Nyheter:

Dedichen tar over i Brussel:
– Jeg skal gjøre det på min måte

BRÜSSEL: Etter mange år som leder har viseadmiral Louise Dedichen funnet sin stil – og tar med seg den til militærmisjonen i Brussel.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne saken ble publisert i første utgave av Forsvarets forum i 2020.

«Det er ikke en jobb, det er en livsstil», blir Forsvarets forum fortalt i gangen utenfor Louise Dedichens nye kontor i Brussel. Arbeidsdagen starter i sjutiden om morgenen, når hun blir hentet av en av de vernepliktige sjåførene, og består av blant annet brifer og møter, før sosiale tilsetninger eller formelle middager et par kvelder i uken.

Det er hun klar over og klar for. 

– Det er en livsstil. Så vet man når man er ute på relativt definert tid, at terskelen for å skape nye venner, den må være ganske lav, for vi er jo i samme situasjon alle sammen, sier Dedichen. 

Slik ser hovedkvarteret ut fra innsiden. REUTERS/Yves Herman

Militærmisjonen hun leder i Brussel, som Norges øverste militære representant i Nato, består av 18 ansatte. Der skal hun være forsvarssjefens faste representant rundt bordet og bidra med militærfaglige råd. Nå står kontoret etter hennes forgjenger Ketil Olsen klart. Skapene er tomme og bildekrokene på veggene er ledige, med unntak av bildene av et relativt ferskt kongepar bak skrivebordet.

– Har man rom for å forme denne rollen selv, eller er det faste rammer?

– Det er en del ting jeg må gjøre og som jeg ikke må gjøre. Det er ikke uttalt, men det er noe som jeg oppfatter som en definert ramme som jeg må holde meg innenfor. Likevel vil man alltid i enhver jobb fylle den som seg, sier Dedichen, som da intervjuet ble gjort, var på sin andre arbeidsdag i Brüssel.

Skal ivareta norske interesser

Den første dagen møtte hun de andre nasjonale representantene i militærmisjonen i Nato. Under sin tale skrøt hun av sin forgjenger Ketil Olsen for godt utført arbeid.

– Men nå er det min tur og jeg skal gjøre det på min måte. Så jeg gjorde et poeng ut av det. For alle former det selv og har forskjellig stil, slår hun fast.

– Dersom det skjer kriser innen sikkerhetspolitikk eller overraskende hendelser, kan Militærkomiteen innkalles på kort varsel, da må militærrepresentanten være klar.

– Hva er din måte?

– Jeg er veldig opptatt av medarbeiderne mine. Hvordan de har det, hvordan hjemmesituasjonen hennes er, hva som opptar dem, hva som er drivkraften, hva de opplever som det viktigste i jobben. Jeg er nysgjerrig på hva de ønsker å få til.

Louise Dedichen har rom til å sette eget preg på både leder for militærmisjonen i Brussel og kontoret i Nato-hovedkvarteret.

Misjonen har til hensikt å ivareta Norges interesser og militære representasjon i både Nato og EU. To ganger i uken deltar hun på militærkomitemøter der militærrepresentantene møtes. Ellers går det mye tid til såkalte «office calls» og andre typer møter mellom nasjonene, og forberedelser til aktiviteter og møter. 


– Informasjon og dialog er avgjørende. Dersom det skjer kriser innen sikkerhetspolitikk eller overraskende hendelser, kan Militærkomiteen innkalles på kort varsel, da må militærrepresentanten være klar, forklarer oberstløytnant Maria Fagerheim, som er sjef for operasjonsseksjonen ved militærmisjonen.

Oberstløytnanten forklarer at Dedichens nye stilling «ikke er en 09-16 jobb» og at tilstedeværelse og engasjement er viktig– også etter ordinær arbeidstid. Blant annet på lunsjer, middager og mottakelser flere ganger i uken.

– Her utveksles meninger, relasjoner bygges, kommunikasjonslinjer holdes åpne og Alliansens interesser underbygges. Sjef MMB vil ha en rekke andre arenaer hvor hun har mulighet til å påvirke og ivareta Norges interesser og støtte opp under Alliansens, sier Fagerheim.

– Det er svære prosesser hele tiden. Så det er en veldig imponerende organisasjon og man bli litt  «blown away» av hvor stort det er og hvor vanvittig lange linjer det er, slår Dedichen fast.

Fikk du med deg denne saken om staben i Brussel? Forsvarsdepartementet vil kutte to stillinger i Brussel. Avtroppende sjef mener Norge vil miste anseelse.

Råd oppover og nedover i organisasjonen

Dedichen vil i sin nye rolle ha som ansvar å fremme militære råd til både Nato-ambassadøren og til EU-ambassadøren. Disse rådene utformes i arbeidsgrupper ved hovedkvarteret. I den norske delegasjonen sitter det foreløpig ni stabsoffiserer som deltar i arbeidsgruppene.

