Nyheter

ØVELSE: Soldater fra innsatsstyrke Rype fra Trøndelag heimeverndistrikt 12, under samtrening med Telemark Bataljon på Rena.

FFI: Det kan koste fire milliarder kroner å realisere fremtidens heimevern

Ifølge beregninger gjort av FFI kan prislappen på fremtidens Heimevern ligge på nesten to og en halv milliard kroner i årlige driftskostnader, i tillegg til fire milliarder i investeringer.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I andre nummer av Forsvarets forskningsinstitutts rapportserie Viten legger de frem prosjektet «Heimevernet mot 2030». I prosjektet har FFI sett på hvordan Heimevernet kan se ut i fremtiden, og hva dette vil koste.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Dagens heimevern

Mannskapsstyrken

 • I dag består Heimevernet av en mannskapsstyrke på omtrent 40.000 soldater, hvorav 600 er fast ansatt, fordelt på elleve HV-distrikt.
 • 3000 soldater inngår i HV innsats. Disse har skrevet under en frivillighetkontrakt, og har høyere treningsnivå og kortere beredskapstid.

Verneplikten

 • Omtrent halvparten av de 8000 som gjennomfører førstegangstjenesten hvert år, overføres til HV.
 • Som vernepliktig plikter du å gjennomføre 19 måneder tjeneste, eller 575 dager. Ved gjennomført 12 eller 18 måneders førstegangstjeneste, kan Forsvaret kalle deg inn til henholdsvis syv eller en måneds repetisjonsøvelse eller annen tjeneste, frem til det året du fyller 44 eller 55.

Budsjettet

 • Dagens HV-budsjett ligger på cirka fire prosent av Forsvarets totale driftsbudsjett, investeringer ekskludert.
 • I 2021 utgjør fire prosent omtrent 1,5 milliarder kroner, av 42 milliarder totalt.

Oppgavene

 • FFi skriver at hovedoppgaven for fremtidens HV vil være «territorielle operasjoner». Dette innebærer beskyttelse av kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner.
 • Utover dette har HV fem faste oppdrag:
 1. Objektsikring. Dette kan bety sikring av for eksempel broer, veier, flyplasser eller tekniske installasjoner.
 2. Innhenting av informasjon.
 3. Bekjempelse av mindre, fiendtlige styrker.
 4. Samvirke, det vil si å samarbeide med egne og allierte styrker, samt med sivile myndigheter.
 5. Ledelse av territorielle operasjoner.
 • Disse oppgavene er også oppgaver som dagens HV jobber med, i større eller mindre grad.

Se faktaboksen til høyre for informasjon om hvordan dagens HV er strukturert og budsjettert, og hvilke oppgaver de løser!

FFIs rapport operer med fire «ambisjonsnivåer» for fremtidens HV. Hvilket ambisjonsnivå man går for, vil ifølge rapporten avgjøre i hvilken grad HV evner å nå sine mål og gjennomføre sine oppgaver.

Disse fire ambisjonsnivåene, hvorav nivå 2 ligner mest på dagens HV, har driftskostnader som strekker seg fra 1,4 til 2,4 milliarder kroner. Med «investeringer» menes kostnader som går til materiell, eiendom, bygg og anlegg som dagens HV ikke har.

Les lenger nede i saken for å se hva de fire ulike nivåene innebærer av personell og kostnader!

«Investeringsbehovet» er det som ifølge FFI kreves for at den respektive strukturen kan realiseres. Disse pengene kommer som et tillegg til de investeringene som allerede ligger i langtidsplanen for forsvarssektoren.

– Investeringskostnadene er først og fremst knyttet til økt mobilitet, mer ildkraft og nye teknologiske løsninger, skriver FFI.

Driftskostnader fra 1,9 til 2,4 milliarder kroner

FFIs har fastslått av HVs laveste ambisjonsnivå, nivå 1, kun vil kreve 28.500 soldater. Dette er mer enn ti tusen færre enn dagens heimevern. En slik struktur vil spare Forsvaret for 400 millioner kroner i driftskostnader i året, men vil sørge for at Heimevernet får mindre ansvar og færre oppgaver.

Dette nivået vil kreve totalt tre milliarder i investeringskostnader. I tillegg vil Heimevernet med denne strukturen, ifølge FFI, ikke være i stand til å «gjennomføre territorielle operasjoner». Risikoen vil også være høyere enn ved dagens Heimevern.

Nivå 2 ligner mest på dagens HV, med 41.600 soldater og driftskostnader på 1,9 milliarder. Investeringskostnadene er de laveste av alle de fire ambisjonsnivåene, på 1,2 milliarder kroner. Dette er fordi denne strukturen vil kreve mindre omstilling. Oppgaver og ansvar vil også ligge på omtrent samme nivå som i dag.

Nivå 3 krever 58.000 soldater, driftskostnader på 2,2 milliarder kroner og investeringer på 2,2 milliarder kroner.

Det høyeste ambisjonsnivået, nivå 4, krever hele 63.600 soldater og kostnader på totalt 6,4 milliarder kroner, hvorav 2,4 inngår i driftskostnadene og investeringer koster 4 milliarder kroner.

Ifølge FFI vil de økte kostnadene ved de to høyeste ambisjonsnivåene sørge for betydelig økt mobilitet og evne til bekjempelse, i tillegg til maritime kapasiteter.

Ingen økt bemanning i langtidsplanen

I sin rapport skriver FFI at mange av de anbefalingene som legges frem i rapporten, kan iverksettes raskt. Andre avhenger av den politiske ambisjonen for fremtidens Heimevern.

Den gjeldende langtidsplanen for forsvarssektoren ble lagt frem i 2020 og gjelder for perioden 2021-24. I denne videreføres dagens styrkestruktur, med 37.000 soldater i områdestrukturen og 3000 soldater i innsatsstyrkene.

Powered by Labrador CMS