Nyheter

POTENSIELT PROBLEMATISK: Færre unge kjører opp til sertifikat med manuell girkasse, dette kan bli problematisk for enkelte avdelinger i Forsvaret.

Flest tar automatlappen: Kan bli utfordring i Forsvaret

Bataljonsjef i Stridstrenbataljon Espen Sivertsen tror færre vernepliktige med førerkort for biler med manuelle gir kan skape problemer for enkelte avdelinger i Forsvaret.  

Publisert

Kortversjon:

  • I 2023 ble 57 prosent av oppkjøringene i Norge gjennomført på biler med automatgir, noe som kan skape utfordringer for Forsvaret.
  • Stridstrenbataljonen i Hæren er avhengig av vernepliktige med førerkort klasse B manuell for å håndtere enkelte av deres kjøretøy.
  • Mangelen på vernepliktige med førerkort for manuelt gir kan påvirke den operasjonelle kapasiteten.
  • Forsvaret og Hæren planlegger en større utskiftning av lastevognporteføljen til kjøretøy med automatgirkasse for å møte denne utfordringen.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

De fleste som kjørte opp i fjor tok sertifikatet for automatgir, ifølge Statens vegvesen. 

– Vi gjennomførte nær 152.000 oppkjøringer i 2023, fortalte avdelingsdirektør Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen i en pressemelding tilbake i januar.

Andelen oppkjøringer gjort på biler med automatgir er hele 57 prosent, og stigende. Dette fører til problemer for avdelinger i Forsvaret med kjøretøy utstyrt med manuelle gir. 

Oberstløytnant og bataljonssjef i Stridstrenbataljonen Espen Sivertsen skriver i en e-post til Forsvarets forum at de venter en voksende utfordring i årene som kommer. 

– Som en logistikkbataljon i Brigade nord er stor del av vår oppdragsløsning knyttet til bruk av lastevogner, både tung og lett. I tillegg til andre lettere kjøretøy, som militære biler (MB) som krever førerkort klasse B, skriver Sivertsen.

Hvert år «bestiller» Stridstrenbataljonen førstegangstjenestegjørende som har førerkort klasse B med manult gir, sier oberstløytnanten

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Eksempelvis for innrykket  i august 2023 rekvirerte Stridstrenbataljon totalt 200 soldater, hvorav 180 ble rekvirert med manuell klasse B og 20 automat. Av disse 200 utdanner bataljonen rundt 65 prosent av de vernepliktige til sivil klasse C, som del av førstegangstjenesten, forteller bataljonsjefen, før han legger til:

– Sett opp mot det behovet blir Stridstrenbataljon prioritert internt i Hæren og Brigade nord på bakgrunn av vårt høye antall lastevogner sammenlignet med andre avdelinger.

Med sivil klasse C kan man blant annet kjøre tyngre kjøretøy som lastebil.

Bataljonen er bevisst på at flere og flere tar lappen med automatgir. Selv er de i ferd med å bytte ut parken av manuelle kjøretøy, med kjøretøy med automatgir, sier Sivertsen.

– Behovet for vernepliktige med manuell klasse B så vil reduseres i årene fremover. Forsvaret og Hæren gjennomfører en større utskiftning av lastevognporteføljen, hvor de nye lastevognene har en automatgirkasse.

Han sier at Stridstrenbataljon allerede har skiftet ut deler av tungtransport-garasjen, samt deler av deres lettere lastevogner. 

– Per i dag mottar vi tilstrekkelig med vernepliktige med erfaring fra klasse B manuell, men  det kan potensielt bli en økende utfordring i årene fremover i tid. De utfordringen kan dog reduseres dersom innføring av nye lastevogner går som planlagt.

Powered by Labrador CMS