Kronikk

BEDRE RUSTET: Gjennom å omsette de dyrekjøpte erfaringene fra Ukraina blir Norge og Nato også bedre rustet for fremtiden, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Støtt Ukraina

Russland har gjort et feilgrep ved å angripe Ukraina. Ukraina sin evne og vilje til å slå tilbake russiske angrep forsterker dette feilgrepet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Ukraina slåss for friheten sin. Det har de gjort i over ti år nå, helt siden Russland invaderte Krym og deler av Øst-Ukraina i februar 2014. I februar 2022 angrep Russland på nytt med mål om å okkupere betydelig større områder. Motstandsdyktigheten og forsvarsviljen til det ukrainske folket stoppet det russiske angrepet. Ukraina stod imot invasjonen og har fortsatt å kjempe for sin frihet langs hele den lange fronten.

Ukraina står ikke alene. Vestlige land, med Nato-medlemsland i spissen støtter Ukraina med blant annet donasjoner av militært materiell og utdanning og trening av ukrainske soldater. Ukraina er helt avhengig av både kortsiktig og langsiktig støtte for å lykkes. Den militære støtten og bidragene gir resultater. 

Norge er med, og vi holder det vi lover. 

Vi må og skal fortsette å støtte Ukraina, det er det flere gode grunner til.

For det første, kan vi ikke akseptere at Russland, Norges naboland, invaderer et annet naboland. Det er uakseptabelt og utfordrer hele den internasjonale rettsordenen. 

For det andre, er det viktig å støtte Ukraina i solidaritet med et folk som opplever at deres rett til fred, frihet og demokrati trues og angripes. Vi opplevde det selv i 1940 og sier fortsatt aldri mer 9. april. 

For det tredje, er vår støtte til Ukraina en del av det samholdet mange demokratiske land har vist etter at Russland gikk til angrep.

 Samhold er kjernen i vår allianse. Nato-land, sammen med mange andre, har vist et samhold jeg er sikker på Russland undervurderte. Sammen er vi sterke, og sammen gjør vi Ukraina sterkere.

Gi og få

Jeg har nylig besøkt treningen våre norske instruktører gir våre ukrainske venner i Storbritannia. Våre soldater uttrykker at oppdraget er noe av det mest meningsfulle har vært med på. Møtet med ukrainske soldater som forbereder seg på kampen for sin frihet gir inntrykk. Inntrykk som bekrefter hvor riktig og viktig vår støtte er. Gjennom vår støtte gir vi litt, men vi får så uendelig mye tilbake. En hovedgrunn til at vi nå har et Nato som er sterkere og større, er fordi vi alle gir. Da får vi alle tilbake.

Militært er det viktig å høste så mye lærdom vi kan av krigen i Ukraina. Den militære støtten til Ukraina har blitt stadig bedre koordinert. Koalisjoner av land som går sammen om støtte på utpekte områder er etablert. Norge har sammen med Storbritannia tatt ledelsen i å utvikle det ukrainske sjøforsvaret gjennom en maritim koalisjon. Vi deltar også i andre såkalte kapabilitetskoalisjoner, for eksempel med norske instruktører på jagerflyet F-16 i Danmark og opplæring i minerydding i Litauen. 

Skal gjenskaffe det som doneres

Forsvarets støtte er samlet i en stor operasjon vi har kalt «operasjon Ellisiv». Vi bidrar til å støtte Ukraina mer koordinert enn før og vi lærer. Hovedformålet er og vil være å støtte Ukrainas forsvarskamp, men samtidig lærer vi av den pågående krigen.

Gjennom å omsette de dyrekjøpte erfaringene fra Ukraina blir Norge og Nato også bedre rustet for fremtiden. Russland har bundet store styrker i krigen i Ukraina nå, men vi må være forberedt på en mer usikker fremtid. Det er stor enighet om at Forsvaret må styrkes i årene fremover, noe regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren er et klart uttrykk for.

Vår støtte har bred oppslutning i vår befolkning. Noen påpeker utfordringer ved at vi donerer militært materiell fra egne lagre hjemme, som for eksempel luftvern og artillerigranater. Denne risikoen er akseptabel, og vi gjen-anskaffer det vi donerer.

Russland har gjort et feilgrep ved å angripe Ukraina. Ukraina sin evne og vilje til å slå tilbake russiske angrep forsterker dette feilgrepet. Krigen er i Ukraina nå og Ukrainas kamp er viktig for vår alles sikkerhet. Vi har den samme naboen og skal ikke tåle den uretten Russland begår. Våre soldater bidrar godt i støtten til Ukraina, vi lærer av erfaringer og vi bygger opp vårt eget forsvar.  

Våre ukrainske venner fortjener all vår støtte i deres kamp for fred, frihet og demokrati.

Powered by Labrador CMS