Nyheter

SKRIFTLIG SPØRSMÅL: Audun Lysbakken stiller skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om e-lovens kapittel 7 og 8.

Vil skrinlegge lov om innsamling av metadata

– Hensynet til personvern og ytringsfrihet må vektlegges tydeligere, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I et skriftlig spørsmål på Stortinget etterspør Audun Lysbakken (SV) om e-lovens kapittel 7 og 8 om tilrettelagt innhenting skal skrinlegges nå som det finnes relevans fra andre dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Begge sakene som regjeringen ventet på har fått sin konklusjon i EU-domstolen. Big Brother Watch med flere mot Storbritannia og Centrum for rättvisa mot Sverige ble felt for brudd med EMKs artikler om privatliv og ytringsfrihet.

– SV mener loven nå må tilbake til Stortinget. Vi må få en etterretningslov hvor hensynet til personvern og ytringsfrihet vektlegges tydeligere, og hvor forsvarlige kontrollmekanismer er på plass. Slik kapitlene er vedtatt, kan de ikke implementeres, sier Audun Lysbakken.

Ventet på dommer

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarte Lysbakken i hans første skriftlige spørsmål om den nye e-loven, og skrev da at sakene ventes å gi avklaringer av de menneskerettslige rammene for innhenting av data i bulk av hensyn til nasjonal sikkerhet.

«Dersom den rettslige analysen av de overnasjonale domstolenes avgjørelser skulle vise at det er nødvendig å endre etterretningstjenesteloven kapittel 7 og 8 på et eller flere punkter, vil man følge den alminnelige prosessen for lovarbeid hvor Stortinget vil få fremlagt endringsforslagene til behandling på vanlig måte.», skrev Bakke-Jensen.

– Dommene viser at de sterke advarslene som kom om personvernhensyn og manglende kontrollrutiner i vårt eget lovverk var velbegrunnede. At stadig flere land blir dømt i EMD for å innføre lovverk i strid med personvernet, må vi ta innover oss, sier Lysbakken.

Han mener hele saksgangen har vært svært uheldig.

– Det viser konsekvensene av å ikke tilstrekkelig ta inn over seg den grunnleggende kritikken av e-loven som kom fra flere faginstanser.

– Jeg forventer at forsvarsministeren klargjør hvordan de skal sikre at personvernet og ytringsfriheten blir ivaretatt, og hvordan dette skal behandles i Stortinget.

I strid

Kapittel 7 og 8 i E-loven omhandler innføring av såkalt tilrettelagt innhenting. Det innbærer blant annet at Etterretningstjenesten kan samle inn såkalt metadata. Det er informasjon om data som passerer landegrensene, men ikke selve innholdet i dataen. E-tjenesten kan imidlertid ikke søke i metadatalageret uten at dette er godkjent i en domstol.

– Storkammerdommene bekrefter hva mange av oss, herunder Advokatforeningen, har sagt helt siden vi hadde debatten om innføring av EUs datalagringsdirektiv, for mer enn ti år siden, sier Jon Wessel-Aas til M24.

– Vilkårlig masseinnsamling av folks kommunikasjonsdata er i strid med vårt grunnleggende kommunikasjonsvern. Det kan samles inn i bulk, men slik innsamling må i tilfelle også være målrettet, og begrenset til det sin er strengt nødvendig for formålet med den saken som begrunner innsamlingen, fortsetter han.

Forsvarsdepartementet sier til Forsvarets formum at de ikke ønsker å uttale seg noe om saken før svaret til forsvarsministeren er offentlig.

Powered by Labrador CMS