Nyheter

MINKING: Samarbeid mellom forsvarssjefen og -staben, sjef i Forsvarets fellestjenester, regelverksavdelingene og FERD har resultert i færre regelverk.
MINKING: Samarbeid mellom forsvarssjefen og -staben, sjef i Forsvarets fellestjenester, regelverksavdelingene og FERD har resultert i færre regelverk.

Forsvaret har fjernet 60 prosent av regelverket på tre år

Forsvaret har gått fra å ha tusenvis av regelverk til under 500. Målet er at det skal kuttes ytterligere ned.

Publisert

De mange regelverkene Forsvaret har operert med, har gjort det vanskelig å ha full oversikt over hele omfanget. Dårlig oversikt gjorde også at mange av de gamle regelverkene ikke ble oppdatert når det kom nye lover, pålegg og krav som Forsvaret måtte følge.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er nå på vei til å ta slutt – alt er samlet og gjort tilgjengelig i en database (FOBID). Thomas Fosse sier han og FERD fokuserer på forenkling og effektivisering av hvordan regelverkene i Forsvaret styres.

– Vi har fått bedre og bedre oversikt og ser at Forsvaret tidligere har hatt utrolig mange interne reglement. De første tallene var på mange tusen, men da vi begynte å skille mellom regler og veiledende tekst, gikk tallet drastisk ned.

Fosse er leder for Forsvarets avdeling for regelverk og dokumentasjonsforvaltning (FERD), som ble etablert 1. august i fjor, og består av to avdelinger: seksjon for regelverk og juridiske tjenester (RE) og seksjon for dokumentasjonsforsvaltning og arkiv (DA). Det er førstnevnte som har fått ansvaret for å følge opp oppryddingsjobben.

Utdaterte regelverk

De interne regelverkene består av instrukser, direktiver og reglement, som må skilles fra andre typer dokumenter som tekniske håndbøker, veiledninger og policyer.

Til slutt kom de ned til 1054 regelverk i 2020. I 2023 har de foreløpig redusert antallet til 420, forteller Fosse. Det er en reduksjon på 632 regelverk på tre år. Hele 60 prosent.

– Teorien sier at å redusere antall regelverk i seg selv ikke er et godt effektiviseringstiltak. Det handler å om regulere det som er nødvendig. I tillegg er det viktig å å se det i sammenheng med andre tiltak for å få til god regelverksstyring, sier Fosse.

EFFEKTIVISERING: Leder for Forsvarets avdeling for regelverk og dokumentasjonsforvaltning (FERD), Thomas Fosse.
EFFEKTIVISERING: Leder for Forsvarets avdeling for regelverk og dokumentasjonsforvaltning (FERD), Thomas Fosse.

Gammelt

Simen Egeberg er leder for juridisk avdeling, og sier følgende om arbeidet:

– Vi kan gå tilbake til høsten 2020. Antallet regelverk var høyt, og holdt ikke så høy kvalitet som vi burde hatt på det interne regelverket. Mye av det var ganske gammelt.

Han skryter av arbeidet driftsenhetene legger ned, som er de som må gå gjennom regelverkene som gjelder for dem, og melde inn om hva som fungerer og ikke.

Vanskelig å holde oversikt

Flere av regelverkene var utdaterte. Egeberg sier imidlertid at dette ikke bør ha fått noen store konsekvenser for Forsvaret og ansatte, men at det er vanskelig å holde oversikt over så mange, og noen ganger motstridende regelverk.

– Sjansen er jo der når man har et stort regelverk. Rettssikkerhetsmessig er det viktig at man har et godt regelverk med god kvalitet, med tanke på likebehandling.

Egeberg peker på at målet er å gjøre det enklere og bedre for brukerne, slik at de kan gå inn og ha oversikt på en sikker og trygg måte.

– Men det er fortsatt arbeid som gjenstår, som vi jobber med gjennom våren og høsten. Målsettingen er å gå ned mellom 50 og 80 prosent fra de 1054 regelverkene, sier Egeberg.

Powered by Labrador CMS