Nyheter

LOVER OPPRYDDING: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier de ser på hvordan IKT-virksomheten i sektoren bør innrettes for å utnytte IKT slik at det gir mest mulig effekt for å løse Forsvarets oppgaver.
LOVER OPPRYDDING: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier de ser på hvordan IKT-virksomheten i sektoren bør innrettes for å utnytte IKT slik at det gir mest mulig effekt for å løse Forsvarets oppgaver.

Gram lover å rydde opp etter IKT-kritikk

Stortinget ba tirsdag om at forsvarsministeren rydder opp etter Riksrevisjonens kritikk av IKT-mangler i Forsvaret. – Arbeidet er i gang, sier Gram.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ba et enstemmig Storting om at forsvarssjefen (FSJ) skulle få et mer helhetlig ansvar i kjølvannet av Riksrevisjonens harde kritikk av mangler i Forsvarets IKT-systemer.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at de har satt i gang arbeid med en ny styringsmodell som skal tydeliggjøre roller og ansvar i sektoren.

– Det inkluderer å rydde opp i roller og ansvarsdelingen mellom etatene slik at forsvarssjefen kan bli i stand til å håndtere ansvaret han har fått innenfor blant annet strategisk IKT-styring. Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til våre vurderinger og tiltak, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til Forsvarets forum på e-post.

Mest mulig effekt

Det sier han dagen etter at innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ble lagt fram og enstemmig vedtatt i Stortinget tirsdag.

– Som en del av arbeidet ser jeg konkret på hvordan IKT-virksomheten i sektoren bør innrettes og styres for å utvikle og utnytte IKT slik at det gir mest mulig effekt for å løse Forsvarets oppgaver, svarer Gram.

Det å gi forsvarssjefen et mer helhetlig ansvar, vil innebære å overføre myndighet fra Forsvarsmateriell (FMA) til forsvarssjefen.

Fordi saken er under utredning, er det for tidlig å si hvordan fremtidige oppgaver, prosesser, ansvar og myndighet vil utformes, og hva de konkrete konsekvensene for FMA og FSJ vil være, står det i e-posten.

Sivile bidragsytere?

I innstillingen står det også at «en folkerettslig avklaring er nødvendig for å kunne fastsette de sivile leverandørenes forpliktelser overfor Forsvaret ved krise og krig og dermed Forsvarets tilgang på nødvendig IKT-støtte».

Om hvilken status ansatte hos sivile leverandører skal ha i krise og krig, sier Gram følgende:

– I tilfelle væpnet konflikt skal Forsvaret ikke benytte sivile bidragsytere på noen måte som etter krigens folkerett kan gjøre dem til direkte deltakende i stridigheter, sier Gram.

Powered by Labrador CMS