Nyheter

VERNEPLIKTIGE: Danske vernepliktige på Bornholm gjennomfører en tradisjonell marinetreningsøkt ved Østersjøen. Bildet er ikke knyttet til undersøkelsen.

Dansk verneplikt-undersøkelse: Nesten 6 prosent mener det er en kjønnstrakasserende kultur

130 vernepliktige svarer at de har opplevd kjønnstrakasserende atferd, mobbing eller fysisk vold.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

1563 vernepliktige under utdannelse har besvart det danske forsvarets undersøkelse om uønsket atferd, står det i rapporten, som ble lagt ut på det danske forsvarets nettsider før helgen. Av respondentene er 407 kvinner og 1156 menn. Mulige respondenter var 2224, som gjør at svarprosenten ble 70,3 prosent.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Opplever du at det er en kjønnstrakasserende omgangstone eller en kjønnstrakasserende kultur på ditt tjenestested?

Det var et av spørsmålene de vernepliktige ble stilt. Der svarte 10,8 prosent av kvinnene og 3,9 prosent av mennene ja.

6,4 prosent av kvinnene svarte at de hadde vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på tjenestestedet, mot 0,5 prosent av mennene. 4,4 prosent av kvinnene og 0,6 prosent av mennene svarte at de hadde vært utsatt for berøring.

Ingen kvinner svarte at de hadde vært utsatt for seksuell tvang, eller voldtekt eller voldtektsforsøk i forbindelse med verneplikten. Én mann svarte at han var utsatt for seksuell tvang, mens ingen menn svarte at de var utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk.

Økning i ønsket kultur

Det danske forsvaret gjennomførte en lignende undersøkelse i 2019. Da var det en mindre andel (4,2 prosent) som opplevde en trakasserende omgangstone eller kultur, enn det var i denne undersøkelsen (5,7 prosent).

I forrige undersøkelse svarte to personer at de hadde vært utsatt for seksuell tvang og tre personer at de var utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk.

Andelen som svarer at de har vært utsatt for vold har gått noe ned, fra 0,8 prosent i 2019 til 0,4 prosent i den nye undersøkelsen. Det samme gjelder for mobbing, der 2,9 prosent svarte at de var utsatt for mobbing i 2019, mens 1,2 prosent svarer det samme i den nye undersøkelsen.

To nye spørsmål

I årets undersøkelse er det stilt et par nye spørsmål. Det ene handler om man i løpet av verneplikten har havnet i krangel eller konflikt med noen. Der svarer 27,4 prosent ja. Brutt ned på kjønn var det ja-svar fra 33,9 prosent av kvinnene og 25,2 prosent av mennene.

Et annet nytt spørsmål går på om man har opplevd diskriminering eller dårlig behandling på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet, religion, helse eller seksuelle orientering. Der svarer 12,8 prosent av kvinnene ja og 3,9 prosent av mennene ja.

I undersøkelsen er det stilt spørsmål om hvem som utøver de ulike formene for uønsket atferd. Svarene viser at det i aller størst grad er en annen vernepliktig eller de man bor sammen med.

UTØVERNE: Denne grafen viser hvem de vernepliktige som svarte på undersøkelsen mener at utøver den uønskede atferden.

Det er også stilt spørsmål om hvor den uønskede atferden finner sted. Undersøkelsen viser at det hyppigst skjer under daglig tjeneste, i forlegningen, under øvelser og på bytur med andre fra tjenestestedet.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2021 og våren 2022.

Lignende undersøkelse i Norge

I Norge gjennomføres en lignende undersøkelse annethvert år, den såkalte MOST-undersøkelsen, som er kort for mobbing og seksuell trakassering. Resultatene av den forrige undersøkelsen ble presentert i februar 2021. Forsvarets forum er kjent med at det skal sendes ut en ny slik undersøkelse til høsten.

Mens den danske undersøkelsen bare har spurt de vernepliktige under utdanning, sendes den norske undersøkelsen ut til alle vernepliktige og ansatte i Forsvaret. Forrige undersøkelse hadde over 10.100 respondenter.

I den norske undersøkelsen svarte 11 prosent av respondentene at de hadde opplevd en eller annen form for mobbing de siste seks månedene, mens 22 prosent av respondentene svarte at de hadde opplevd en eller annen form for trakassering det siste året.

Powered by Labrador CMS