Nyheter:

– Vi har industrien i ryggen

Syv år etter at staten tok over eierskapet av AIM Norway, blir selskapet solgt for rundt 150 millioner kroner til Kongsberg Gruppen og finske Patria.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det befester et sikkert nasjonalt eierskap over AIM. Etter min mening så er dette utelukkende positivt.

Det sier klubbleder i AIM Kristian Rønås som mener det er betryggende at det nettopp er Kongsberg Gruppen ved datterselskapet Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som overtar hovedeierskapet. Rønås, som tidligere har vært kritisk til hvordan Forsvarsdepartementet har forvaltet eierskapet i statsforetaket, mener det viktig å ha en tung industriaktør «i ryggen».

– Det åpner også et nytt segment for Kongsberg, vi driver jo utelukkende med vedlikehold, sier Rønås.  

Han tror at de i framtiden vil ha større sjanser for å vinne kontrakter.

– Vi håper jo det vil åpne seg muligheter for kontrakter på NH-90 og jeg ser også for meg at det kan bli vedlikehold av de nye redningshelikoptrene.

Er dere bekymret for at arbeidsplasser kan bli flyttet?

– Nei. Noen har vært bekymret for flytting til Kongsberg. Det ser jeg ikke som en aktuell problemstilling med tanke på at vi er nødt til å ha en rullebane, sier Rønås.

Overtar: Representanter fra finske Patria, Kongsberg Gruppen, Forsvarsdepartementet og AIM annonserte oppkjøpet av statsforetaket under en pressekonferanse i desember (Foto: Kongsberg Gruppen).

Han viser til at de har en leiekontrakt fram til 2022 på Kjeller.

– Jeg ser heller ikke noen grunn til at den ikke kan forlenges.

– Bedre for Forsvaret

– Vi skal videreutvikle selskapet og vi tenker langsiktig. Det skal også gi et bedre tilbud til Luftforsvaret: Et best mulig vedlikehold.  

Det sier administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), Erik Lie, til Forsvarets forum.

Han sier det er for tidlig til å gi svar på hvilke følger oppkjøpet av AIM vil ha for de rundt 440 ansatte, hvorav 340 er lokalisert på Kjeller. Han er glad for at Kongsberg nå får mulighet til å utvide sitt marked innenfor vedlikehold av blant annet Forsvarets fly og helikoptre.

– Det er fortsatt en stund til alle detaljer knyttet til oppkjøpet og strategien framover er bestemt.

– Noe av det viktigste for oss blir å bevare og videreutvikle den kunnskapen som er i AIM, sier Lie.

Positiv: Klubbleder Kristian Rønås mener oppkjøpet ved Kongsberg Defence & Aerospace og Patria er gode nyheter for AIM (Foto: Ole Kåre Eide/Forsvarets forum).

I en pressmelding fra Kongsberg Gruppen mener selskapet oppkjøpet av 50,1 prosent av aksjene i AIM, vil komme Forsvaret til gode.


– Kjøpet er en betydningsfull milepæl for å styrke Kongsberg sin rolle som en strategisk partner for Det norske forsvarets operative behov, både som leverandør av materiell og vedlikehold, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen Geir Håøy,  

Rustet for framtiden

Fra Forsvarsdepartementet vises det til at AIM, KDA og Patria blir en av Nord-Europas største aktører i forbindelse med understøttelse av militære luftsystemener.

– Med Kongsberg Defence & Aerospace og Patria på eiersiden mener jeg AIM er meget godt rustet til å videreutvikle selskapet, sikre arbeidsplasser og styrke den nasjonale beredskapen på vedlikehold av Forsvarets luftsystemer. Dette er helt i tråd med vår nasjonale forsvarsindustrielle strategi, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, ifølge en pressemelding.

Salget av AIM til KDA og Patria forutsetter Stortingets godkjennelse, noe som er forventet på nyåret. 

Powered by Labrador CMS