Meninger

KRITISK: Stian Eisenträger, ansvarlig redaktør i Forsvarets forum.

Derfor publiserer vi MOST-generalens intranett-skriv

Vi pleier vanligvis ikke å omtale saker som legges ut på Forsvarets intranett.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarets forum og flere andre medier har i lang tid rettet et kritisk søkelys mot Forsvarets håndtering av varslingssaker. Tirsdag denne uken publiserte NRK nok en sak, som omhandlet en høytstående offisers utilbørlige atferd overfor to renholdsarbeidere.

Han ble refset for den ene hendelsen. Omtrent samtidig fikk han ny sjefsstilling og opprykk til oberst. Dette er altså nivået før man må bli utnevnt av Kongen i statsråd.

I forkant av NRKs publisering, ble det publisert et skriv på Forsvarets intranett med tittelen: «Ny varslingssak 18. april 2023».

Utvalgte «fakta»

«Som et første skritt i bedring av internkommunikasjon, ønsker vi å presentere fakta uten å gå i detaljer», heter det i skrivet.

«Dette er avklart med vedkommende», står det videre i skrivet, som er signert tidligere sjef for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen.

Det viser seg imidlertid at det er utvalgte fakta som blir presentert. I tillegg viser det seg at de to renholdsarbeiderne som varslet mot offiseren ikke var informert om at skrivet skulle publiseres på Forsvarets intranett.

Forsvarets intranett har i praksis et nedslagsfelt på størrelse med en over middels stor norsk lokalavis, med Forsvarets mer enn 17.000 ansatte som er spredt rundt om over hele landet.

Det var generalmajor Michelsen selv, i rollen som som HV-sjef, som håndterte den aktuelle varslingssaken, og ila den omvarslede offiseren såkalt «simpel irettesettelse» for brudd på militær skikk og orden. Dette er den mildeste formen for refselse.

Tynnslitt tillit

20. mars i år ble Michelsen utnevnt til MOST-general, eller som den offisielle tittelen lyder: Leder avdeling for profesjonskultur og samfunnsansvar.

Denne stillingen på generalnivå, som skal «følge opp og støtte arbeidet mot mobbing og trakassering i hele organisasjonen, og følge opp at god kultur og Forsvarets verdier etterleves» er ett av tiltakene forsvarssjef Eirik Kristoffersen har innført i kjølvannet av krisen Forsvaret står i.

Tilliten til Forsvarets håndtering av varslingssaker er nå mer enn tynnslitt. For mange har det nå gått hull tvers igjennom.

Utelater egne «feil»

Det hjelper ikke på tilliten at generalmajor Michelsen i sitt intranett-skriv til Forsvarets mer enn 17.000 ansatte unnlater å informere om det faktum at hun ikke sendte refsen inn til Generaladvokaten for kontroll, slik hun skulle gjort.

NRK kunne i sin sak også avsløre at refsen heller ikke ble ført opp i oberstens militære rulleblad før etter at journalister søkte innsyn i saken. Heller ikke dette faktum kommer frem av generalmajor Michelsens intranett-skriv.

Overfor NRK hevdet generalmajoren at refsen ikke ble sendt til kontroll og registrert på grunn av «en feil» og «en følgefeil». Etterlatt inntrykk er imidlertid at den tidligere HV-sjefen forsøkte å beskytte sin «bunnsolide» omvarslede medarbeider, for å bruke generalmajorens eget adjektiv.

Tillitsbrudd

Det er vanskelig å se Michelsens utelatelser av disse sentrale faktaopplysningene om sin egen mangelfulle saksbehandling som noe annet enn et forsøk på å kuppe narrativet i saken ved å publisere et skriv på Forsvarets intranett i forkant av NRK - og som et forsøk på å redde sitt eget skinn.

Utelatelsen av sentrale opplysninger om sin egen mangelfulle saksbehandling er et direkte tillitsbrudd fra generalmajorens side. Det svekker troverdigheten til Forsvaret og forsvarsledelsen generelt, men generalmajor Michelsen spesielt.

Det som er lov, er ikke alltid klokt

Det er i tillegg svært uryddig at Forsvaret som arbeidsgiver og oppdragsgiver går ut med et slikt skriv til sine mer enn 17.000 ansatte uten å ha informert varslerne og gitt dem mulighet til å komme med sine synspunkter rundt en slik publisering.

Er det lov? Ja, kanskje. Er det klokt? Nei, og jeg stiller meg undrende til etikken i det.

Maktforholdet og styrkeforholdet mellom den omvarslede offiseren og de to renholderne som har varslet er påtagelig. Det samme er maktforholdet mellom generalmajor Michelsen og varslerne.

At varslerne ikke fortalte om flere kritikkverdige hendelser på et tidligere tidspunkt, kan kanskje tenkes å ha noe å gjøre med manglende tillit til Forsvaret og de som skal håndtere varslene?

Demokratisk kontroll

Vi i Forsvarets forum har ikke for vane å omtale saker fra Forsvarets intranett, som vi heller ikke har tilgang til. Tvert imot er dette, så vidt jeg vet, første gang. I denne saken er imidlertid den samfunnsmessige betydningen og den offentlige interessen så stor, at vi mener at det er nødvendig å bringe det ut i offentlighetens lys.

Befolkningen og våre folkevalgte politikere på Stortinget har rett til å få innsyn i hvordan generalen, som er ansvarlig for å lede militærmaktens arbeid mot mobbing og seksuell trakassering i egne rekker, har håndtert varslingssaken som hun selv har hatt direkte ansvar for som arbeidsgiver, og hvordan hun har ønsket å forme de forsvarsansattes meningsdannelse rundt håndteringen og «feil» som er begått.

Denne saken føyer seg inn i en lang rekke saker som viser at Forsvaret er en organisasjon som har behov for mye større demokratisk kontroll og styring.

Powered by Labrador CMS