Nyheter:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at de vil dekke sakskostnadene knyttet til gruppesøksmålet som ble reist mot staten.

Feriepengesaken: HV-soldat Aleksander Gudmundseth får dekket omkostninger

Lars Bugge Aarset sier han fortsatt står igjen med udekte saksomkostninger for flere hundre tusen kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forrige uke ble det kjent at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen konkluderte at staten skal betale feriepenger til soldater i Heimevernets innsatsstyrker og områdesjefer – for alle år i tjeneste. Han sa da at dette skulle blitt gjort for flere år siden.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Lars Bugge Aarset. Han er skuffet over at han fortsatt sitter igjen med flere hundretusen kroner i udekte utgifter knyttet til feriepengesaken.

Nå sier forsvarsministeren at staten vil dekke utgiftene Aleksander Gudmunseth har pådratt seg da han var grupprepresentant for et gruppesøksmål mot staten. Hensikten var da å få utbetalt feriepenger for flere enn tre år.

– Uavhengig av om staten er rettslig forpliktet til det, finner jeg at staten bør dekke saksøkers rimelige og nødvendige sakskostnader forbundet med gruppesøksmålet, skriver Frank Bakke-Jensen i en e-post til Forsvarets forum.

Les også: Tingretten: Avviste gruppesøksmålet

Forsvarsministeren viser videre til at de besluttet å betale ut feriepenger blant annet som følge av et regelverk som til nå har blitt praktisert feil, samt for å «sikre motivasjon til frivillig tjeneste».

– Forsvaret er helt avhengig av tilgang til frivillig personell, og Heimevernet har alltid hatt frivillighet som en sentral bærebjelke. Det er derfor viktig at vi behandler dette personellet på en ordentlig måte, skriver Bakke-Jensen videre.

Staten skal dekke «rimelige og nødvendige» sakskostnader knyttet til gruppesøksmålet Aleksander Gudmundseth frontet.

Staten må ta regninga

Tidligere denne uken stilte Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren, der det het at:

«Etter å ha forfulgt saken om feriepenger til Heimevernets innsatsstyrker i alle rettsinstanser, sier forsvarsministeren nå at han skal rydde opp. Vil oppryddingen inkludere å dekke saksomkostningene til heimevernssoldatene som har frontet denne saken på vegne av sine medsoldater?».

Ap avventende

Etter det Forsvarets forum erfarer er Ap avventende til hva det praktisk vil innebære at forsvarsministeren nå viser til at saksomkostningene til Aleksander Gudmundseth skal dekkes av staten: Spørsmålet er blant annet om det også omfatter kompensasjon for arbeidsinnsatsen Lars Bugge Aarset med flere har lagt ned i forbindelse kampen for å få utbetalt feriepenger.

Lars Bugge Aarset har regnet på at han og medsoldaten i HV, Aleksander Gudmundseth, sitter igjen med udekte advokatutgifter til rundt 1,7 millioner kroner.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen viser til at staten har dekket saksomkostninger på vegne av Lars Bugge Aarset.

– Samtlige rettsinstanser tilkjente ham erstatning for saksomkostninger. Til sammen har staten utbetalt idømte saksomkostninger med kr 407 800,- inklusive renter, til Aarsets prosessfullmektig, skriver Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Udekte kostnader

Lars Bugge Aarset sier imidlertid at han fortsatt sitter igjen med med 870.000 kroner i udekte sakskostnader. Det er blant annet som følge av advokatkostnader knyttet til anken som Forsvarsdepartementet fremmet til Høyesterett. Den ble avvist og den tidligere dommen som slo fast at Aarset hadde krav på feriepenger ble stående.

– En HV-soldat kan ikke møte uforberedt til Høyesterett med regjeringsadvokaten som motpart, sier Lars Bugge Aarset til Forsvarets forum.

Han mener FD bør dekke resten av det udekte beløpet.

Powered by Labrador CMS