Nyheter

INNLANDET: Rena leir fylte 25 år i september i fjor. Leiren ligger i Åmot kommune i Innlandet.

Kampen om forsvarskommunene: Vil ha Krigsskolen til Rena

Fremskrittspartiet vil få Krigsskolen og ledelsen for Forsvarets spesialstyrker til Rena, mens Høyre vil at kommunen skal være den foretrukne bostedskommunen for forsvarsfamilier.

Publisert

Rena leir ligger i Åmot kommune i Østerdalen i Innlandet. Leiren er Hærens hovedbase i Sør-Norge, hovedkvarter til Telemark bataljon, Forsvarets spesialkommando og Hærens våpenskole.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets forum har spurt samtlige partier i landets forsvarskommuner om deres viktigste saker, utfordringer og hvorfor forsvarsfolk skal stemme på dem.

Følgende tre spørsmål har gått ut til partiene:

  • Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?
  • Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?
  • Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

Høyre og Fremskrittspartiet er de eneste som har tatt utfordringen fra Forsvarets forum, mens Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ikke har besvart henvendelsen.

Høyre: – Offentlig kommunikasjon må styrkes

Ole Erik Hørstad har vært ordfører i Åmot kommune siden 2019, og er Innlandets eneste Høyre-ordfører. Han ønsker bedre kollektivtrafikk til og fra Rena.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Åmot kommune har en særlig viktig rolle opp mot Forsvaret, ikke bare i vår region men også nasjonalt. Rena leir er tyngdepunktet for Hæren i Sør-Norge, og Åmot Høyre skal sørge for at vi er en tydelig og profesjonell vertskommune for Forsvaret. Vi skal fortsette det gode sivil-militære samarbeidet, og legge til rette for at Forsvaret kan videreutvikle sin aktivitet i Åmot. En brigade i sør vil naturlig ha sin brigadeledelse i Rena leir i tett samarbeid med Hærens våpenskole.

RESSURSER: Ordfører Ole Erik Hørstad i Åmot ønsker forsvarsansatte og familiene deres velkommen til kommunen.

– Det finnes ressurser og kompetanse i Åmot-samfunnet som vil bidra til å øke vår totalforsvarsevne. Åmot Høyre skal være en aktiv pådriver for et enda tettere og bedre samarbeid på tvers av alle sektorer.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Offentlig kommunikasjon til og fra Rena må styrkes. Vi har gjennom hardt arbeid de siste fire årene fått på plass et noe bedre tog- og busstilbud, men fortsatt er manglende regularitet en utfordring for forsvarsansatte i Rena leir.

– For Åmot Høyre er forsvarsansatte en selvsagt og viktig del av Åmot-samfunnet. Åmot Høyre har fokus på god samfunnsutvikling - gode oppvekstsvilkår for barn, riktig boligtilbud og jobb til partner – slik at nye forsvarsansatte skal velge Åmot som sin bostedskommune og etablerte forsvarsfamilier fortsatt skal trives med å bo her.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Åmot Høyre vil være en pådriver for et bredt forsvarsforlik, som sikrer at vi når målsettingene i forsvarssjefens fagmilitære råd og anbefalingene i Forsvarskommisjonen. De faglige anbefalingene er samstemte og tydelige - nå må det bevilges mer penger og ressurser til forsvarssektoren.

– Vi vil jobbe aktivt og konstruktivt med innspill til den nye langtidsplanen for Forsvaret. Vi vet det bor mange fornøyde forsvarsfamilier i vår kommune, og det er plass til flere! Åmot Høyre skal jobbe for at vår kommune skal være den foretrukne bostedskommunen for forsvarsfamilier.

Fremskrittspartiet: – Etablering av mobiliseringsbase

Morten Kolbjørnsen er førstekandidaten til Åmot Frp, og er opptatt av veteranivaretakelse.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Vi vil arbeide for å få Krigsskolen og ledelsen for Forsvarets spesialstyrker til Rena leir, samt legge til rette for etablering av en mobiliseringsbasert brigade med utgangspunkt i Hærens våpenskole.

– Vi vil arbeide for muligheten for et livslangt karriereløp for ansatte og medflyttere og legge til rette for at flere forsvarsansatte bosetter seg i kommunen. Vi vil også utvikle det gode samarbeidet mellom Forsvar, høgskole og kommunen.

– Det viktigste som vil skje dersom vi kommer i posisjon er at vi vil arbeide for å knytte mer aktivitet opp mot Østerdalens garnison som har det største og mest utviklede øvingsområdet for militære avdelinger i Norge og i tillegg vil vi utøke arbeidet med ivaretakelse av alle våre veteraner.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Hovedutfordringene er å leve opp til de avtaler og det forlik som ble gjort i forbindelse med etablering av Rena leir, hvor fremdeles noe gjenstår.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Man bør stemme på Frp i Åmot kommune fordi vi har arbeidet for nærere og bedre samarbeid mellom kommunen og Forsvaret gjennom hele siste kommunestyreperiode, men det betinger en tettere dialog mellom to likeverdige aktører.

Powered by Labrador CMS