Meninger

Og om det så en dag er så lavt skydekke at man ikke «bryter ut» fra sør, så tåler man litt vind i halen ved å lande fra nord, skriver Ståle Nymoen. Her ser vi blant andre forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland på Evenes..

– Evenes egner seg godt for F-35

Det finnes andre steder hvor det etter min erfaring krever mer fra en kampflyger og hvor innflygingene er mer komplekse å fly, skriver Ståle Nymoen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Da det ble vedtatt for noen år tilbake at Ørland skulle være kampflybasen i Norge i uoverskuelig fremtid, var det flere i kampflymiljøet, og sikkert andre, som ante konturene av et behov for en fremskutt beredskap lenger nord. Dette skulle vise seg å bli Evenes. Det var nok en del som allerede da var noe skeptisk og forutinntatt, og mente at man omtrent aldri kom til å få flydd med kampfly derfra. Årsaken til dette var det noe høye fjellet sør av fjorden. Mitt syn er at dette ikke er en stor utfordring.

Innleggsforfatter er oberstløytnant Ståle Nymoen.

Egentlig har jeg ikke brydd meg noe særlig om debatten jeg har forstått har pågått over lengre tid, med tanke på hvorvidt Evenes er egnet for å drive militære flyoperasjoner eller ikke.

Slik var det helt til jeg ble vist et innlegg i sosiale medier der visstnok en jagerflyger hadde uttalt at han heller ville slutte som flyger, enn å fly ut fra Evenes med kampfly.

Hvorvidt denne uttalelsen er sann eller ikke har ikke jeg kunnskap om, dog så tviler jeg.

Dersom det skulle vise seg å være tilfellet tar jeg meg gjerne en prat med vedkommende kampflyger, dersom bakgrunnen for uttalelsen handler om hvorvidt det er trygt å operere med kampfly på Evenes eller ikke. For det er nemlig trygt.

Prosedyrer og regelverk

Når man forholder seg til de prosedyrer og regelverk man har for å fly inn og ut av flyplasser med tilhørende værminima, så er alle flyplasser i Norge «per definisjon» like trygge.

Når man forholder seg til de prosedyrer og regelverk man har for å fly inn og ut av flyplasser med tilhørende værminima, så er alle flyplasser i Norge «per definisjon» like trygge. Noen flyplasser kan være mer krevende å fly inn til, men dette er noe man eksempelvis kan trene på i simulator. Dette var noe vi gjorde når 332 skvadron flyttet til Rygge i forbindelse med deployeringsøvelsen (IOC) høsten 2019. Vi trente på både nattflyging, instrumentflyging og nødprosedyrer inn og ut fra Rygge, i simulatoren. Dette vil man også gjøre i forberedelsen til oppstart QRA-beredskap med F-35 ut fra Evenes. Det handler i stor grad om å bli kjent på flyplassene man skal operere ut fra.

I min tid som F-16 pilot var mesteparten av flygingen inn og ut fra Bodø. Der kan det være utfordrende på vinterstid spesielt med tanke på glatt rullebane. Ved tjeneste på F-16 på Ørland ble jeg introdusert til en større og mer hyppig sidevinds komponent, noe som også krever trening og litt tilvenning å håndtere.

Dessuten er landing med sidevind mye mer utfordrende på F-16 enn F-35.

Poenget er at alle flyplasser har sine særegenheter. Disse særegenhetene håndterer en bedre og bedre, jo mer en flyr til og fra flyplassen. Det samme vil gjelde på Evenes.

En selvfølge

Om en instrumentinnflygingsprosedyre er 3 eller 4 grader, så lenge det er en godkjent prosedyre eller Luftforsvaret gjennom sine bestemmelser har aksepterer innflygingen, så er ikke det en stor utfordring for operasjoner med kampfly. Vurderinger på hvordan man skal kunne håndtere en eventuell turbulens fra MPA bygget (hvilket min innsikt tilsier at ikke vil påvirke kampflyoperasjonene) faller innunder det samme, med tilpasning og kunnskap om lokale forhold. At man flyr med våpenlast på kampfly fra QRA på Evenes er en selvfølge.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Likevel endrer ikke dette risiko med tanke på en eventuell turbulenspåvirkning, gitt at flyet skal håndtere 9 G med disse våpnene om bord uansett. Undertegnede har flydd inn til Evenes både med F-35 og F-16, både fra nord og fra sør. Fra mitt perspektiv som kampflyger på disse to flytypene, så er ikke instrumentinnflygningene verken fra sør eller nord spesielt krevende.

Det finnes andre steder hvor det etter min erfaring krever mer fra en kampflyger og hvor innflygingene er mer komplekse å fly.

At man har et noe høyere innflygningsminima når man flyr inn fra syd er et faktum. Men å skulle si at dette er til vesentlig hinder for kampflyoperajoner fra Evenes - det er jeg uenig i.

Det finnes andre steder hvor det etter min erfaring krever mer fra en kampflyger og hvor innflygingene er mer komplekse å fly. Eksempelvis innflygingene på Bardufoss fra øst, en kald vinternatt i snøbygene.

Allerede vedtatt

Dette innlegget er ikke ment som noe innspill i det som for meg fortoner seg som en lokaliseringsdebatt, noe som er rart gitt at Evenes allerede er vedtatt. Undertegnede har heller ikke noe som helst lokal tilknytning til verken Evenes eller Andøya.

Hadde det vært opp til meg burde vi lagt F-35 fremskutt base i Eggedal der jeg kommer fra, men det skjer jo ikke. I

Hadde det vært opp til meg burde vi lagt F-35 fremskutt base i Eggedal der jeg kommer fra, men det skjer jo ikke. Innlegget er ment å adressere inn og utflyging og operasjoner med kampfly fra Evenes.

Og det kommer til å gå fint. Og om det så en dag er så lavt skydekke at man ikke «bryter ut» fra sør, så tåler man litt vind i halen ved å lande fra nord. Jeg regner med at debatten om Evenes vil pågå i en god stund fremover, men jeg tenker det kan være fornuftig at fagfolk (les kampflygere) kommer med de faglige vurderingene om kampflyoperasjoner.

Og det finnes personell med kampflykompetanse også i Luftforsvarsstaben.

Powered by Labrador CMS