Nyheter:

Det registreres flest refselser - også prosentvis - i Hæren.
Det registreres flest refselser - også prosentvis - i Hæren.

7 av 10 refselser kommer fra Hæren

Forskjellen mellom forsvarsgrenene var mer påtakelig i 2019 enn tidligere, sier Generaladvokaten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor ble totalt 265 refselser ilagt og sendt til kontroll hos generaladvokaten, ifølge «Årsrapport over militære disiplinær- og straffesaker 2019».

Dette er en merkbar nedgang fra året før.

Nærmere 70 prosent av refselsene er ilagt Hæren, viser en oversikt fra Generaladvokaten.

Flest vådeskudd

Kategorien med flest refselser i Hæren er vådeskudd, med 40 refselser i 2019. Bak følger seksuell handling med samtykke (22 refselser) og brudd på militær skikk og orden (19 refselser).

Hæren består av 8463 vernepliktige og ansatte.

Ifølge Forsvarets forums utregninger ble 2,17 prosent av personellet refset i fjor. Tilsvarende tall for Sjøforsvaret og Luftforsvaret er henholdsvis 0,55 og 0,47 prosent.

– Det kan være mange årsaker til et slikt avvik, skriver talsperson Eirik Skomedal i Hæren til Forsvarets forum.

– Først og fremst er det fordi Hæren er forsvarsgrenen med høyeste antall personell, og betydelig flere vernepliktige soldater – som er kategorien som refses mest. Videre kan det skyldes at Hæren i større grad benytter seg av refselser som et kommando- og kontrollmiddel enn de øvrige forsvarsgrenene, og at det har vært et økt fokus de senere årene.

Selv om det ikke er uvanlig at Hæren, grenen med flest ansatte og vernepliktige, har størst andel refselser, var forskjellen mellom forsvarsgrenene i 2019 mer påtakelig enn tidligere, ifølge Generaladvokaten.

Dette kan blant annet skyldes varierende kompetanse og rutiner i Forsvaret, samt ulik sanksjoneringskultur.

– Generaladvokaten legger til grunn at det neppe er så vidt store forskjeller på soldatmassen fra forsvarsgren til forsvarsgren, som tallene skulle tilsi og at ulikheten i antall ilagte refselser også skyldes nettopp ulikt syn på behovet for å ilegge 20 refselser, står det i rapporten.

– Hvorvidt det er ønskelig med ulik sanksjoneringskultur, er opp til Forsvaret selv å vurdere.

Generaladvokaten reagerer på avvik mellom egen og Militærpolitiets rapport: Antakeligvis flere fraværssaker som meldes inn, men som ikke refses.

Bot for seksuell handling uten samtykke

I oversikten over refselser fordelt per gren, kommer det frem at to av tilfellene av seksuell handling med samtykke i Hæren ble straffet med frihetsberøvelse, mens de to tilfellene av seksuell handling uten samtykke ble straffet med bot.

– Hvorfor har seksuell handling med samtykke fått frihetsberøvelse som straff, mens seksuell handling uten samtykke har fått bot?

– Det er opp til refsende sjef hva som er det mest effektive sanksjonsmiddel. Refset personell kan i disse sakene tilhøre ulike avdelinger, der det er ulike behov, skriver Skomedal og fortsetter:

– Videre må det bemerkes at det kan være svært ulike alvorlighetsgrad i disse tilfellene. En seksuell handling kan omfatte alt fra en gest opp til grensen for seksuell omgang. Det er derfor vanskelig å sammenligne disse to tilfellene uten å ha nærmere grunnlagsbeskrivelse.

Fære refselser i Sjø- og Luftforsvaret enn i fellesavdelingene

I Sjøforsvaret var det 20 tilfeller av refselser i 2019. De bruddene som utmerket seg som grunnlag for å ilegge refs var tjenesteforsømmelse (fem tilfeller) samt mobbing og trakassering (fire tilfeller). Av de grovere eksemplene var det ett tilfelle av seksuell handling uten samtykke.

Les også: Disse seks vil bli sjef for Sjøforsvaret.

I Luftforsvaret var det 17 tilfeller av refs. De ble refset for brudd på militær skikk og orden ved fire tilfeller og ved fem tilfeller ble menige refset for å være påvirket av alkohol. Da ble de menige ilagt bot. Også i Luftforsvaret var det ett tilfelle av seksuell handling uten samtykke.

Personell i fellesavdelingene i Forsvaret ble oftere refset enn sine kolleger i Sjø- og Luftforsvaret. Totalt var det 38 tilfeller av refs i 2019.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no

Ved ni tilfeller ble det refset for alkoholpåvirkning og det var fem tilfeller av refs som følge av vådeskudd. I fellesavdelingene var det ingen tilfeller der det ble ilagt refs som følge av seksuell handling uten samtykke. Imidlertid var det fire tilfeller av refs på grunn av seksuell handling med samtykke.

Lokale sjefer bestemmer

Major Eirik Skomedal i Hæren sier at refs er et sanksjonsmiddel som brukes som virkemiddel i kommando- og kontrollkjeden. Refs er derfor ikke straff, og det er opp til den enkelte sjef om vedkommende vil ilegge refs eller andre «virkemidler».

– Det kan derfor forekomme «tradisjonelle» disiplinærsaker, hvor det likevel ikke ilegges refs. Dersom det foreligger et straffbart forhold anmeldes dette rutinemessig til militærpolitiet eller sivilt politi, slik at vi er sikre på at at alle straffesaker behandles, skriver han.

– Er det noen brudd dere har jobbet spesielt for å redusere?

– Det har i 2018 vært særlig fokus på saker som gjelder mobbing og seksuell trakassering, dette har gjort utslag i nedgang i disse type saker. Videre har det vært en betydelig nedgang i antall soldater som sovner på fyringsvakt.

De alvorligste sakene kan ende opp uten reaksjon, skrev Forsvarets forum i fjor. Les saken her.

Powered by Labrador CMS