Meninger

GRUNNSTEIN: Stein-Håkon Eilertsen etterlyser en større grad av åpenhet, blant annet i forbindelse med utbyggingen av Evenes. Her ser vi forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legge ned en grunnstein på Evenes flystasjon.

– For mye holdes hemmelig

Jeg er likevel fullstendig klar over at alt ikke kan være offentlig, skriver Stein-Håkon Eilertsen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsminister, drives det bevisst misbruk når det gjelder gradering av rapporter?

Delta i debatten?

Har du noe på hjertet og ønsker å delta i debatten?

Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Etter å ha lest siste utgave av LO-aktuelt ble jeg veldig betenkt over det som var skrevet angående at Norge har et av de mest åpne og tillitsfulle demokratier i verden. Jeg er for så vidt enig i det, men er sektoren som du har ansvar for åpen og tillitsfull?

For å legge vekk all tvil: jeg er selvsagt fullstendig klar over at alt ikke kan være offentlig, spesielt innafor den etaten jeg jobber i – forsvarssektoren. Men etter å vært tillitsvalgt i flere tiår, vil jeg påstå at flere innafor etaten og departementet misbruker graderingen «unntatt offentligheten» når det kommer rapporter/analyser som ikke samsvarer med ønskene/målet.

Unntatt offentlighet

Jeg vil nevne to relativt nylige eksempler på rapporter som er blitt gradert og stemplet unntatt offentlighet av Forsvarsbygg og Forsvaret den seneste tiden, noe det etter mitt skjønn ikke er noen grunn til.

Den ene er en rapport om støy med bruk av F-35 på Evenes. Denne rapporten har jeg fått referert fra, og det viser seg at det er mange områder/infrastruktur som ligger i blodrøde soner når det gjelder anbefalte støygrenser. Kan noen forklare meg hvorfor en slik analyse/rapport er gradert?

Min påstand er at dette ikke ønskes offentliggjort på grunn av de store kostnadene for å få støy-eksponeringen innafor anbefalte grenser.

Vi snakker om store summer, og som en sa til meg: «Det vil bli like billig å bygge alt nytt». Mange av disse områdene ligger på sivil side på Evenes, altså på Avinor sitt ansvarsområde. Spørsmålet blir da: hvis noen passasjerer får hørselskade, for eksempel når de går fra parkeringsplassen eller skal om bord i et passasjerfly, er det Avinor som skal betale skadeerstatning? Eller vil reisende og ansatte få tilbud om hørselvern på Tjeldsundbrua eller i Bjerkvik når F-35 begynner å fly i september måned fra Evenes?

Er det så hemmelig?

Her blir spørsmålet: er turbulens blitt så hemmelig at det må graderes?

Den andre rapporten, som av en eller annen grunn er unntatt offentlighet, er en turbulensvurdering (strømningsanalyse) for ferdig MPA-anlegg på Evenes. Her blir spørsmålet: er turbulens blitt så hemmelig at det må graderes?

En av begrunnelsene for å unnta dokumentet fra offentligheten, skal være at det vises kart over planlagte bygg. Som om ikke det finnes kart allerede i dag over planlagte MPA-bygg på Evenes som alle kan se på. Det blir for meg helt uforståelig at kart som analyserer turbulens skal graderes. Er det, som et minimum, ikke mulig å gi delvis innsyn? Min påstand er at rapportene/analysene ikke er slik som ønsket, og da må det legges inn litt annen uvesentlig informasjon som ikke har noe med turbulens å gjøre, slik at den kan stemples unntatt offentligheten.

Avslutningsvis må jeg understreke at jeg håper at jeg tar feil. Men jeg står også for mine påstander – inntil det motsatte er bevist.

Powered by Labrador CMS