Meninger

ANGREP: Vi er for utsatt for digitale angrep, skriver Mari Knutsdatter Strand i Senterpartiet. Dette bildet er fra et nettangrep på servere i USA som også ga problemer med komme inn på regjeringens hjemmesider.

– Vi blir oftere utsatt for digitale angrep

Cybersikkerhet og cyberkapasitet må få økt oppmerksomhet, skriver Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Cybersikkerhet og cyberkapasitet må få økt oppmerksomhet. Du og jeg som borgere blir mer og mer avhengige av teknologi og elektronisk kommunikasjon både privat og på jobb. Vi blir oftere utsatt for digitale angrep.

Innleggforfatter Marit Knutsdatter Strand sitter i Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget.

Vårt minimumsforsvar er for lite til at Forsvaret over tid kan klare våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt. I Samfunnssikkerhetsmeldinga slås det fast at det er økt risiko for spionasje, digital kartlegging og sabotasje, samt spredning av desinformasjon og falske nyheter.

Samfunnets økte digitalisering gir statlige og ikke-statlige aktører nye verktøy og arenaer til å forfølge sine strategiske interesser.

Savner tiltak

I Samfunnssikkerhetsmeldinga savner vi konkrete tiltak for å forebygge og hindre alvorlige konsekvenser av hendelser innen helseberedskap, mattrygghet, digital sårbarhet og kommunikasjon. Senterpartiet krever økt satsing på totalforsvaret inkludert etterretningstjenesten og cyberforsvaret, blant annet ved å øke bevilgningen til forsvaret til 2 prosent av BNP.

I tillegg har vi i alternativt statsbudsjett foreslått flere nye IKT-studieplasser.

Det er bra Samfunnssikkerhetsmeldinga varsler at vi skal få på plass en lov om digital sikkerhet, utvikle kompetanse om digital sikkerhet, og gjennomføre nasjonale øvelser om digital sikkerhet. Kommunene må også med i det forebyggende arbeidet.

Både Østre Toten kommune og fagfolk ved Kommune-CSIRT støtter nok det. Men, det må mer til.

Delta i debatten?

Har du noe på hjertet og ønsker å delta i debatten?

Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Senterpartiet ønsker å se på etablering av felles, nasjonal skytjeneste.

Senterpartiet ønsker å se på etablering av felles, nasjonal skytjeneste. Det har Tyskland, Nederland og Frankrike alt gjort. Videre må kompetanseheving økes på det jevne både i privat og offentlig sektor. Cybersikkerhetssenteret,Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling, samt Forsvarets ingeniørhøgskole og soldater i vakt- og sikringstjeneste må styrkes.

Her børkapasiteten på vernepliktige mannskaper, lærlinger, militære og sivile cyberingeniører og sambandspersonell samt operativt militært personell økes. Samarbeidet med NTNU og øvingsarenaen Norwegian Cyberrange er fruktbart.

Et større krav

Cybertrusselen er et område Nato er opptatt av, og vi kan forvente større krav til nasjonene og deres cyberkapasiteter. Senterpartiet fremmet flere gode forslag i Stortinget da Stortinget behandlet Samfunnssikkerhetsmeldinga for å håndtere trusselen i det digitale rom.

Det er synd regjeringas ambisjoner for forebygging ikke følger Senterpartiet sine for cybersikkerheten og cyberkapasiteten.

Powered by Labrador CMS