Nyheter

IMPONERT: De nordiske hærsjefene var imponerte på LandX, da FFI hadde invitert de til demonstrasjon.

Imponerte de nordiske hærsjefene med ny teknologi

Autonome kjøretøy, droner og sensorer var noe av det FFI demonstrerte til de nordiske hærsjefene på LandX på Rena.

Publisert Sist oppdatert

Generalløytnant Pasi Välimäki, generalmajor Gunner Arpe Nielsen, generalmajor Dan Jonny Mattias Lindfors og generalmajor Lars Lervik var alle til stede med soldater fra hvert sitt land, da Forsvarets forskningsintitutt (FFI) inviterte til teknologieksperimentet LandX. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

«LandX er et teknologieksperiment som arrangeres hver høst ved Rena leir. Her møtes forskere, ingeniører, industriaktører og mannskaper fra Hæren for å teste ut hvordan ny teknologi kan kommet til nytte i Hærens operasjoner», skrev Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i 2021.

Avanserte sensorer, radarer, ny droneteknologi og selvstyrte kjøretøy var noe av det vi kunne se på LandX, både i og utenfor en brakke i skogen på Rena.

UTVIKLET: CV90 utstyrt med kameraer og sensorer så den kan plukke opp mye mer informasjon utenfra.

Få teknologien ut av kontoret

Katrine Mygland Dybwad, forskningsleder ved FFI og ansvarlig for ICEworx Rena, forteller at hensikten med LandX er å trekke teknologien ut av kontoret, ut i felt og nærmere brukere. Når Forsvarets forum besøker er det siste dag av LandX, og det skal gjennomføres en årlig demonstrasjon med det nyeste FFI har å tilby.

– I år er fokus på samhandling mellom systemer, spesielt mellom ubemannede systemer, sensorer og effektorer. Den digitale dataflyten, det vil si deling av informasjonen mellom systemer, er noe vi har jobbet spesielt med under årets LandX.

ENGASJERTE: Oberstløytnant Sven Bjerke (t.v) og Katrine Mygland Dybwad, forskningsleder ved FFI.

Tettere samarbeid

Videre forteller Dybwad at selv om de nordiske nabolandene bruker andre datasystemer til sitt utstyr, så er målet å fremme samtale og dermed styrke samarbeidet ytterligere.

– Det handler mer om å få datasystemene våre til å snakke sammen. I Forsvaret kommer vi til å ha mange forskjellige systemer og barrierer, men vi må sørge for at de systemene vi har, virker sammen på tvers av hverandre og med allierte. Det tenker jeg er et av de målene med å jobbe tettere med våre nordiske partnere fremover.

(f.v) Generalmajor Jonny Lindfors, generalmajor Lars Lervik generalmajor Gunner Arpe Nielsen generalløytnant Pasi Välimäki. De nordiske hærsjefene var alle på Rena, når FFI inviterte til teknologieksperimentet LandX.
SVERM: En dronesverm står klar for å gjennomføre et oppdrag.
PROGRAMVARE: Fremvisning av de forskjellige dronene og programvaren som blir brukt til å styre de og følge med på de.
GJØR KLART: Katrine Dybwad setter opp utstyr så det blir klart for demonstrasjon.
Katrine Dybwad og Generalmajor Gunner Arpe Nielsen diskuterer om den nye teknologien som FFi har vist frem på LandX.
Katrine Dybwad og forsker/utvikler Aleksander Simonsen, forteller om de nye datasystemene.
Danske soldater foran en UGV (Unmanned ground vehicle) som ser på CV90.
FFI plakater på Rena om autonome militære kjøretøy. Det var ingen robothund til stede når Forsvarets forum var der.
MYE PLASS: Det var god plass på Rena for å gjøre de diverse demonstrasjonene og eksperimentene, her en «Flamingo» drone i luften.

Begynner å komme seg

Selv om vi fortsatt har en vei å gå, begynner mye å bli ferdigutviklet.

– Det er ikke alt som er på plass, nei. Noen ting er veldig modent. Sensorsystemet begynner å bli veldig modent, og er så å si klar til å driftsettes. Dronesverm (flere droner som samarbeider av seg selv) er også veldig modent, mens autonomien til UGV (Unmanned Ground Vehiceles) trenger mer tid. Men vi må jobbe langsiktig, hvis vi ikke begynner nå, så kommer vi aldri i mål.

Forsvaret og Hæren skaper behov, FFI gjør forskning, industri utvikler, produserer og selger. 

– Det er et flott trekantsamarbeid, forteller Dybwad

Må få det ut til soldatene

Sjef for Hæren i Finland, generalløytnant Pasi Välimäki er begeistret over den nye teknologien, og synes det er fascinerende å tenke på hvor langt vi har kommet.

AVANSERT: Mye teknologi og sensorer ble vist fram. Her på en CV90.

– Det er er akkurat dette vi trenger. Prototypene vi har sett i dag og testene som er blitt gjort ser mot framtiden, og den er ikke så langt unna heller. 

Vil få det ut til soldatene

– Det å se det utstyret her i praksis gir oss en forståelse på hva som er mulig. Og jeg spør meg selv; Hvor lang tid har det tatt oss for å komme hit? Det er flere år, men nå er grunnmuren satt, og da spør vi oss selv, hvordan implementerer vi dette ut i felt så soldatene våre kan ta nytte av det?

Välimäki fortsetter ved å fortelle om viktigheten av å faktisk få dette ut til soldatene. Han utrykker at Finland er meget interessert.

BEGEISTRET: Generalløytnant Pasi Välimäki ser lyst på fremtiden etter å ha sett den nye teknologien.

– Ting er gjort riktig, og på riktig tidspunkt. Det er brilliant. Det som vi har sett skje i Ukraina med tanke på robotikk, KI og UAV-er, har skjedd raskere enn vi trodde. Lange programmer som går alt fra syv til femten år, kan vi ikke vente på. Vi må få ting til å skje.

FELLES UTFORDRINGER: Sjef for Hæren, Lars Lervik mener de nordiske landene støter på mange av de samme utfordringene, og da gjelder det å samarbeide for å løse de.

Eget operasjonsområde

Sjef for Hæren, Lars Lervik forteller at det nordiske samarbeidet er tettere enn noen gang. 

– Det har blitt veldig mye tettere i løpet av de siste årene, og veldig mye av det handler jo om at vi nå ser at vi vil se på Norden som ett operasjonsområde i økende grad. Da blir det helt naturlig samarbeid på mange nye områder, sier Lervik.

Powered by Labrador CMS