Nyheter:

Forslaget til ny etterretningstjenestelov ble lagt frem i april.

Den nye e-loven er vedtatt i Stortinget

Et bredt flertall på Stortinget har torsdag sagt ja til det omstridte forslaget om ny lov for Etterretningstjenesten.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forslaget innebærer at nordmenns nettdata kan masselagres.

Det omstridte forslaget gjorde at Venstre tok dissens i regjering tidligere i år, da Høyre og KrF la fram forslaget. Frp, Ap og Sp sikret flertall i saken.

Den nye e-loven vil avløse gjeldende lov fra 1998.

Den nye E-loven

* Den nye etterretningstjenesteloven er ment å avløse dagens lov fra 1998.

* Det mest kontroversielle forslaget er å gi E-tjenesten rett til såkalt tilrettelagt innhenting av elektronisk kommunikasjon som krysser den norske grensen – i praksis det meste av nordmenns nettbruk.

* Informasjonen som lagres, vil være såkalte metadata som informasjon som navn, dato, klokkeslett, geografisk plassering og IP-adresse.

* Dette skal lagres i 18 måneder med formål om at E-tjenesten skal kunne søke i informasjonen.

* Venstre har tatt dissens i regjeringen på denne delen av lovforslaget, som partiet mener er et for stort inngrep i personvernet.

* For å få lov til å gjøre søk i metadataene må E-tjenesten komme med en begrunnet begjæring og få tillatelse fra Oslo tingrett.

* Teleoperatørene vil bli pålagt å speile all elektronisk trafikk inn og ut av Norge, slik at E-tjenesten kan søke om innsyn ved behov.

* Stortinget har nå behandlet loven, og et bredt flertall bestående av Høyre, Ap, Frp, Sp og KrF støtter forslaget om masselagring.

* Stortingsflertallet har lagt inn krav om evaluering av loven fra første stund, samt noe strengere krav for å få se på innholdet i metadataene.

Kilde: Forsvarsdepartementet, proposisjonen Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Prop. 80 L (2019-2020).

– Jeg er glad for at den nye e-loven nå er vedtatt i Stortinget med bredt flertall. Etterretning er en grunnstein for Norges forsvar og sikkerhet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Powered by Labrador CMS