Kronikk

MARINEN: Kronprins Frederik ikledd uniform fra sjøforsvaret. Avbildet sammen med kronprinsesse Mary i anledning bryllupet til svenske prins Carl Philip och Sofia Hellqvist i 2015.

Nordiske arvefyrster i Forsvaret

Monarki, kirke og forsvar har i snart 500 år vært et skandinavisk trekløver. Vil militær magi svekkes med akademikere på tronen?

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Fra offiser til statsviter

Kronprins Frederiks oldefar, Christian X av Danmark, var utpreget offiser. Han avtjente førstegangstjeneste ved 5. dragonregiment i Randers, fortsatte med offisersutdanning i livgarden og tjente deretter ved flere regimenter. Christian X var en mann du sjelden fikk se i annet enn uniform.

Da Sønderjylland igjen ble en del av Danmark i 1920, valgte kongen å ri over grensen iført en feltuniform. Det var de tre gylne stjernene på kragen og stripene på luen som avslørte at mannen til hest var general, mens krasjanene fra Dannebrogs- og Elefantordenen viste at mannen var konge.

Under okkupasjonen av Danmark red kong Christian gjennom Københavns gater hver morgen, som en stille protest mot okkupantene. Alltid i uniform.

MILITÆR: Christian X av Danmark var sjelden å se uten uniform.

Christian Xs sønn, kronprins Frederik, bestemte seg for noe så uforskammet som å tre inn i sjøforsvaret. Kong Christian var tilhenger av tradisjon og mente at hæren var eneste riktige militære sti for en tronarving.

Kronprins Frederik var på ingen måte like militært orientert som sin far, og har av sin datter, dronning Margrethe II, blitt beskrevet som en mann av snillere gemytt. Pianospilling og klassisk musikk var større interesser for seilerkongen.

De kunstneriske tilbøyeligheter har dronning Margrethe II arvet. Selv om dronningen er siste skandinaviske monark av Guds nåde, har dronningen sjeldent eller aldri brukt uniform. Selv ikke ved utdelingen av «Dronningens ur» til den beste soldat i Livgarden.

Høyere utdanning

Ved utdelingen av «Dronningens ur» i år måtte dronningen selv melde forfall grunnet ryggoperasjonen 22. februar. Kronprins Frederik fikk da den høytidelige jobben og møtte opp i generalmajors uniform da han skulle overrekke uret til gardist Mads Karrebæk Mortensen.

Kronprins Frederik har fullført tjeneste i de tre våpengrenene og er offiser i samtlige. Han er generalmajor i Hæren og Flyvåbenet, samt kontreadmiral i Marinen. Det er Marinens offisersuniform kronprinsen ofte bruker ved offisielle oppdrag.

INGEN KONGELIG UNIFORM: Dronning Margrethe er sjeldent i uniform. Her under utdelingen av Dronningens ur i 2021.

Hans øvrige utdanning er akademisk, med en grad i statsvitenskap. Hovedoppgaven ble skrevet om de baltiske landenes utenrikspolitikk. Høyere utdanning er relativt nytt i kongelige kretser, men det skader nok ikke at den fremtidige kongen av Danmark har både statsvitenskapelig og militær bakgrunn.

Kronprinsesse uten militær grad

De militære røttene i Sverige går også langt tilbake, men hele historien kan ikke tas nå. Den norsk-svenske unionen kan sies at falt på spørsmålet rundt kongens makt i utenrikspolitikk og kong Gustav V klarte å irritere på seg sin egen regjering med en tale i 1914. Den såkalte Borggårdstalen talte regjeringen Staaffs nedrustningspolitikk midt imot.

Karl Staaff gikk av i protest da kongen ikke ville godta at regjeringene fra da av skulle lese kongens taler på forhånd for å unngå lignende situasjoner. Underlig nok ble enden på visen av kongen, som et trassent barn, faktisk fikk det som han ville. Marinen ble opprustet og tjenestetiden for rekrutter økte i antall dager.

