Nyheter:

Kjønnskamp og krig

Det er irrelevant om kvinner og menn i gjennomsnitt har like prestasjoner. Det er de som presterer best, som er viktigst for Forsvaret, skriver Simen Gaure.

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette innlegget sto først på trykk i Aftenpostens «Uviten»-spalte tirsdag 19. desember. 

Dr.philos. oberstløytnant Harald Høiback hadde 28. november en artikkel i Forsvarets forum om at kvinner i Forsvarets spisse ende kan føre til at stridsevnen faller. Han er ikke imot kvinner i Forsvaret, men mener at med veldig mange kvinner vil stridsevnen kunne falle.

Simen Gaure er forsker ved Frisch-senteret (foto: Frisch-senteret). 

«Tåkeprat». Høiback har høstet storm. Flere har anført at med unntak av fysisk styrke og hurtighet, så er gjennomsnittet for kvinner og menn når det gjelder utholdenhet, oversikt, organisering og andre ting omtrent det samme. Brigadesjef Eldar Berli forklarer at mange jenter er bedre enn de svakeste guttene. Brigader Ole Asbjørn Fauske i sin ende mener at Høiback bedriver akademisk tåkeprat.

Presterer best. Det er her det begynner å bli statistisk interessant. Det er for eksempel slik i skolen at jentene i gjennomsnitt presterer like bra eller bedre enn guttene. Slik er det på mange områder i samfunnet. Saken er imidlertid at Forsvaret ikke er interessert i gjennomsnittet. De er ifølge Fauske heldigvis interessert i de som presterer best i situasjoner som er viktige i Forsvaret. 

Saken er imidlertid at Forsvaret ikke er interessert i gjennomsnittet

Det sier ikke gjennomsnittet mye om. For å fortsette parallellen med skolen, gjennomsnittet er omtrent det samme for gutter og jenter i matematikk, men på toppen i Abel-konkurransen er guttene i stort overtall. Det er ikke bare tilfellet i matematikk, slik er det på mange områder. Variasjonen blant menn er større enn blant kvinner, med konsekvens at menn er i flertall på topp og bunn, blant narkomane, selvmordere, filantroper, børsvinnere og -tapere. Jo mer ekstremt, jo mindre gruppe, og større overvekt av menn. Det var dette presidenten ved Harvard, Larry Summers, fikk problemer for å si, så om det hverken er kontroversielt eller tåkeprat, er det uønsket kunnskap for mange.

Topp og bunn. Så hva skjer når man stiller svært strenge krav, for eksempel ved å kombinere flere trekk som utholdenhet, styrke, detaljkunnskap, intelligens, situasjonsforståelse og sosiale ferdigheter? 

For å få med flere senker man kravene, og kjønnsbalansen blir annerledes, med flere kvinner.

Det er i hovedsak menn som passerer. Ikke fordi menn i gjennomsnitt scorer bedre, det gjør de ikke, men fordi helt i toppen, blant en prosent eller kommapromille, er det nesten alltid overvekt av menn, slik det også er helt i bunnen. For å få med flere senker man kravene, og kjønnsbalansen blir annerledes, med flere kvinner.

Det er konsekvensene av dette for Forsvarets spisse ende Høiback gjerne vil forske på, men som han mener det ikke er særlig ønsket med kunnskap om.

Helt generelt gjelder en parafrase over Jesus, Matt 15:17-18: Mer kunnskap gjør ikke noe fra eller til, det er hva man gjør med kunnskapen som teller, men da må man fremskaffe den først.

 Jeg heier på Høiback.

Powered by Labrador CMS