Nyheter

FORLISTE: Opphugging av Helge Ingstad er blant postene som øker forsvarsbudsjettet.

850 millioner ekstra til forsvarsbudsjettet

Feriepenger til Heimevernet og opphuggingen av Helge Ingstad bidrar til at forsvarsbudsjettet vokser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det blir til sammen tilført om lag 850 millioner kroner ekstra til forsvarsbudsjettet i revidert nasjonalbudsjett, sammenliknet med med budsjettforslaget regjeringen la frem i fjor høst.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I dag la regjeringen frem det reviderte nasjonalbudsjettet for 2021. Budsjettet inneholder flere tilleggsbevilgninger og omdisponeringer for forsvarssektoren. Totalt blir forsvarsbudsjettet for 2021 på 65,6 milliarder kroner, dersom revidert nasjonalbudsjettet blir vedtatt.

Forsvarets budsjett har økt med rundt 550 millioner kroner sammenliknet med budsjettforslaget regjeringen la frem i oktober i fjor. Siden 2020 har Forsvarets budsjett økt med nesten to milliarder kroner, fra 29,5 milliarder til 31,5 milliarder.

Millioner til destruering

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 73 millioner kroner for å dekke merutgiftene til destruksjonen av fartøyet.

Regjeringen forslår også omdisponering av 70 millioner kroner fa materiellinvesteringer. Dette er for å dekke de ekstra kostnadene.

Som følger av havariet til fregatten ble hele Fridtjof Nansen-klassen grundig gjennomgått. Det ble avdekket en rekke sikkerhetskritiske tekniske svakheter som har vært nødvendig for Sjøforsvaret å utbedre før fartøyene kunne brukes i fredstid.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår derfor regjeringen å bruke 50 millioner kroner mer på fregattene. Pengene skal gå til sikkerhetskritiske tiltak for Fridtjof Nansen-klassen.

Les om da tre fregatter ble liggende til kai i januar

Byggeprosjekter

Regjeringen foreslår også å omdisponere 338 millioner kroner for å øke fremdriften i de prioriterte byggeprosjektene på Ørland, Evenes og Porsangmoen. I tillegg skal pengene brukes på sikring av skjermingsverdige objekter. Pengene vil bli omdisponert fra materiellinvesteringer.

Regjeringen begrunner forslaget med at mer penger til disse byggeprosjektene gir økt fremdrift, som igjen gir økt operativ evne for maritime patruljefly og Finnmark landforsvar. I tillegg mener regjeringen at økt fremdrift i byggeprosjektene vil bidra i regjeringens mål om å få flere i jobb.

Rapport om Forsvarets bygg: Store deler trenger oppgradering

Feriepenger i Heimevernet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en omdisponering av omtrent 90 millioner kroner for å dekke utbetaling av feriepenger tilbake til 2005. Dekningen gjelder innsatsstyrkene og områdesjefene i Heimevernet.

Bakgrunnen er at flere soldater i Heimevernet gikk til sak for å få utbetalt feriepenger de mente at de hadde krav på.

«Etter en helhetsvurdering, der det blant annet ble lagt vekt på behovet for å sikre motivasjon til frivillig tjeneste, ble det besluttet å utbetale feriepenger til personell i innsatsstyrkene tilbake til etableringen i 2005», står det på regjeringen sine sider.

Les mer: Får utbetalt feriepenger

Løsning på Evenes

I 2022 skal de nye maritime overvåkningsflyene P-8A, som tar over for Orion-flyene, ankomme Norge. Både de nye maritime overvåkningsflyene og de nye kampflyene skal ha sin base på Evenes fra og med 2021. I mellomtiden er det nødt til å gjøres en rekke tiltak før man kan begynne å fase inn flyene.

En midlertidig løsning for innfasing av P-8A på Evenes er allerede påbegynt, og regjeringen anslår at dette kommer til å koste 98,5 millioner kroner.

Les mer: Har bestemt seg for hvor man vil fase inn de nye P8-flyene

I revidert nasjonalbudsjett forslår derfor regjeringen å omdisponere pengene for å finansiere den midlertidige løsningen.

Regjeringen forslår også å omdisponere 22,7 millioner kroner til det norske bidraget i Sør-Sudan (UNMISS), og 11,3 millioner kroner til det norske sanitetsbidraget i Kabul, Afghanistan.

Les om: Forsvarsbudsjettet de siste 20 årene i grafer

Powered by Labrador CMS