Nyheter

TIDSSKILLE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mener vi står i et sikkerhetspolitisk tidsskille, og at det er viktig med sivile forskere i Forsvaret.

Vil ha bedre samarbeid mellom sivile og militære forskere

Fire tiltak foreslås for å gjøre forskningsfronten mer tilgjengelig for forsvarssektoren.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forskningsrådet lanserer fire tiltak som må gjøres for å  gjøre forskningsfronten i Norge mer tilgjengelig for forsvarssektoren, ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet.

  • Økt bruk av sivile forskningsmiljøer innenfor forsvar, sikkerhet og beredskap.
  • Opprettelse av en ny portefølje i Forskningsrådet for å styrke forskning relevant for forsvar, sikkerhet og beredskap.
  • Etablering av en arena for kunnskapssamarbeid innenfor forsvar, sikkerhet og beredskap.
  • Styrket tverrdepartemental koordinering av FoU for forsvar, sikkerhet og beredskap.

FFI, NSM og Forskningsrådet har undersøkt dette på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier vi står i et sikkerhetspolitisk tidsskille, og at den raske teknologiske utviklingen og et mer sammensatt trusselbilde endrer hva som skal til for å forsvare Norge.

– Skal vi klare å bygge et forsvar for framtiden, så må vi gjøre det mulig for sivile aktører å bidra med forsvarsrelevant forskning, teknologi og kunnskap som kan styrke forsvarsevnen vår. Derfor må vi innrette forskningssystemet vårt på en måte som gjør det enklere å samarbeide på tvers av sivil og militær sektor, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i pressemeldingen.

– Tette skott

Et viktig element i den økte bruken av sivile forskningsmiljøer er å etablere en systematikk for å identifisere flerbruksmuligheter og skjermet forskning, står det i pressemeldingen.

I tillegg skriver FFI, NOU og Forskningsrådet at antall forskningsutførende aktører som kan utføre gradert forskning må øke noe.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier i pressemeldingen at alle sektorer må legge mer vekt på sikkerhet og beredskap, også kunnskapssektoren.

Utfordringen med dagens system er at det for tette skott mellom forskningsfronten i det sivile og forsvarssektoren, mener han.

– For å bygge forsvarsevne for framtiden, trengs gode systemer som gjør det mulig for de ledende sivile forskningsmiljøene å bidra i større grad enn i dag. Det er samtidig viktig å ta grep for å verne om åpen forskning og akademisk frihet, sier Hoel.

Så åpent som mulig

Styreleder i Forskningsrådet og leder av styringsgruppen Gunnar Bovim sier åpenhet og akademisk frihet er hjørnesteiner i et velfungerende sivilt forskningssystem.

Han mener et helhetlig nasjonalt forskningssystem må bygge på dagens forskningssystem for åpen forskning og på forsvarssektorens forskningssystem som, i tillegg til åpen forskning, også håndterer skjermet og gradert forskning.

– Forskningssystemet skal være så åpent som mulig og så lukket som nødvendig, sier Bovim.

Powered by Labrador CMS