Meninger

RISIKO: Vi har alle et ansvar for å si fra og sette foten ned dersom sikkerheten ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, mener Ole Morten Sandquist.

Den viktigste barrieren mot uønskede hendelser og ulykker er vi – menneskene som jobber i Forsvaret

Noen av våre allierte som nå er i Norge for å øve og trene, er ikke vant til å operere under arktiske vinterforhold. Dette kan bidra til å skape risikofylte situasjoner, mener Ole Morten Sandquist.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Øvelse Cold Response 22 er nå i full gang, med høy aktivitet fra nord til sør. Øvelsen har bred oppslutning med deltakelse fra 27 nasjoner. De årlige vinterøvelsene har ikke blitt gjennomført på noen år grunnet pandemien, og tiden er derfor inne for å sette fokus på samtrening på tvers av landegrenser igjen.

Les også: Er vi egentlig klar for Cold Response?

Noen av våre allierte som nå er i Norge for å øve og trene, er ikke vant til å operere under arktiske vinterforhold. Dette kan bidra til å skape risikofylte situasjoner. Det kan være glatte veier, snøskred, utfordrende navigasjonsforhold på sjøen, eller forhold som virker inn på operasjoner på en måte den enkelte nasjon ikke er vant til.

Vår iver etter å trene og øve sammen igjen under krevende forhold, skal ikke gå på bekostning av vår evne til å tenke sikkerhet. Treningsutbytte må alltid veies opp mot potensiell risiko.

Kebnekaise-ulykken

Forsvaret har dessverre hatt noen ulykker og hendelser, også under tidligere Cold Response-øvelser. For kort tid siden markerte Forsvaret at det var 10 år siden Kebnekaiseulykken, hvor vi mistet fem kolleger.

Forsvaret har tatt lærdom av de hendelsene vi har hatt, men vi må jobbe systematisk og fokusert på alle nivå for at lignende hendelser ikke skjer igjen. Forsvaret skal være gode på å forebygge ulykker og uønskede hendelser!

Dette innebærer god planlegging og gode forberedelser, samt en evne til å avbryte eller tilpasse aktiviteten dersom risikoen skulle bli for stor grunnet uforutsette hendelser. Det forutsetter også at vi har gode systemer for å fortløpende vurdere risikoen, slik at vi er i stand til å håndtere den. Det har vi.

Lavterskel

Fokus på sikkerhet og risiko har vært et gjennomgående tema i forbindelse med planlegging og forberedelser til øvelse Cold Response 22. På plankonferanser, i øvingsordrer og på alle samlinger.

Fokus på risiko og håndtering av denne, starter med øvingsledelsen, men stopper ikke der. Vi har alle et ansvar for å si fra og sette foten ned dersom man føler at sikkerheten ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Terskelen for å avlyse eller utsette planlagt aktivitet på bakgrunn av værforhold, lavt treningsnivå eller andre uforutsette hendelser skal være lav på alle nivå av øvelsen.

Det er en forventning at deltagende sjefer har et høyt fokus på sikkerhet, og tar et selvstendig ansvar for å redusere risiko. Dersom en er i tvil om sikkerheten er godt nok ivaretatt; da er en ikke i tvil!

Komfortsonen

I vår profesjon og vårt yrke som soldater og offiserer må vi i noen tilfeller bevege oss utenfor komfortsonen for å bli bedre og øke vår kompetanse. Det skal imidlertid ikke være et motsetningsforhold mellom å utsette seg for en viss risiko så lenge vi samtidig tenker på risikoreduserende tiltak.

Særlig under øving og trening hvor vi har tid til å planlegge og forberede aktivitetene er dette noe som alle skal tenke på.

Kompetanseøkning

Den viktigste barrieren mot uønskede hendelser og ulykker er vi – menneskene som jobber i Forsvaret, og de valgene og vurderingene som gjøres hver dag. FOH har stor tillit til at alle deltakere på øvelsen gjør gode valg og vurderinger som bidrar til å øke kompetanse under øving og trening, uten at det går på bekostning av sikkerheten til personellet.

Vi har alle sett fram til en hverdag uten pandemi hvor vi igjen kan øve og trene sammen med våre allierte, og nå er vi endelig i gang. La oss alle jobbe sammen for at vårens øvelse og aktiviteter gir oss et godt øvingsutbytte, på en trygg og sikker måte!

Mission first, safety always.

Powered by Labrador CMS