Nyheter

FORNØYD: Stortinget har vedtatt å endre forsvarsloven og å etablere en ny lov om militær politistyresmakt. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener dette vil forenkle og forbedre regelverket for forsvarsansatte.

Endrer forsvarsloven: Arrest som refs fjernes

Generaladvokatembetet avvikles, og det innføres ny lov om militær politistyresmakt.

Publisert

Stortinget har vedtatt endringer i disiplinærregelverket, endringer i den påtalemessige behandlingen av militære straffesaker og å avvikle Generaladvokatembetet som en egen etat.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det kommer frem i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Departementet skriver at dagens klageordning blir forenklet, og at det blir innført en ny klagetilgang for de fornærmede i disiplinærsaker. 

Endringene innebærer også at arrest som refsingsmiddel blir fjernet i fred og i krigstid.

Forsvarssjefen bestemte at arrest ikke skulle brukes som refsingsmiddel med virkning fra 1. januar 2018 på grunn av blant annet plassmangel. Dette gjaldt imidlertid kun i fredstid.  

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier i pressemeldingen at varslingssakene i Forsvaret har avdekket at rettighetene til ofrene for vold og seksuell trakassering ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt.

– Behovet for at den fornærmede blir gitt en klagetilgang i disiplinærsaker har blitt forsterket gjennom denne avdekkingen, sier Gram i pressemeldingen.

Fjerner Generaladvokatembetet som etat

Avviklingen av Generaladvokatembetet som egen etat gjør at oppgaver, personell og kompetanse bli videreført til Forsvaret og den sivile påtalemakten, står det i pressemeldingen.

Generaladvokatembetet var en militær påtalemyndighet og utøvde rådgivning til og legalitetskontroll med utøvelsen av disiplinærmyndigheten i Forsvaret.

– Det er behov for at militære straffesaker blir ivaretatt av en organisasjon som har kapasitet og kompetanse til å håndtere alvorlige straffesaker i fred, krise og krid. Det har ikke Generaladvokatembetet i dag, sier forsvarsministeren i pressemeldingen.

Gram varslet i sommer at regjeringen ville avvikle den militære påtalemyndigheten, og generaladvokat Sigrid Redse Johansen har selv foreslått å legge ned embetet

Ny lov

Det er også vedtatt en ny lov om militær politistyresmakt. Den fører i hovedsak videre dagens ordning, men med noen justeringer, ifølge pressemeldingen.

Endringene vil presisere hvilke tiltak og handlinger som kan gjennomføres med militær politistyresmakt, skriver departementet.

Forsvarsdepartementet skriver også at den nye loven samler regler som har vært spredt i forskrifter, sedvaner og instrukser til én lov.

I pressemeldingen sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram at den nye loven har som formål å bidra til effektiv og nødvendig skjerming og vern av forsvarsevnen i fredstid, samtidig som den skal sørge for å holde et godt trygghetsnivå og forebygge ulykker.

– Vi lever nå i en tid hvor det er et økt behov for å kunne verne Norge og norsk forsvarsevne mot uønskede hendelser, for eksempel spionasje og sabotasje, sier Gram i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS