Nyheter

TYDELIG: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Forsvaret mangler tilstrekkelig luftvern til å forsvare både militære mål og sivile funksjoner.
TYDELIG: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Forsvaret mangler tilstrekkelig luftvern til å forsvare både militære mål og sivile funksjoner.

Forsvarssjefen: Vil øke ildkraften i Finnmark

I sitt fagmilitære råd la Eirik Kristoffersen frem sin anbefaling for å styrke Finnmark landforsvar med blant annet en fullverdig rakettartilleribataljon.

Publisert

Under dagens fremleggelse av sitt fagmilitære råd la forsvarssjef Eirik Kristoffersen særlig fokus på fem områder som skal styrke vår forsvarsevne. En styrking forsvarssjefen mener må skje raskt.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Kristoffersen viste videre til hvordan dagens våpenutvikling gjør det mulig å ramme mål i hele Norge med kryssermissiler, ballistiske missiler og ubemannede luftsystemer, for eksempel droner, noe man har sett tydelig demonstrert i flere konflikter de siste årene.

– Forsvaret mangler i dag tilstrekkelig luftvern til å beskytte militære mål og sivile funksjoner samtidig. I tillegg så mangler Forsvaret evne til beskyttelse mot ballistiske missiler. Forsvaret sin evne til beskyttelse mot mindre ubemannede systemer og droner er også marginal, sa Kristoffersen.

Kristoffersen anbefaler derfor å styrke Forsvaret sitt eksisterende luftvern med kort og mellomlang rekkevidde. Hensikten med styrkingen er å kunne beskytte både sivile og militære områder samtidig. Deretter vil forsvarssjefen investere i nye luftvernsystemer med lang rekkevidde som gir beskyttelse mot ballistiske missiler.

– Denne styrkingen bør skje i rammen av dagens NASAMS-system, altså det luftvernet vi har. Det er også behov for å styrke luftvernet for landstyrkene og forsvarets evne til å bekjempe droner av alle størrelser, sa forsvarssjefen.

Kristoffersen la også vekt på viktigheten av at Forsvaret har evnen til å påvirke en motstander med et bredt spekter av virkemidler. En evne som er særlig viktig om man kjemper mot en motstander som opererer flere typer langtrekkende våpensystemer. For å styrke evnen til å påføre fienden tap, anbefaler Kristoffersen å øke evnen til langtrekkende presisjonsild hos både land, sjø og luft.

– I prioritert rekkefølge bør Forsvaret øke ildkraften i vår nordligste landsdel og styrke vedtatte planer gjennom å etablere en fullverdig rakettartilleribataljon. Deretter bør Forsvaret etablere en rørartilleribataljon med lang rekkevidde i Finnmark landforsvar, sa Kristoffersen.

Powered by Labrador CMS