Nyheter:

Frps Roy Steffensen er svært skeptisk til regjeringens mål om å øke student- og forskerutvekslingen med land som Kina og Russland. PST må følge opp med tettere kontakt med universiteter og høgskoler, mener han.

Frp ber PST følge opp universiteter og høyskoler tettere for å hindre spionasje

Frp vil ha faste møter mellom PST og universiteter og høyskoler etter at regjeringen åpner for økt student- og forskerutveksling med land som Kina og Russland.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utdanningskomiteen på Stortinget kommer tirsdag med sin innstilling til regjeringens stortingsmelding om studentmobilitet.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Der tar regjeringen til orde for økt studentutveksling over landegrensene – også med land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, som Russland og Kina.

Da sikkerhetstjenestene forrige uke la fram sine åpne trusselvurderinger ble disse to landene omtalt som de to statene som utgjør den største etterretningsmessige trusselen mot Norge fremover.

Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer om at akademiske miljøer er sårbare for fremmede etterretningstjenester.

NSM peker på at norske forsknings- og høykompetansemiljøer innen flere fagfelt er av stor interesse for fremmed etterretning, og anbefaler flere risikoreduserende tiltak.

Krever flere møter

Fremskrittspartiets utdanningspolitisk talsperson Roy Steffensen er bekymret og mener PST må følge opp utdanningssektoren enda tettere i dag dersom regjeringens mål om økt samarbeid med land som Kina og Russland skal følges opp.

I en merknad i innstillingen ber partiet regjeringen «gå i dialog med PST og norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner for å få på plass faste og formaliserte møtepunkter mellom partene.»

Steffensen sier at selv om PST allerede i dag har møter med sektoren, bør møtene og hyppigheten av dem formaliseres mer.

Han peker på at det ikke bare er innen høyteknologi og militær teknologi at spionasje og påvirkning er en sikkerhetstrussel.

– Også innen samfunnsfagene og humaniora kan fremmede makter spille en viktig rolle gjennom ulike grader og former for påvirkningsarbeid. Det er derfor viktig at større deler av akademia blir bevisste på disse problemene, sier Steffensen til NTB.

– Blåøyde og naive

Ifølge Steffensen vil Frp også si nei til regjeringens mål om å øke antall utvekslingsstudenter kraftig inn til landet.

– Vi er spesielt skeptiske til flere studenter fra land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, sier han.

Han peker på at PST i et intervju med DN før jul har omtalt deler av sektoren som «fullstendig blåøyde og veldig, veldig naive», og kritiserer regjeringen for ikke å ha belyst de sikkerhetsmessige utfordringene godt nok i stortingsmeldingen.

Saken ble først omtalt i VG.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) ønsker økt student- og forskerutveksling med blant andre Kina og Russland. Han sier risikoen for spionasje blir tatt på alvor, men advarer mot å stigmatisere en hel studentgruppe.

Asheim advarer mot stigmatisering

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skriver i en kommentar til NTB at «universitetene og høyskolene er av natur bygget på åpenhet og fri tilgang på forskning og informasjon, det er på mange måter et gode».

– Og så må vi sørge for at vi har gode systemer på plass for å beskytte oss mot trusler, skriver Asheim.

Han sier det blant annet er etablert et rundebord for å diskutere utfordringer rundt samarbeid med Kina, og at departementet sammen med NSM har planlagt jevnlige fysiske møter for å formidle trussel- og risikoinformasjon til toppledere i sektoren.

Nye nasjonale retningslinjer for forsvarlig akademisk samarbeid og en veileder for ulovlig kunnskapsoverføring knyttet til eksportkontroll, er andre grep for å redusere risikoen, sier han.

– Samtidig som vi skal ta risiko på alvor og minimere denne, er det viktig ikke å stigmatisere hele studentgrupper. Det er ikke ønskelig å utestenge alle studenter fra bestemte land, understreker Asheim.

PST ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Powered by Labrador CMS