Nyheter

GITT OPP: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen allerede har gitt opp anbefalingen fra Forsvarskommisjonen om å fremskynde oppgraderingen av Norges luftvern.

Moxnes mener regjeringen gir opp anbefaling om styrket luftvern

Rødt-lederen mener flere partier på Stortinget har gitt uttrykk for at de ønsker en hånd på rattet i oppfølgingen av forsvarskommisjonens anbefalinger før regjeringen kommer med sin langtidsplan.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarskommisjonen la i mai fram en rekke anbefalinger som skal bidra til å styrke Norges forsvarsevne. Et av tiltakene kommisjonen anser som et «kritisk minimum», er å fremskynde en planlagt oppgradering av Norges luftvern.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Moxnes anklager regjeringen for allerede å ha gitt opp denne anbefalingen. Beviset finner Rødt-lederen i et svar han fikk fra forsvarsminister Gram under årets siste spørretime.

– Gir opp i startgropen

Der spurte Moxnes hvordan regjeringen har tenkt å følge opp rådet fra kommisjonen.

I sitt svar viser Gram til at rapporten fra kommisjonen vil være et av flere viktige innspill til regjeringens arbeid med langtidsplanen for Forsvaret (LTP), som skal legges fram i 2024.

Dermed blir det ingen fremskynding av oppgraderingen av luftvernet, konkluderer Moxnes.

Moxnes medgir at det er et langt løp å følge opp alle anbefalinger kommisjonen har kommet med om Norges luftvern.

– Men forsvarsministeren gir opp allerede i startgropen om regjeringa ikke tar grep før langtidsplanen for Forsvaret, som tidligst blir behandlet i slutten av 2024. Da er det for sent å fremskynde tiltak som er planlagt til 2025, sier Moxnes.

Alvorlig lufttrussel

Forsvarskommisjonen skriver i sin rapport at en styrking av luftvernet i Forsvaret er svært kostbart og vil ta tid, men at lufttrusselen er såpass alvorlig at det er noe myndighetene må ta tak i:

«Under kritiske tiltak bør en som et minimum fullfinansiere og fremskynde den planlagte oppgraderingen av den eksisterende NASAMS-luftvernkapasiteten. Anslått kostnad er 5 milliarder kroner utover allerede finansiert oppgradering».

I regjeringens anskaffelsesplan for forsvarssektoren er denne oppgraderingen planlagt påbegynt i 2025.

Moxnes mener det haster.

– Hvis regjeringen ikke følger opp forsvarskommisjonens anbefaling om å fremskynde oppgradering av de eksisterende luftvernbatteriene, har vi ikke engang nok til å beskytte våre egne kampflybaser og i en krigssituasjon vil kampflyene våre kunne tas ut med missiler allerede før de kommer ut på rullebanen, advarer han.

Frir til de andre partiene

Moxnes inviterer de andre partiene på Stortinget til å stille seg bak Rødts forslag om å styrke Norges forsvarsevne, som skal voteres over neste uke. Ett av strakstiltakene Rødt tar til orde for, er å styrke luftvernet.

Rødt-lederen mener flere partier på Stortinget har gitt uttrykk for at de ønsker en hånd på rattet i oppfølgingen av forsvarskommisjonens anbefalinger før regjeringen kommer med sin langtidsplan.

Han viser til at Høyre i forrige ukes spørretime tok til orde for tidligere involvering av Stortinget i arbeidet med ny LTP.

– I så fall er det første de bør gjøre å stemme for Rødts forslag om strakstiltak for å styrke luftvernet, sier Moxnes.

Mener det er tatt grep

Gram erkjenner at det er behov for å styrke luftvernet i Norge.

– Forsvarssjefen pekte på behovet for mer luftvern allerede i sin kommentar til forrige langtidsplan og det har ikke blitt mindre aktuelt siden 2020. Dette er ikke minst blitt understreket av krigen i Ukraina. Hvordan sammensetningen av Forsvaret bør være fremover vil bli vurdert grundig og helhetlig i arbeidet med ny langtidsplan, skriver forsvarsministeren i en epost til NTB.

Han viser til at det er tatt flere grep de siste årene. Blant annet skal det innføres kampluftvern i Hæren, og Hæren i Finnmark styrkes med bærbare luftvernsystemer fram mot 2026. I tillegg skal luftvernsystemet NASAMs styrkes og videreutvikles.

– Sammen med styrket bemanning vil dette øke evnen til å oppdage og skyte ned innkommende missiler vesentlig. Den videre satsingen på luftvern er svært viktig for å redusere sårbarhet, bevare vår egen handlefrihet og ivareta evnen til å ta imot allierte styrker, skriver Gram, som neste uke mottar Forsvarssjefens fagmilitære råd.

Powered by Labrador CMS