Nyheter:

Skilt ved inngangspartiet til statsministerens kontor og forsvarsdepartement i Glacisgata 1.

Rapport fra departementet: 253 varsler i forsvarssektoren i 2019

I Forsvaret er det en vesentlig økning i saker relatert til mobbing og trakassering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer frem i Sektorårsrapporten for varsling i forsvarssektoren. Rapporten, som er utgitt av Forsvarsdepartementet, tar for seg varsler som har kommet inn til ulike virksomheter i året som gikk.

Sektoren mottok 253 nye varsler i 2019, en økning på 32 varsler fra 2018.

– 42 prosent av alle sakene som ble meldt inn i fjor, gjelder «mobbing/trakassering». Det er dermed kategorien med klart flest varsler.

– 16 prosent av varslene som ble mottatt gjelder saksområdet «personellforvaltning».

– Seks prosent gjelder «vesentlig svikt i styring og kontroll».

– 20 prosent av sakene er i kategorien «ikke kritikkverdig». Dette er ifølge rapporten varslingssaker som vurderes til å ikke omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelse.

Varslene kommer fra disse virksomhetene

– Forsvaret har mottatt klart flest varsler: 205 i året som gikk. Litt under halvparten dreier seg om mobbing og trakassering.

– Forsvarsdepartementet (FD) har mottatt 21 varsler totalt, og åtte av dem gjelder «vesentlig svikt i styring og kontroll».

– Forsvarsbygg (FB) har mottatt ti varsler

– Forsvarsmateriell (FMA) har mottatt åtte varsler

– Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har mottatt to varsler

– Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har mottatt tre varsler

– Etterretningstjenesten har mottatt fire varsler

Mobbing og trakassering

Tendensen i rapporten er at det har vært en generell økning i saker på tvers av kategoriene. Det er varsler om mobbing og trakassering som har hatt størst prosentvis økning fra 2018.

I 2018 var det 35 varsler som gikk på mobbing og trakassering. I fjor var det 104 varsler.

Sektorårsrapporten kommer kort tid etter Militærpolitiets årsrapport. Den slo fast at det var en nesten dobling i antall rapporterte seksuallovbrudd fra 2018 til 2019. «Økningen ble betegnet som «markant».

Forsvaret har mottatt klart flest varsler: 205 i året som gikk. 91 av varslene handlet om mobbing og trakassering. Det er en vesentlig økning i saker relatert til dette, ifølge rapporten.

Flest saker til varslingskanalen

I tillegg har Forsvaret mottatt 35 varsler som omhandler «personellforvaltning» og 13 varsler som omhandler «uregelmessigheter/misligheter». Det er også åtte varsler som går på «påstander om straffbare forhold».

Nesten en fjerdedel av sakene i Forsvaret er vurdert som «ikke kritikkverdig». Disse er ifølge rapporten blitt videresendt til riktige instans for behandling i samråd med den som har informert om saken.

Nesten dobbelt så mange saker er meldt inn til Forsvarets sentrale varslingskanal som til driftsenhetene.

Varslene til forsvarssektoren kommer fra flere ulike kanaler, inkludert elektronisk varslingskanal, telefon, personlig oppmøte og brev. Både forsvarspersonell, konsulenter, innleide, håndverkere, eksterne personer og andre uten direkte tilknytning til virksomhetene, har rett til å varsle, heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS