttet til kjønn, ofte med stereotypier om hva menn og kvinner kan eller bør gjøre.

– Undersøkelsen bør være en vekker for oss alle, sier departementsråd Frede Hermansen til Forsvarets forum.

– Jeg tar resultatet på stort alvor, vi starter nå opp et arbeid med å vurdere tiltak for å følge opp rapporten. Mobbing og trakassering skaper usikkerhet og dårlig samarbeidsklima som igjen går ut over departementets prestasjoner.

VURDERER TILTAK: Departementsråd Frede Hermansen.

Respondentene ble blant annet spurt om de hadde observert eller på annen måte fått kjennskap til seksuell trakassering. 10 prosent av kvinnene og 5 prosent av mennene oppga at de hadde observert det det siste året forut for undersøkelsen.

Mange varsler ikke

Samtidig opplyser 8 prosent av kvinnene og 5 prosent av mennene at de har opplevd mobbing. Begge kjønn opplever at de i størst grad opplever mobbing fra en mannlig leder eller kollega.

Omtrent halvparten av de som oppgir å ha vært utsatt for mobbing og 17 prosent av dem som har vært utsatt for trakassering, har sagt fra om det, ifølge undersøkelsen.

– FFIs vurdering er at FD ikke skiller seg nevneverdig fra andre sektorer i Norge. Men vi er likevel opptatt av at dette ikke må bli en hvilepute for oss, forklarer Hermansen.

– Tvert imot gir rapporten oss viktig kunnskap som vi tar med oss inn i det viktige og kontinuerlige arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Dette er noe jeg vil følge tett opp framover, sier han.

Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg har i underkant av 1500 ansatte hver. Forsvarets forskningsinstitutt har cirka 800 ansatte og Forsvarsdepartementet har cirka 430 ansatte.


Powered by Labrador CMS