Kronikk

SLIPPER TIL - UTEN PROTEST: Det er vanskelig å vite hva deltakere flest mener, men for en utenforstående ser det ut som om demonstrasjonene i Oslo gjennomgår en radikalisering i sakte film, der hver demonstrasjon slipper til litt mer ekstreme talere og budskap enn den forrige, skriver John Færseth.

Radikalisering i sakte film

Lørdag 20. mars ble jøder tilsynelatende gitt skylden for den «oppdiktede» korona-pandemien. Dette markerte et foreløpig høydepunkt på en eskalerende radikalisering blant demonstrantene foran Stortinget, skriver John Færseth.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Eidsvolls Plass, 20. mars. Som vanlig har et antall demonstranter samlet seg foran Stortinget, for å protestere mot myndighetenes koronatiltak. Det fine senvinterværet har kanskje gjort det mer attraktivt. Eller kanskje er det den nylig innførte nedstengingen, som ikke bare rammer spisesteder men også butikker. For mens antallet har variert fra under hundre til flere hundre, er dette den største ansamlingen til nå.

En afrikansk utseende kvinne har akkurat sunget om å ikke tro på løgnene fra helsemyndigheter og andre. Til jubel fra publikum, som danser, synger med og trosser råd fra myndighetene ved å klemme hverandre.

«Har vært planlagt i flere hundre år»

Løgn skal også bli tema for neste taler. En mann i femtiårene, i boblejakke og grå lue og med en litt salvesesfylt stemme som kombinert med det kraftfulle budskapet får ham til å minne litt om en gammeldags svovelpredikant. Hele pandemien er en løgn, forteller han. Og senteret for løgnen ligger her i Oslo, nærmere bestemt på Torshov der organisasjonen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), som jobber med utvikling av vaksiner, holder til.

RØDE LUER: Demonstrasjon mot koronatiltak på Karls Johans gate utenfor Stortinget. Deretter gikk de i fakkeltog en runde rundt Spikersuppa og så til Youngstorget.

For CEPI jobber ikke bare for å forberede beredskapen for mulige pandemier. De er involvert i et prosjekt der vi skal manipuleres og tvinges til å ta vaksiner som ikke hjelper mot noe som helst. Og for å få oss til å gå med på dette, blir gamle mennesker systematisk tvunget ned i respiratorer som de ikke har bruk for, og deretter tatt livet av med sult og tørst for å få opp de tilsynelatende dødstallene.

Og alt sammen er nøye forberedt i flere hundre år. De som står bak, var også involvert i den russiske revolusjonen, der de drepte kristne russere for fote i et forsøk på å utrydde kristendommen som de hater mer enn noe annet. At de fortsatt hater kristendommen ser vi fra Telemark, der taleren kommer fra. Her har de brukt pandemien til å forby alle kristne arrangementer frem til påske.

«Og husk at kristne ideer er bærende i samfunnet vårt», legger han til. Før han beskriver myndighetenes innføring av stadig nye regler som en gammel kommunistisk torturmetode, som skal gjøre folk forvirret og ute av stand til å bedømme hva som skjer.

Hvem som har forberedt alt sammen, blir ikke sagt direkte. Men med tanke på at den samme taleren har skrevet en lang rekke artikler på det antisemittiske konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet, er det dessverre ikke så vanskelig å gjette seg til. For det dreier seg om en gammel syndebukk innenfor konspirasjonsverdenen.

Artiklene hans her gjentar beskyldningene om at gamle har blitt sultet og tørstet i hjel på gamlehjem for å få opp dødstallene. Selv den nye smittebølgen er et resultat av at noen bestemte seg for å slippe koronaviruset løs i Follo for å få til en nedstenging.

Og bak alt sammen står «det sionistiske WHO», en kjent eufemisme for jøder. Og Folkehelseinstituttet spiller på lag med FN, som er en «marxistisk kult». Ja, jøder og skjulte jøder har også stått bak Antifa og Black Lives Matter i USA, for å lage opptøyer etter drapet på George Floyd. Alt sammen for å lage kaos, og slik få gjennomført en full omlegging av verden. Et scenario som skiller seg lite fra det som er beskrevet i det antisemittiske skriftet Sions Vises Protokoller.

Etter dette blir det nesten en «normalisering» når neste taler hevder at splittflagget på Stortingsbygningen, er et bevis for at Norge i dag styres etter «maritim lov» der innbyggerne har status som varer. En kjent forestilling i den såkalte «frimannsbevegelsen» som inspirert av den høyreekstreme, amerikanske Sovereign Citizen-bevegelsen hevder at dagens myndigheter og lover ikke er legitime.

«SPEAKERS' CORNER-PRINSIPPET»: Demonstrasjon mot koronatiltak på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

Alt i alt er dette budskap som ligger ganske langt fra det som ble fremført på de første demonstrasjonene, da fokuset var på hvordan nedstengingen gjorde livet vanskelig for barn og unge.

Varierer fra land til land

Denne typen demonstrasjoner er absolutt ikke bare et norsk fenomen. Både i Tyskland og Nederland har det endt i opptøyer. Det samme har vært tilfelle i USA, der de ble oppmuntret av daværende president Donald Trump. Budskapet ser ut til å variere fra land til land: I Nederland har det stort sett vært rettet mot portforbud, noe som ikke har vært innført siden andre verdenskrig. Og de fleste demonstrantene som har blitt intervjuet, ser også ut til å mene at viruset er reelt og at tiltak er nødvendig, men er lei av konsekvensene det medfører for barn og unge og for arbeidsplassene.

