Nyheter

BUDSJETT: Forslaget til neste års statsbudsjett ble lagt frem tidligere denne måneden. Denne uken ble det holdt åpen høring angående forsvarsbudsjettet.

TVO vil ha mer penger til kompetanseheving

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret foreslår flere ressurser til personell, bygg og karriereveiledning i sitt innspill til statsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken ble det holdt åpen høring på Stortinget om forsvarsbudsjettet. 17 høringsinnspill var sendt inn i forkant av høringen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ett av dem var fra Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO). TVO trekker spesielt frem tre områder innenfor verneplikten hvor de mener det er størst behov for en økning i økonomiske rammer.

De tre punktene TVO trekker fram er:

  1.  Personell, mangfold og kompetanse.
  2.  Eiendom, bygg og anlegg (EBA).
  3. Karriereveiledning.

Personell, mangfold og kompetanse

Tillitsvalgtordningen legger fram at forsvarets ansatte og tjenestegjørende soldater i dag representerer en langt mer mangfoldig gruppe enn tidligere, og at flere av stillingene er vakante eller fylt av personell uten tilstrekkelig kompetanse.

De mener at det per i dag ikke er lagt til rette for at alle soldater får tilstrekkelig repetert viktig kunnskap fra rekruttutdanningen, gjennom hele førstegangstjenesten.

– Forsvaret trenger ytterligere personell til å ivareta soldatene inne til plikttjeneste. TVO opplever at det ikke er nok ressurser til å ansette ledere og annet støttepersonell til å ivareta og heve kompetansen til soldatene på en tilfredsstillende måte, og dette må anerkjennes fra politisk hold ved å bevilge nok penger i statsbudsjettet til å øke antall årsverk, skriver TVO i høringsinnspillet. 

Les også: Forsvarsbudsjettet på høring i Stortinget

Eiendom, bygg og anlegg

Videre skriver TVO  at forbedringen av eiendom, bygg og anlegg (EBA) i forsvarssektoren ikke er tilfredsstillende. De mener spesielt at bevilgningene til personellrelatert EBA ikke er tilfredsstillende.

– Midlene har blitt brukt til å gjøre enkle renoveringer på utvalgte kaserner i Forsvaret, noe som på kort sikt bidrar til å forbedre boforholdene for soldatene. TVO mener imidlertid at bevilgningene ikke er tilstrekkelige og samtidig bidrar til å utsette nødvendige utvidelser og utbedringer, står det i høringsuttalelsen. 

Tillitsvalgtordningen

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) ble etablert i 1972 med den hensikt å være en samarbeidsordning mellom soldater i førstegangstjenesten og Forsvarets militære og politiske ledelse. TVO arbeider for å fremme trivsel, ivareta soldatenes rettigheter, og skape en meningsfull tjeneste, samt være et talerør for soldatene opp mot ledelsen på alle nivåer i Forsvaret.

Kilde: Forsvaret.no

I årene som kommer skal Forsvaret kalle inn et økende antall soldater. Det vil ifølge TVO være avgjørende at boforholdene er tilfredstillende før dette skal skje. 

– Det er i dag flere leirer som står helt uten velferdsbygg, noe som i ytterste konsekvens svekker den operative evnen til soldatene, ettersom de ikke får tilstrekkelig rekreasjon og hvile, skriver TVO.

Karriereveiledning

TVO mener karriereveiledningstilbudet i Forsvaret ikke er fungerende, og skriver at TVO har løftet behovet gjentatte ganger over flere år.

– Når det gjelder militær karriereveiledning, gjennomføres dette primært med henblikk på videre tjeneste i egen avdeling. Dette er en utfordring både for den enkelte soldat og for den strategiske utnyttelsen av kompetanse og personell i Forsvaret, står det i høringsuttalelsen. 

TVO mener det i større grad bør legges til rette for at soldater også kan søke seg til stillinger på tvers av avdelinger og driftsenheter i Forsvaret. 

Statsbudsjettet 2024

6. oktober la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2024, hvor man også finner forslaget til forsvarsbudsjettet 2024.

Under forslaget til forsvarsbudsjettet 2024 kunne man se en økning på 20 prosent fra årets vedtatte budsjett. 

Støre-regjeringen vil altså bruke 15 milliarder kroner mer på forsvar i statsbudsjettet for 2024, hvorav 7,5 milliarder vil gå til militær støtte til Ukraina.

Powered by Labrador CMS