Nyheter

TRAKASSERING: 13 prosent av ansatte i forsvar, politi, jus og vakttjenester forteller de har blitt utsatt for seksuell trakassering av en ruset kollega gjennom FHI.
TRAKASSERING: 13 prosent av ansatte i forsvar, politi, jus og vakttjenester forteller de har blitt utsatt for seksuell trakassering av en ruset kollega gjennom FHI.

Blant de mest utsatte for seksuell trakassering av ruset kollega

13 prosent av arbeidstakere i forsvars-, politi-, jus- og vaktsektoren sier de har opplevd seksuell trakassering av en ruset kollega.

Publisert

Søndag 26. november offentliggjorde Folkehelseinstituttet (FHI) en artikkel på bakgrunn av en undersøkelse gjort blant 11.000 norske arbeidere. Av alle som ble spurt om de hadde opplevd seksuell trakassering fra berusede arbeidskollegaer det siste året, svarte seks prosent ja. Det tilsvarer rundt 150.000 arbeidere.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ifølge artikkelen publisert av FHI viser yrkesgruppen som inkluderer forsvar, politi, jus og vakttjenester at hele 13 prosent i denne gruppen har opplevd seksuell trakassering av en beruset medarbeider. 

Seniorforsker ved FHI Ingeborg Lund skriver i en mail til Forsvarets forum at resultatene kan komme av flere grunner, men at det er noe usikkerhet rundt tallene.

– Det har jo vært en del skriverier om trakassering i Forsvaret i de senere årene, så vi ble kanskje ikke veldig overrasket. Jeg må likevel si at vi ikke vet nøyaktig hva tallet betyr, skriver Lund og legger til:

– Er det mer trakassering i Forsvaret sammenlignet med andre steder? Er ansatte i denne yrkesgruppen mer opptatt av å melde fra om trakassering, eller er det en kombinasjon? Våre data er nemlig basert på selvrapportering fra de ansatte selv.

Kvinner på topp

Lund fortsetter med å fortelle at det er kvinner i denne yrkesgruppen som utsettes for mest seksuell trakassering, men at også andelen menn som utsettes for samme trakassering har økt.

– Det er generelt flere kvinner enn menn som blir utsatt for denne type seksuell trakassering, men mens kvinner lå på samme nivå hele tiden,  har det skjedd en liten økning blant menn.

Store aldersforskjeller blant medarbeidere i denne yrkesgruppen kan ha noe å si, men seniorforskeren ved FHI forteller at deres undersøkelse ikke skiller de ulike aldersgruppene.

– Vi kan ikke skille ut veldig klare aldersgrupper, men det er de yngre arbeidstakerne som er mest utsatt for denne typen trakassering.

– Endring i holdningene våre

Ingeborg Lund refererer videre til en artikkel av forskning.no som tar for seg en studie av Norsk medborgerpanel gjort på holdninger til trakassering.

– Ifølge en studie er det færre som nå tenker at kvinner selv har et ansvar for å unngå seksuell oppmerksomhet, sammenliknet med i 2018. Det kan jo tyde på at det skjer en endring. En mulig forklaring på dette er at arbeidstakere har blitt stadig mer klar over at trakassering ikke er greit, og at det derfor skal mindre til før de rapporterer at de har vært utsatt for det, sier hun og legger til:

– Men det kan vi ikke vite selvsagt, så det blir bare en spekulasjon.

Et problem

Leder for Profesjon- og kulturprosjektet i Forsvaret generalmajor Elisabeth Michelsen forteller at forskning og undersøkelser er bra for å avdekke forekomst av mobbing og seksuell trakassering i samfunnet, men mener tallene ikke gir et nøyaktig bilde på Forsvaret alene.

– Folkehelseinstituttets undersøkelse om alkoholrelatert seksuell trakassering blant yrkesaktive, er et bidrag i kampen mot seksuell trakassering. Resultatene fra denne undersøkelsen gir dessverre ikke et nøyaktig bilde på Forsvaret alene, fordi forsvarsansatte presenteres i kategori sammen med tre andre yrkesgrupper, sier hun og legger til:

– Vi observerer likevel at denne gruppen har den nest høyeste forekomsten av alkoholrelatert seksuell trakassering.

Michelsen forteller at Forsvaret på den andre siden har en mer detaljert oversikt over omfanget av mobbing og seksuell trakassering gjennom undersøkelser utført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

– Undersøkelsene er gjennomført annethvert år siden 2018, og vi mener offentliggjøring av resultatene gjør oss bedre. Det forebyggende arbeid pågår for fullt og systemer for håndtering av hendelser implementeres fortløpende.

Generalmajoren er klar på at det er vesentlig å finne rotårsakene for å kunne gjøre noe med problemet.

– Vi mener mobbing og seksuell trakassering er symptom på at noe er galt i organisasjonen. Vi skal forbedre oss, og alle i Forsvaret må bidra. Forsvarsledelsen har som et konkret tiltak etablert Profesjon- og kulturprosjektet. Vi skal jobbe langs innsatslinjene system, ledelse og kultur.

Powered by Labrador CMS