Nyheter

FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger fram Statsbudsjettet på Stortinget, fredag 6. oktober.

Forslag til statsbudsjett: «På god vei» mot å oppnå toprosentmålet innen 2026

Regjeringen ønsker å prioritere norsk trygghet og beredskap, blant annet ved å øke forsvarsbudsjettet med 15 milliarder. Det totale forsvarsbudsjettet blir dermed på 1,8 prosent av BNP. 

Publisert Sist oppdatert

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Tidligere denne uken har det blitt lekket at det vil brukes 15 milliarder kroner mer på forsvar i neste års budsjett. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

150 millioner skal gå til militær romsatsing på Andøya Spaceport og Heimevernet får 100 millioner. Av disse skal 50 millioner gå til nye våpen og 50 millioner gå til trening og kompetanseheving.

– Forslaget innebærer en opptrapping i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren, samt tiltak for økt ambisjonsnivå ut over gjeldende langtidsplan. Med budsjettforslaget vil Norge være på god vei mot å oppnå regjeringens ambisjon om å benytte 2 prosent av BNP til forsvarsformål innen 2026, heter det i budsjettet. 

Dette er noe av det regjeringen foreslår:

  • Styrke bemanningen av Forsvaret med om lag 170 årsverk, i tillegg til planlagt oppbemanning i langtidsplanen. Den samlede personelløkningen i 2024 blir på omtrent 200 årsverk. F-35 systemet, luftvern og besetninger på fartøyene i Sjøforsvaret omtales som «særskilt viktige fremover».
  • Øke byggingen av bolig og kvarter. EBA-investeringer styrkes med 285 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å prioritere ytterligere 200 millioner kroner til prosjekter relatert til bolig og kvarter for å tilrettelegge for personellopptrappingen. Regjeringen forslår også foreslår å sette av ytterligere 50 millioner kroner til øremerket vedlikehold av personellrelatert EBA.
  • Øke utdanningskapasiteten i Forsvaret. Regjeringen forslår å starte kapasitetsøkningen med omtrent 100 nye utdanningsplasser, fordelt til grunnleggende befalsutdanning (GBU) for spesialister på Sessvollmoen og grunnleggende offisersutdanning (GOU) årsstudium på Linderud.
  • Beholde, rekruttere og utdanne personell. Regjeringen foreslår å sette av 100 millioner kroner til å etablere flere ulike tiltak for å beholde og rekruttere kritisk personell, herunder til utdanning, stipendordninger, fleksibelt arbeidssted, for å nevne noe. 
  • Regjeringen foreslår å øke Forsvarets driftsrammer med 163 millioner kroner. Dette for å kunne drifte nytt materiell som fases inn, og drifte eldre materiellsystemer lengre. 
  • Materiell. Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett på om lag 24,8 milliarder kroner i 2024. Investeringene vil i hovedsak gå til å videreføre godkjente prosjekter. 
Powered by Labrador CMS