Nyheter:

Satsing: Høyres Hårek Elvenes mener regjeringen kan vise til en rekordsatsing på Forsvaret.

Feil om landmakten fra Senterpartiet

Liv Signe Navarsete har ikke gjort hjemmeleksa si og tar grundig feil om landmakten, skriver Hårek Elvenes i Høyre.

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Første forutsetning for å bidra i en opplyst samfunnsdebatt for en stortingspolitiker er at man gidder å lese stortingsdokumentene. Alt tyder på at Navarsete ikke har satt seg inn i de faktiske forhold. Faktum er at landmakten beviselig er styrket under denne regjeringen. Senterpartiet fortaper seg i enkeltkapasiteter uten et fellesoperativt perspektiv. Landmaktforliket i Stortinget styrker landmakten med ytterligere 1,7 milliarder kroner.

Å gjenreise forsvarsevnen er ikke gjort over natta. Steg-for-steg gjenreises Forsvaret. Regjeringen vil bruke 180 milliarder kroner mer på Forsvaret enn de rødgrønne la opp til i den forrige langtidsplanen. Det er et uttrykk for politisk vilje og evne til å styrke Forsvaret.

milliardsatsing

Stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen Hårek Elvenes (Foto: Høyre).

Neste år øker regjeringen forsvarsbudsjettet med hele fire milliarder kroner, fra 55 til 59 milliarder kroner. Heimevernets budsjett økes med 216,5 millioner kroner. Dette gir mer øving for mange av soldatene og mer penger til nytt materiell. Lengden på den årlige treningen i alle HV-områdene blir nå tilsvarende som for de høyest prioriterte HV-områdene i Nord-Norge. I tillegg skal flere HV-soldater øve årlig. Vi får et bedre og mer slagkraftig heimevern med forsterket evne til å sikre samfunnet vårt. 

HV har de siste årene blitt mer profesjonelt, og har i dag ansvaret for det territorielle forsvaret av Norge. Dette er en svært viktig oppgave. Regjeringen har derfor opprettet et territorielt operasjonssenter underlagt Heimevernet for å ivareta denne oppgaven. 

Riktignok er Heimevernet mindre enn før, men teller like fullt 40.000 soldater. Regjeringen investerer nå i at Heimevernet stadig skal bli bedre. Øvingsaktiviteten er økt. Det anskaffes nye uniformer, nye våpen, nytt samband og nye kjøretøy. Nylig ble det signert en avtale om kjøp av flere hundre nye feltvogner til Heimevernet. I tillegg er flere titalls spesialkjøretøy overført fra Hæren til Heimevernet i Trøndelag og Nord-Norge. Disse kjøretøyene er utstyrt med tunge våpen, og gjør Heimevernet mer slagkraftig i strategisk viktige områder. 

Senterpartiet står til stryk i forsvarspolitikken.


I Nord-Norge skal Heimevernet utstyres med tunge panservernvåpen og lett luftvern. I tillegg skal samvirket med Hæren bli tettere. Heimevernet blir med dette mer enn en vakt- og sikringsstyrke, og trenes i større omfang som infanteri i det territorielle forsvaret av landet vårt. Regjeringen er opptatt av at Heimevernet stadig skal bli bedre, og holder høy kvalitet. Derfor fortsetter satsningen på Heimevernet også de neste årene.

Senterpartiet står til stryk i forsvarspolitikken. Senterpartiets innretning av Forsvaret er i strid med alle fagmilitære råd og trusselvurderinger. Partiet er mot å utvikle Forsvaret i møtet med moderne trusler, raske endringer og kortere varslingstider. Senterpartiet er i mot å forandre Forsvaret selv om verden forandrer seg. 

Senterpartiet forsøker å fremstå som HVs beste venn. Fasiten forteller sannheten. Senterpartiet reduserte HV-budsjettene fra 2005 til 2013.

Senterpartiet er mot å forandre Forsvaret selv om verden forandrer seg. 

Ingen av soldatene i områdestrukturen øvde i 2009. Innsatsstyrken ble redusert fra 5000 til 3000 soldater, og HV skarpeste avdeling (HV-016) ble lagt ned. Antall HV-distrikter ble redusert fra 13 til 11, og Sjøheimevernets kommandostruktur ble avviklet. Heimevern-reserven på 33 000 soldater ble også lagt ned. 

styrkes i nord

Langtidsplanen for Forsvaret legger opp til en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, herunder 55 milliarder kroner til investeringer i Hæren og HV. Hærens våpensystemer erstattes av nye våpensystemer med lengre rekkevidde og bedre presisjon. Nytt artilleri er satt i bestilling, nye kampvogner er levert og nye stridsvogner skal anskaffes. Hæren får også nytt kampluftvern og hypermoderne utstyr mot elektronisk krigføring. Det investeres om lag to milliarder kroner i nye lastevogner, om lag 600 millioner kroner i nye våpen og rundt 1,5 milliarder kroner i nytt pansret bromateriell og annet militært ingeniørmateriell.  

Arbeidet med landmaktutredningen bekreftet flere grunnleggende svakheter ved Hæren. Avdelingene er i dag kampklare først etter seks til ni måneder etter at soldatene startet på militærtjenesten. Hæren reorganiseres. Strukturen skal utnyttes bedre. Regjeringen vil utnytte verneplikten bedre gjennom flere soldatinnrykk i året. I dag roterer hele avdelinger samtidig noe som reduserer Hærens operative evne. Regjeringen vil også innføre en aktiv soldatreserve som skal øves årlig. Den grunnleggende soldatutdanningen trekkes ut av avdelingene og det opprettes en egen rekruttskole 

Hæren styrkes i Nord-Norge. I løpet av kort tid opprettes et nytt jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger, samt en ny kavaleribataljon i Porsanger. Hæren og Heimevernets avdelinger i Finnmark samles under en felles ledelse i et gjenopprettet Finnmark landforsvar.

Bygges opp

Steg for steg bygges Hæren opp igjen. Betydelige beløp er bevilget av regjeringen til å sette det materiellet Hæren har i stand. Grunnmuren er reparert: En grunnmur som smuldret bort med Senterpartiet i regjering. Nye stridsvogner skal fases inn fra 2025. Utfordringen er at hovedkampsystemene i alle forsvarsgrenene har nådd sin levetid omtrent samtidig. Nye kampfly, ubåter, kystvaktfartøy, maritime overvåkningsfly, artilleriet og stridsvognene i Hæren skal erstattes. Det lar seg ikke gjøre å erstatte alt samtidig. Regjeringen er gått i gang med det Senterpartiet i regjering burde startet på. Realveksten i forsvarsbudsjettet har under denne regjeringen vært 27 prosent, og forsvarsbudsjettet er økt med over 15 milliarder kroner siden 2013. Det er noe ganske annet enn Senterpartiet klarte å levere i regjering.

PS. Etter ønske fra forfatter av innlegget, Hårek Elvenes, har vi fjernet påstanden om at innsatsstyrkene ble økt med 2000 under denne regjeringen. Det var ifølge Elvenes områdestrukturen som hadde blitt økt med 2000, ikke innsatsstyrkene. 

Powered by Labrador CMS