Nyheter:

Meniges mening: Høy arbeidsbelastning

Antall mannskaper i Forsvaret svarer ikke til oppdraget vi skal løse, skriver landstillitsvalgt Anniken Strønen Riise.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen tar sikte på å legge frem ny langtidsplan for forsvarssektoren i Stortinget våren 2020. I oppdraget om fagmilitært råd fra forsvarssjefen beskriver regjeringen et behov for et mer robust forsvar med tilpasset reaksjonsevne, tilstrekkelig utholdenhet, bedre situasjonsforståelse, bedre beskyttelse og evne til å håndtere samtlige hendelser. 

I forsvarssjefens Fagmilitære råd kommer det frem at Norges sikkerhetspolitiske omgivelser har endret seg, er i dag preget av større alvor og uforutsigbarhet og foreslår derfor en betraktelig økning av personell.

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) Rune Jakobsen gikk i forkant av forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) ut i media med det budskap at Forsvaret i dag ikke kan forsvare Norge til alliert hjelp kommer. I siste avsnitt konstituerer han at den nåværende langtidsplanen beskriver en struktur som er i ubalanse, som har for lite volum, og fremdriften kanskje litt for langsom.

Antall mannskaper i Forsvaret svarer ikke til oppdraget vi skal løse, det går ut over førstegangstjenestegjørende. I vårt virke besøker vi avdelinger i hele Forsvaret for å se hvordan soldatene har det, og kartlegge avvik. Vi har registrert en tendens til at vernepliktige på døgnkontinuerlig bemanning og i operative stillinger har kontinuerlig høy arbeidsbelastning. Konsekvensene er blant annet mindre grunnleggende soldatutdanning (GSU) samt dårligere forutsetning til å benytte seg av velferdstilbudet og den militære fysiske treningen de har krav på. 

Førstegangstjenestegjørende er i dag håndplukket fra det som ofte kalles «generasjon prestasjon». De ønsker å ta del i et robust Forsvar, som vekker tillit hos befolkning i oppdraget om å forsvare Norge. De bryr seg om saker som tilstrekkelig militær utdanning, et godt idrettstilbud, sunn mat og optimal bekledning og utrustning for å møte oppdraget de er satt til å løse. Det i seg selv sender et tydelig signal. 

For å møte Forsvarets mål om et mer robust forsvar må den høye arbeidsbelastningen på førstegangstjenestegjørende reduseres til et nivå som er i henhold til Forsvarets arbeidstidsbestemmelser for vernepliktige. 

Jeg lærte i min førstegangstjeneste at tillit er noe som bygges opp over tid, ikke noe man kan kreve. Det norske folk må ha tillit til at ungdom som blir kalt inn til førstegangstjenesten, får en god og helhetlig ivaretakelse. TVO støtter derfor forsvarssjefens råd om økt antall mannskaper, med forbehold om at antallet skal svare til oppdraget.

Meniges mening er en spalte i papirutgaven av Forsvarets forum hvor de tillitsvalgte tar opp saker som er viktig for soldatene.

Powered by Labrador CMS