Nyheter

KRITISK: Liv Signe Navarsete (Sp) mener regjeringen burde lyttet mer til forsvarssjefen og Stortinget.
KRITISK: Liv Signe Navarsete (Sp) mener regjeringen burde lyttet mer til forsvarssjefen og Stortinget.

Navarsete om revidert nasjonalbudsjett: – Det er uhørt

Senterpartiets Liv Signe Navarsete er skuffet over at regjeringen ikke vil flytte ledelseselementer i Forsvaret nordover.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er uhørt, og i mot forsvarssjefens ønske. Det blir blant annet brukt som argument at Forsvaret er i en omstilling, men Forsvaret er stadig i en omstilling, sier stortingsrepresentant Navarsete (Sp).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hun er svært kritisk til at regjeringen går i mot Stortingets anmodningsvedtak om å flytte «ledelseselementer» i Forsvarets nordover.

Regjeringen begrunner beslutningen blant annet med at Forsvaret akkurat nå er inne i store omstillinger.

«Regjeringen foreslo å videreføre de sentrale ledelseselementene ved de eksisterende lokasjonene. Forsvaret står i en pågående omstilling hvor både ny militær ordning, betydelige materiellanskaffelser og personelløkning vil prege organisasjonen i årene som kommer», heter det i revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen.

Bekymret for sprekk

Navarsete er også bekymret for en kostnadssprekk i forbindelse med utbyggingen Evenes som ta i mot de nye maritime patruljeflyene P-8. Hun peker blant annet på tidligere kostnadsoverskridelser i byggeprosjektet på Evenes, og mener at det vil gjenta seg før basen er ferdigstilt.

Per nå er det lagt inn 98,5 millioner kroner ekstra i det reviderte nasjonalbudsjettet for å «etablere en midlertidig løsning for innfasing av de nye maritime patruljeflyene P-8A på Evenes».

– Dette er kostnader som kunne vært unngått hvis man hadde valgt å holde seg til Andøya flystasjon. Her har det gått prestisje i saken knyttet til basevalget, og regjeringen er livredde for å gå utenfor kostnadsrammen de selv har satt, sier Navarsete.

– Sannsynligheten for at den kostnaden blir mye høyere er stor, sier Navarsete.

Navarsete peker også på at det er foreslått en økning på 338 millioner kr til Forsvarets byggeprosjekter – hovedsakelig ved Ørland, Evenes, Porsangmoen som følge av økt fremdrift i prosjektene.

– Det er uklart hvor mye av dette (beløpet) som går til Evenes, sier Navarsete.

Forskning og drift

Ikke alle er like kritiske til det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Det er fint å se at feriepenger til heimevernssoldatene er kommet på plass. Og forslag til revidert nasjonalbudsjett viser også en styrking på operativ drift av Forsvaret. Det er fornuftig, sier Morten Wold, forsvarspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Han peker på at til tross for forslag om flere friske millioner inn i budsjettet, bærer det preg av omdisponeringer av midler internt i Forsvaret – at penger flyttes fra en post til en annen.

– Det er bra at man øker bevilgningen med 1,4 mill. kroner til tilskudd for å utvide forskningsprosjektet «Veteraners familier: psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner". Forskningsprosjektet gjennomføres ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Dette er noe FrP mener er viktig og nødvendig. Vi gikk inn for dette i behandlingen av veteranmeldingen, sier Wold.

Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer på forsvarsministerens håndtering av feriepengesaken for heimevernsoldatene.

– Jeg er overrasket over at forsvarsministeren uttalte at han skulle rydde opp i feriepengesaken, men likevel ikke kompenserer soldatene som har hatt store utgifter for å føre denne saken på vegne av sine medsoldater, sier Huitfeldt.

Powered by Labrador CMS