Nyheter

OMFORDELING: Mange vernepliktige som skal inn til førstegangstjeneste i Hæren i 2025 vil se forskjell mellom innkallingsbrevet de får og det de fikk vite på sesjon.

1600 vernepliktige får endret tjeneste

Hæren legger om sin rekruttutdanning fra neste år av. Mange som skal inn i førstegangstjeneste får dermed en annen tjeneste enn de opprinnelig ble forespeilet.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Forsvaret omorganiserer utdanningen av soldater i Brigade Nord og Finnmark landforsvar, noe som påvirker innkallingsplanene for mange vernepliktige.
  • Endringene gjør at Hæren hele tiden vil ha en godt utdannet og trent avdeling, sier talsperson for Hæren Brage Steinson Wiik-Hansen.
  • Det er flere som går fra 15 måneder til tolv måneder, enn fra tolv måneder til 15 måneder, ifølge Forsvarets personell- og vernepliktssenter.
  • I tillegg er 350 personer innkalt til tjeneste i august 2025. Alle disse vil få tilbud om å søke fritak.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Nesten alle som er innkalt til førstegangstjeneste i i Hæren i januar og april 2025 vil få beskjed om endringer i tjenesten.

Det opplyser Trine Sylju Arntsen, kommunikasjonssjef i Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) til Forsvarets forum.

Rundt 1200 vernepliktige har fått endret avdeling de skal tjenestegjøre i, og/eller oppmøtetid og -sted. Mange har også fått endret lengde på førstegangstjenesten.

Årsaken til endringene er at utdanningen av soldater i Brigade Nord og Finnmark landforsvar omorganiseres, skriver Forsvaret på sine nettsider.

Dette gjør at Hæren hele tiden har en godt utdannet og trent avdeling, sier talsperson for Hæren Brage Steinson Wiik-Hansen. 

– Tidligere var det slik at avdelinger i samme bataljon kom inn til tjeneste til forskjellige tider av året og dermed hadde de forskjellig utdanningsnivå når de skulle øve sammen, sier Wiik-Hansen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Deler soldatene

De fleste skal møte hos en annen avdeling enn det som ble planlagt på sesjon. Andre skal ha rekruttskole i avdelingen de er kalt inn til, men fullføre tjenesten i en annen avdeling.

De berørte skal ha fått innkallingsbrev med informasjon om endringene.

Forsvaret skriver selv at bakgrunnen for endringene er den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og gjenopprettelsen av Finnmark landforsvar i 2019.

Da fikk Brigade Nord flere innrykk i året for å møte kravene til reaksjonsevne og tilgjengelighet på ferdig utdannede folk. Utfordringen med dette var at deler av brigaden alltid var i grunnutdanning, noe som gjorde det vanskelig å trene med hele brigadesystemet.

Porsanger bataljon ble opprettet i 2020,  som en del av Finnmark landforsvar, og i 2025 skal den være fullt operativ. Dermed så Hæren sitt snitt til å fordele soldatutdanningen.

FORANDRING: Brage Steinson Wiik-Hansen sier de nå får to brigader som overlapper hverandre med tanke på utdanning.

Brigade Nord vil fremover ta i mot soldater på sommeren, mens Finnmark landforsvar vil gjøre det samme på vinteren. Grensevakten i Sør-Varanger vil fortsatt ha to innrykk i året.

Ifølge Wiik-Hansen skjer endringen i henhold til Hærens planlagte opptrapping.

– Finnmark landforsvar har to bataljoner og det gjennomføres nå en liten økning i antall vernepliktige, sier han.

Endret lengde

Til sammen er det cirka 1600 som er berørt av omleggingen, opplyser Arntsen i FPVS.

Rundt 350 har fått brev om at de får utsatt førstegangstjeneste fra januar 2025 til august 2025. I skrivet til disse står det at de kan søke om fritak fra førstegangstjenesten, siden dette vedtaketforskyver tjenesten deres vesentlig ut i tid.

Mange vil få endret lengde på tjenesten. Noem som opprinnelig ble kalt inn til tolv måneders tjeneste, vil nå få beskjed om at de skal tjenestegjøre i 15 måneder og omvendt.

– Men det er flere som går fra 15 måneder til tolv måneder, enn fra tolv måneder til 15 måneder, sier Arntsen.

Dette er endringene

  • Rundt 160 personer skulle i januar til Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning og Artilleribataljonen for tolv og 15 måneders tjeneste. Disse skal nå til Hans Majestet Kongens Garde for 15 måneder tjeneste i januar med rekruttskole på Terningmoen.
  • Rundt 300 personer skulle i januar til Panserbataljon for 15 måneders tjeneste. Disse skal nå til Finnmark landforsvar og Porsanger bataljon i januar for 15 måneders tjeneste, men med rekruttutdanning, Hærens soldatmodul og fag- og funksjonsutdanning på Setermoen i seks måneder.
  • Rundt 400 personer skulle i januar til Sambandsbataljonen, Artilleribataljonen, Sanitetsbataljonen og Ingeniørbataljonen for tolv måneders tjeneste. Disse skal nå til rekruttutdanning i Panserbataljonen, før skal videre til andre avdelinger i Hæren.
  • Rundt 400 personer skulle i januar og april til Stridstrenbataljonen og Porsanger bataljon for tolv og 15 måneders tjeneste. Disse skal nå til Stridstrenbataljonen i april for 15 måneders tjeneste med rekruttskole på Terningmoen.
  • Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det at personene som skulle til Panserbataljonen på rekruttutdanning også skulle tjenestegjøre der etterop. Det riktige er at de skal tjenestegjøre i andre avdelinger i Hæren. Rettelsen ble gjort 28.06.24, klokken 10.42. 

Powered by Labrador CMS