Viseadmiral Louise Dedichen i møte i militærmisjonen første dag på jobb i Brussel. Foto: Torbjørn Kjosvold

– Tre stjerners admiraler og generaler sitter ikke selv og utformer alle detaljene i rådene - dette gjøres i arbeidsgruppene, men når arbeidsgruppene har gitt råd, så er dette Militærkomiteens. Noen spesielle saker behandles selvsagt i selve Militærkomiteen - det blir da retningslinjer for arbeidsgruppene som fører detaljene i pennen, forklarer Fagerheim.

Hun sier at det vil være en løpende interaksjon mellom stabsoffiserene i arbeidsgruppene, Dedichen og Oslo. I Oslo er det spesielt avdeling II i Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben Operasjonsavdelingen de forholder seg til.

Nato-bygningen består av flere fløyer i glass. I midten går en lang korridor som knytter dem sammen. 

– Det er ikke sånn at det bare er menn, men det er påfallende at den komiteen i 70 år har bestått av menn.

– Jeg mente å huske at det var glasstak her. Du har jo knust mange glasstak før. Skal du knuse et her også?

– Jeg vet ikke, det har jo ikke vært noen milrep i Nato som har vært kvinne før nå. Så det som opptar meg er at det er en påminnelse om at andre land også kan sende kvinner hit.

Dedichen sier at hun tror at det blir en bedre komité, bestående av 29 representanter, der det er en viss kjønnsbalanse. 

– Jeg har respekt for at det kan ta tid, for det er ulike kulturer, ulike tradisjoner og ulikt fokus i det enkelte land, men jeg tror ikke det tar lang tid før vi er flere rundt bordet og det tror jeg blir en fin dynamikk. 

– Så er det ikke sånn at det ikke er kvinner i disse rommene, for det er feil å si. Hun som er sjef for operasjonsavdelingen her på MMB (militærmisjonen i Brussel, journ. anm.), er ei veldig flink kvinne. Så det er ikke sånn at det bare er menn, men det er påfallende at den komiteen i 70 år har bestått av menn, sier Dedichen. 

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker Dedichen velkommen i stillingen. 

– Hun har bred kunnskap og en erfaring som vil ha stor verdi for Nato. Og hun er historisk som første kvinne i militærkomiteen, sier han til Forsvarets forum, og legger til:

– Dedichen starter på et viktig tidspunkt. Nato gjennomfører den største omstillingen av  vårt kollektive forsvar siden den kalde krigen, og militærkomiteen spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet.

Preget av Iran/Irak-krisen

I 2018 flyttet Nato over til det nye hovedkvarteret. Her er eksteriøret til det gamle hovedkvarteret i 2016. Foto: Hanne Olafsen/ Forsvaret

Det nye kontoret til Dedichen ligger i fire etasjer over den åpne glassgangen i Nato-bygningen, der generalsekretær Jens Stoltenberg kvelden før orienterte om situasjonen i Irak. Nato-sjefen manet om deeskalering etter dager med munnhuggeri og angrep mellom USA og Iran. 

– Du er jo på en måte litt kastet rett utti det, med tanke på alt som er skjedd i Irak. Nå er det jo spørsmål om norske styrker skal bli.

– Stoltenberg formulerer seg veldig godt og det er jo en amerikansk beslutning, ikke en Nato-beslutning. Men selvfølgelig, det preget jo Nato i går. Men fra min side så er ikke dette noe som er kommet inn på dette bordet ennå, men hele hovedkvarteret er selvfølgelig preget av de siste ukenes hendelser. Det merker man jo, at det opptar folk. 

Den norske fløyen

I fjerde etasje sitter den norske militærmisjonen på den ene siden av gangen og Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet på den andre siden av gangen. 

Slik ser det nye hovedkvarteret ut. Som leseren kan se, dro journalisten på denne reportasjen uten fotograf.

Hun forteller at da hun sist arbeidet i Brussel, for 25 år siden, holdt den norske militærmisjonen til i et gammelt og slitent bygg på andre siden av veien for der de sitter nå. Ved siden av seg hadde de den tyrkiske og nederlandske militærmisjonen. 

– Vi var et internasjonalt miljø, men vi som var militære satt helt isolert, og så var de sivile fra Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet 10 minutters gange, hvis du gikk litt fort, på den andre siden av bygget. Det ble liksom en dørstokkmil. 

Hun forklarer at samarbeidet med den sivile siden nå er mye tettere. Dersom hun har noen spørsmål, er veien kort til både UD og FD. 

– Det er en helt annen dynamikk, konstaterer hun.


Powered by Labrador CMS