Gustav V skulle regjere i 43 år og miste store deler av sin offisielle makt. Etter hvert ble parlamentarismen et ubestridelig faktum også i Sverige, og en konges muligheter til å gå rundt sine ministerier forsvant.

Gustav V var sterkt imot at Sverige skulle ta del i 2. verdenskrig, men var i sine ungdomsår dypt fascinert av Preussen.

Statsminister Karl Staaff skal ha kalt kongens handlinger i 1914 for «det reneste preusseri».

Offiser og arkeolog

Kong Gustav VI blandet det militære og akademiske, med offiserseksamen i 1902 (som arveprins), men også en grad i arkeologi. Denne interessen delte han med sitt barnebarn, prinsesse Margrethe av Danmark. Gustav VIs sønn var derimot militær til lærhælene. Arveprins Gustav Adolf avla offiserseksamen i 1927 og gikk deretter på Krigshögskolan. Ved Livregementet (til hest) var han kaptein og rittmester.

Etter at han døde i en flyulykke i 1947, ble både han og hans kone prinsesse Sibylla nærmest skrevet ut av historien. Deres nære kontakt med kjente nazister før krigen var noe av grunnen til det. Til tross for at den nåværende kongen som kronprins hadde kapteins grad i hæren, marinen og flyvåpenet før trontiltredelsen, var hans utdanning samfunnsvitenskapelig orientert.

En utpreget militær konge med en tysk mor, stornazist til morfar, og oldefar Gustav Vs gråsoneposisjon under 2. verdenskrig, kunne ha falt i dårlig jord.

Victorias livslange læring

I UNIFORM: Kronprinsesse Victoria av Sverige på opplæring i Uppsala. Fotografert med Carl-Johan Edström.

Dagens kronprinsesse Victoria har, i motsetning til sine skandinaviske kolleger, ingen militær grad. Likevel tar kronprinsessen del i opplæring i regi av de ulike forsvarsgrenene. Dette sto det om i Forsvarets Forum 3. desember 2022.

Mangelen på militær grad er ikke ensbetydende med mangel på kunnskap. Kronprinsessen var også ordstyrer i Utenriksnemden 14. mars i år, som stedfortreder for sin far.

Det er i utenriksnemden at Regjeringen fortløpende orienterer om de utenrikspolitiske forholdene som kan påvirke Sverige. Det er også denne nemnden som beslutter om krigsdelegasjonen skal erstatte Riksdagen ved krig.

Kronprinsesse Victoria kommer, som monark, til å være fast ordfører for den statlige institusjonen som kan gjennomføre midlertidige bestemmelser i krigstid.

En kongelig diplomat

Diplomatiet veier like tungt for den svenske kronprinsessen. Hun har vært praktikant ved De forente nasjoner i New York og den svenske ambassaden i Washington, og hun gikk utenriksdepartementets diplomatprogram 2006-2007.

24. mars ledet kronprinsesse Victoria et møte med personer som i dag går dette diplomatprogrammet. Her talte hun om viktigheten av samarbeidet mellom hoffet og utenrikstjenesten. Møtet ble holdt i Bernadottebiblioteket på Stockholms Slott.

Kongehusene er ikke lenger utpreget religiøse eller militære. Monarkiene må konstant følge den sosiale utviklingen i sine respektive kongedømmer og gjenspeile den øvrige befolkningen for å være relevante i samfunnet. I denne utviklingen var ideen om krig i Europa et abstrakt fenomen.

Russlands invasjon av Ukraina har endret dette, så det kan være at de militære aspektet får en nyvunnen tyngde i de europeiske monarkiene i fremtiden. Problemstillingen ligger dog ikke hos monarkene, men hos de folkevalgte. Hva vil den svenske monarkens seremonielle rolle være med Sverige som fullverdig medlem av NATO?

Den som lever, den får se.

Powered by Labrador CMS