Nyheter

Grensepassering under Nordic Response 2024 - kamphandling over grensa til Finland. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

Avfeier ikke å flytte luftsenter fra Sørreisa

Forsvarsministeren sier likevel det i dag ikke foreligger noen planer om å redusere Luftforsvarets fotavtrykk i Sørreisa.

Publisert Sist oppdatert

Frps Per-Willy Amundsen stilte et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om å avkrefte rykter og påstander rundt fremtiden til delene av Joint Air Operations Centre (JAOC) i Sørreisa.

Amundsen begrunner spørsmålet med at investeringene som er gjort i Sørreisa er betydelige og forutsetningene for å overvåke luftrommet er bedre der enn ved noen annen lokasjon i Norge.

«Det vil derfor fremstå uforståelig dersom dette viktige miljøet skal flyttes eller på annet vis nedbygges», skriver Amundsen.

Forsvarsministeren svarer at det foreligger i dag ingen planer om å redusere Luftforsvarets fotavtrykk i Sørreisa, men han svarer ingenting om Sørreisas JAOC-ansvar.

I den nye langtidsplan legges det til grunn at evnen til å understøtte luftoperasjoner i hele landet forsterkes og at eksisterende baser videreføres og styrkes, fortsetter Gram.

Flere krav

Spørsmålet kommer etter at sjef for Luftforsvaret Rolf Folland sa at Norge ønsker et Nato-luftsenter og stiller sin JAOC til rådighet til Nato, ettersom Joint Force Command i Norfolk ikke har det.

Men det stilles krav til beliggenheten fra Nato. Luftsenteret må ligge i et beskyttet anlegg med militært vakthold, på eller i umiddelbar nærhet til en militær flystasjon og ha nok boliger og internasjonale skoler i området, for å nevne noe.

Da Forsvarets forum spurte Folland direkte om hvor et eventuelt Nato-luftsenter ville ligge i Norge, svarte han:

– Det er noen krav som slår inn. Så kan vi alle gjøre våre antagelser og gjøre opp matematikken, men jeg vil ikke uttale meg noe om det, for det er en Nato-beslutning, sa Folland.

Ikke bestemt hvor

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hvor et Nato-luftsenter etableres er det Nato som bestemmer.

Ifølge Folland vil denne beslutningen sannsynligvis komme før sommeren.

Forsvarsminister Gram skriver i svaret sitt til Amundsen at en eventuell beslutning om utvikling til et regionalt luftoperasjonssenter vil sees i sammenheng med pågående vurderinger i NATO, og de fagmilitære råd regjeringen mottar.

«Utviklingen av det nasjonale luftoperasjonssenteret fortsetter», skriver Gram.

Powered by Labrador CMS