I Tyskland ser det derimot ut til å være et større innslag av alternativmedisinere, og av ulike typer ekstremister. Noe som har fått myndigheter og andre til å frykte hacking av vaksineprodusenter, eller angrep på vaksinesentre.

I Norge ser budskapet ut til å ha dreid seg i mer radikal retning etter hvert, selv om det er vanskelig å si sikkert hva demonstranter flest mener. Mange ser fortsatt ut til å være opptatt av de negative sidene ved nedstengingen, eller at sykdommen ikke er farlig nok til å rettferdiggjøre tiltakene. Samtidig ser det ut til å ha blitt nærmest konsensus blant talerne om at dette ikke bare er en feiltakelse, men en bevisst løgn eller falsk flagg-operasjon for å fremme en agenda. Dette ligger for eksempel til grunn for slagordet «Covid1984», som nå brukes av alle fra nynazistene i Den Nordiske Motstandsbevegelsen (som også har vært fast inventar på flere demonstrasjoner) til brusfabrikanten Tøyen-Cola. Et slagord som impliserer at målet med lockdown, vaksinering og andre tiltak er å innføre et strengere kontrollsamfunn.

«Great Reset» og rasering av norsk næringsliv

Hvor kommer egentlig ideen om at koronaviruset er hauset opp av folk med en skjult agenda fra? Det som synes sikkert, er at den har røtter i den høyreorienterte delen av konspirasjonssfæren.

Stadig oftere kan man støte på uttrykket «The Great Reset» i appeller og i lockdown- og vaksinekritiske grupper. Som regel for å beskrive en internasjonal plan norske myndigheter er med på. En fullstendig omlegging av verdensøkonomien, der koronatiltakene skal brukes til å rasere norsk økonomi og næringsliv.

At et slikt «Great Reset» er nært forestående, er en forestilling som har vokst seg stor de siste månedene. Begrepet ser ut til å stamme fra en bok av Klaus Schwab, grunnleggeren av Verdens Økonomiske Forum. Det er en fellesbetegnelse for et knippe av ganske diffuse ideer om en ny og bedre kapitalisme, med større vekt på sosialt ansvar og bærekraft, og en større rolle for myndigheter enn det som har vært dogmet de siste tiårene.

Demonstrasjon mot koronatiltak på Karls Johans gate utenfor Stortinget.

Fra et venstreståsted har tanken om en slik ny kapitalisme blitt kritisert for å være en videreføring i stedet for et brudd med de nyliberale, kapitalistiske arbeids- og eierforholdene som har ført verden ut i dagens uføre, kanskje også en hindring for å få til en virkelig «green new deal» slik globaliseringskritikeren Naomi Klein har advart om i en artikkel i The Intercept.

Det meste av kritikken og mistenkeliggjøringen har imidlertid kommer fra høyre, og da særlig fra det radikale og trumpistisk orienterte amerikanske landskapet. Her har et sett ideer blitt gjort til en plan, der det skal innføres global sosialisme som vil innskrenke både USAs handlefrihet og enkeltmenneskers personlige frihet. Blant dem som har advart mot dette finner vi såpass kjente navn som Ben Shapiro og Fox News-kommentatoren Tucker Carlson.

«Great Reset» boblet imidlertid rundt i konspirasjonssfæren en god stund før Shapiro, Carlson og andre oppdaget begrepet. Her har det blitt fremstilt som hvordan mektige mennesker vil bygge en ny føydalisme, eller et transhumanistisk tekno-diktatur der folk flest skal slavebindes. Samtidig skal det innføres befolkningsreduksjon og massiv overvåking av den typen som er kjent fra forestillingene om «Agenda 21» og «New World Order». For i den opphetede gryta konspirasjonsverdenen er nå, skal det ikke mye til før antydninger om samfunnsendringer blir til en diabolsk plan som skal gjennomføres. Og siden verden er såpass knyttet sammen som den er nå, er det bare naturlig at de samme forestillingene også har funnet veien til Norge.

Fra bekymring for barna til verdens eldste syndebukk

Mens det som sagt er vanskelig å vite hva deltakere flest mener, ser det for en utenforstående ut som om demonstrasjonene i Oslo gjennomgår en radikalisering i sakte film, der hver demonstrasjon slipper til litt mer ekstreme talere og budskap enn den forrige. Tilsynelatende uten protester.

En av grunnene til dette er nok den nevnte mangelen på en sentral organisator, om vi ser bort fra det formodentlig løse nettverket «Røde Luer Norge». Mens man kan irritere seg over at venstresida ofte har «kuppet» demonstrasjoner og organisasjoner, viser det seg litt for ofte at konspirasjonsteoretikere, antisemitter og andre med fikse ideer om samfunnet som de ønsker å spre, får frie tøyler når det ikke er noen «voksne» til å passe på. Spesielt når talerstolen ser ut til å fungere i hvert fall delvis etter «Speaker’s Corner»-prinsippet.

Norge er bare ett av flere land der tidligere kjente konspirasjonsteoretikere raskt kastet seg på koronaviruset, som en måte å gjøre seg selv aktuelle og nå ut til et større publikum på. I Storbritannia har «romøgle-mannen» David Icke vært en ideolog blant dem som kobler sykdommen til 5G-stråling, og i Tyskland har «riksborgere» som ikke anerkjenner den nåværende tyske staten vært et fast innslag i demonstrasjoner.

Og kanskje er dette rett tidspunkt å gripe om det er det man vil: Pandemien og påfølgende tiltak har satt oss alle i en tilstand av stress og frykt, der mange leter etter svar på nettet. Da kan det være lett å gripe til konspirasjonsteorier som forklaring. Inkludert å lytte til dem som vil trekke inn verdens eldste syndebukker – jødene.

Powered by Labrador CMS